Yıl 2007, Cilt , Sayı 36, Sayfalar 34 - 50 2007-10-01

(According to TAS 16, Measurement After Recognition on Property, Plant and Equipment and Accounting İmplementation)
TMS 16’ya Göre Maddi Duran Varlıkların Dönem Sonunda Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları

Remzi Örten [1] , Rıdvan Bayırlı [2]


The objective of TAS 16 is to prescribe the accounting treatment for property, plant and equipment so that users of the financial statements can determine information about an entity’s investment in its property, plant and equipment and the changes in such investment. Property, plant and equipment have major importance within the total assets of companies and thus they are very significant in the determination of financial analysis. According to this standard, there are two methods cencerning the subsequent measurements of property, plant and equipment. These are cost method and revaluation method. In the “Cost Method" initial measurement’s amounts of tangible assets remind the same in the end of the period stuated in the balance sheet after subtracting of accumulated depreciations and accumulated losses. In the "Revaluation Method" that expresses after recognition an asset as property, plant and equipment whose fair value can be measured reliably shall be carried at a revalued amount, being its fair value at the date of the revaluation less any subsequent accumulated depreciations.
16 no'lu Türkiye Muhasebe Standardının amacı, finansal tablo kullanıcılarının işletmenin maddi duran varlıklardaki yatırımını ve bu yatırımdaki değişimleri ayırdedebilmelerini sağlayan maddi duran varlıklarla ilgili muhasebe işlemlerini düzenlemektir. Maddi duran varlıklar işletmelerin toplam varlıkları içinde önemli yer tutarlar ve bu nedenle finansal analiz açısından büyük öneme sahiptirler. Standarta göre duran varlıkların, ilk muhasebeleştirilmesi sonrası kullanılan iki değerleme yöntemi vardır. Bunlardan "maliyet yöntemi", maddi duran varlıkların edinme maliyetlerinin dönem sonunda değiştirilmeyerek maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları (karşılıkları) indirildikten sonraki değerleri ile gösterilmesini ifade etmektedir. İkinci yöntem olan "Yeniden Değerleme Yöntemi", gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen maddi duran varlıkların, dönemsonunda gerçeğe uygun değeriyle değerlenmesini ve amortismanlarının indirilmesi sonunda bulunan değerle gösterilmesini ifade etmektedir. Bu çalışmada, TMS 16, cari uygulama ve vergi mevzuatı ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda cari uygulama ve vergi mevzuatında TMS 16 ile ilgili değişikliklerin yapılmasının gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu değişiklik maddi duran varlıklardaki değer azalışları ve değer artışlarının izlenmesi ile ilgilidir.
Diğer ID JA42HS48HN
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Remzi Örten

Yazar: Rıdvan Bayırlı

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2007

Bibtex @ { mufad395620, journal = {Muhasebe ve Finansman Dergisi}, issn = {2146-3042}, address = {journal@mufad.org.tr}, publisher = {Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği}, year = {2007}, volume = {}, pages = {34 - 50}, doi = {}, title = {TMS 16’ya Göre Maddi Duran Varlıkların Dönem Sonunda Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları}, key = {cite}, author = {Örten, Remzi and Bayırlı, Rıdvan} }
APA Örten, R , Bayırlı, R . (2007). TMS 16’ya Göre Maddi Duran Varlıkların Dönem Sonunda Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları. Muhasebe ve Finansman Dergisi , (36) , 34-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad/issue/35607/395620
MLA Örten, R , Bayırlı, R . "TMS 16’ya Göre Maddi Duran Varlıkların Dönem Sonunda Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları". Muhasebe ve Finansman Dergisi (2007 ): 34-50 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad/issue/35607/395620>
Chicago Örten, R , Bayırlı, R . "TMS 16’ya Göre Maddi Duran Varlıkların Dönem Sonunda Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları". Muhasebe ve Finansman Dergisi (2007 ): 34-50
RIS TY - JOUR T1 - TMS 16’ya Göre Maddi Duran Varlıkların Dönem Sonunda Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları AU - Remzi Örten , Rıdvan Bayırlı Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Muhasebe ve Finansman Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 50 VL - IS - 36 SN - 2146-3042- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Muhasebe ve Finansman Dergisi TMS 16’ya Göre Maddi Duran Varlıkların Dönem Sonunda Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları %A Remzi Örten , Rıdvan Bayırlı %T TMS 16’ya Göre Maddi Duran Varlıkların Dönem Sonunda Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları %D 2007 %J Muhasebe ve Finansman Dergisi %P 2146-3042- %V %N 36 %R %U
ISNAD Örten, Remzi , Bayırlı, Rıdvan . "TMS 16’ya Göre Maddi Duran Varlıkların Dönem Sonunda Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları". Muhasebe ve Finansman Dergisi / 36 (Ekim 2007): 34-50 .
AMA Örten R , Bayırlı R . TMS 16’ya Göre Maddi Duran Varlıkların Dönem Sonunda Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2007; (36): 34-50.
Vancouver Örten R , Bayırlı R . TMS 16’ya Göre Maddi Duran Varlıkların Dönem Sonunda Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2007; (36): 50-34.