Faaliyet Döngüsü Riskleri ile Diğer Riskler Arasindaki İlişkinin Tespiti: Bist Tekstil Endeksi Üzerine Bir Uygulama

Semra Aksoylu [1] , Derviş Boztosun [2] , Fatih Altınışık [3] , Emre Hayri Baraz [4]


21’inci yüzyılın başıyla birlikte özellikle gelişmiş ekonomilerde kullanılmaya başlayan “Kurumsal Risk Yönetimi” anlayışı işletmelerdeki risk algısını değiştirmiş ve işletmeleri bölümsel risk algısından bütünsel risk algısına yöneltmiştir. Bunun n edeni bölümsel risk algısında zayıf oldukları risk gruplarına yönelik önlemler almak işletmelerin diğer risk gruplarının etkilerini gözden kaçırma ihtimaller inin bulunmasıdır. Örneğin; bir işletmede karlılığı artırmak için vadeli satışları artırmaya yönelik alınan bir tedbir, likidite veya faaliyet döngüsünde bir bozulmaya neden olabilir.

Kurumsal risk yönetiminde riskleri tanımlayıp sınıflandırmak önemli bir aşama olmakla beraber, bu riskleri ölçmek ve etkilerini belirlemek niceliksel olarak oldukça zordur. Bu nedenle çalışmada öncelikl e risklerin sınıflandırılması aşamasında işletmenin tamamını kapsayacak ve aynı zamanda uygulanması kolay olacak bir risk sınıflandırması yapılmıştır. Bu sınıflandırmada; işletmelerin finansal tablolarından elde edilen oranlar, riskleri temsil edecek değişken olarak kullanılmıştır. İşletmelerin faaliyet döngüsü risklerini temsilen; “Alacak Devir Hızı”, “Ticari Borç Devir Hızı”, “Stok Devir Hızı”, “Dönen Varlık Devir Hızı”, “Toplam Aktif Devir Hızı” ve “Öz Sermaye Devir Hızı” oranları kullanılmıştır. Daha sonra BİST Tekstil Endeksi’nde işlem gören şirketler içerisinde sağlıklı veri elde edilebilen 17 şirketin 2003 – 2014 yılları arasındaki finansal tablolarından yararlanılarak gerekli oranlar tespit edilmiştir.

Şirketlerin karşı karşıya oldukları riskler yani riskleri temsil eden oranlar belirlendikten ve hesaplandıktan sonra alınacak tedbirlerin diğer risk gruplarında yol açacağı etki araştırılmıştır. Bunun için faaliyet döngüsünü temsilen seçilen oranlar i le diğer belirlenmiş risk gruplarını temsil eden oranlar arasında korelasyon analizi yapılmış ve olabilecek etkinin gücü ile yönü belirlenmeye çalışılmıştır.

Yapılan korelasyon analizleri sonucunda, faaliyet döngüsü riskleri ile diğer risk grupları arasında genellemelerden ziyade he r şirket için özel durumların geçerli olduğu, ancak tek tek oranlar ele alındığında ise her şirket için kendi içerisinde genelleme yapılabileceği sonucunda ulaşılmıştır.

Finansal Risk, Finansal Oranlar, Kurumsal Risk Yönetimi, BIST
 • Akgüç, Öztin (2012), Finansal Yönetim, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.
 • Akgüç, Öztin (2006), Mali Tablolar Analizi, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.
 • Beaver, William H. (1966), “Financial Ratios As Predictors of Failure”, Journal of Accounting Research,Vol. 4, pp. 71-111.
 • Bozkurt, Cengiz (2010), “Risk, Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim”, Denetişim, Issue 4, pp. 17-30.
 • Erciyes, Mehmet (2016), “Finansal Açıdan Kurumsal Risk Yönetimi: Reel Sektöre Yönelik Bir Uygulama(Yayınlanmamış Doktora Tezi)”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Foster, Mark Grant (2010), “Enterprise Risk Management: The Full Picture, In L. Taylor, AON Global Risk Consulting, London, pp.1-43.
 • Gates, Stephen - Nantes, Audencia (2006), “Incorporating Strategic Risk into Enterprise Risk Management”, Journal of Applied Corporate Finance, Vol.18, Issue 4, 81- 90.
 • Gerry, Dickson (2001), “Enterprise Risk Management: Its Origins and Conceptual Foundation”, The Geneva Papers on Risk and Insurance, Vol. 26, Issue 3, 360- 366.
 • Grey, William - Dailun, Shi (2005), Enterprise Risk Management: A Value Chain Perspevtive; Hand Book of Integrated Risk Management for e-Business; Measuring, Modeling, and Managing Risk, J. Ross Publishing, USA.
 • J.P. Morgan/Reuters, (1996), “Risk Matrics - Technical Document”, https://www.msci.com/documents/10199/5915b101-4206-4ba0-aee2- 3449d5c7e95a (Accessed: 20.02.2017).
 • Maricica, Moscalu - Georgeta, Vintila (2012), “Business Failure Risk Analysis using Financial Ratios”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Issue 62, 728-732.
 • Purnanandam, Amiyatosh (2008), “Financial Distress and Corporate Risk Management: Theory an Evidence”, Journal of Financial Economics, Issue 87, 706 - 739.
 • Yıldız, Necati - Bircan, Hüdaverdi (2006), Uygulamalı İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Birincil Dil en
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Semra Aksoylu

Yazar: Derviş Boztosun

Yazar: Fatih Altınışık

Yazar: Emre Hayri Baraz

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2017

Bibtex @araştırma makalesi { mufad402425, journal = {Muhasebe ve Finansman Dergisi}, issn = {2146-3042}, address = {journal@mufad.org.tr}, publisher = {Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği}, year = {2017}, volume = {}, pages = {65 - 80}, doi = {10.25095/mufad.402425}, title = {Faaliyet Döngüsü Riskleri ile Diğer Riskler Arasindaki İlişkinin Tespiti: Bist Tekstil Endeksi Üzerine Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Aksoylu, Semra and Boztosun, Derviş and Altınışık, Fatih and Baraz, Emre Hayri} }
APA Aksoylu, S , Boztosun, D , Altınışık, F , Baraz, E . (2017). Faaliyet Döngüsü Riskleri ile Diğer Riskler Arasindaki İlişkinin Tespiti: Bist Tekstil Endeksi Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi , (Temmuz 2017 (Özel Sayı)) , 65-80 . DOI: 10.25095/mufad.402425
MLA Aksoylu, S , Boztosun, D , Altınışık, F , Baraz, E . "Faaliyet Döngüsü Riskleri ile Diğer Riskler Arasindaki İlişkinin Tespiti: Bist Tekstil Endeksi Üzerine Bir Uygulama". Muhasebe ve Finansman Dergisi (2017 ): 65-80 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad/issue/35846/402425>
Chicago Aksoylu, S , Boztosun, D , Altınışık, F , Baraz, E . "Faaliyet Döngüsü Riskleri ile Diğer Riskler Arasindaki İlişkinin Tespiti: Bist Tekstil Endeksi Üzerine Bir Uygulama". Muhasebe ve Finansman Dergisi (2017 ): 65-80
RIS TY - JOUR T1 - Faaliyet Döngüsü Riskleri ile Diğer Riskler Arasindaki İlişkinin Tespiti: Bist Tekstil Endeksi Üzerine Bir Uygulama AU - Semra Aksoylu , Derviş Boztosun , Fatih Altınışık , Emre Hayri Baraz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.25095/mufad.402425 DO - 10.25095/mufad.402425 T2 - Muhasebe ve Finansman Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 80 VL - IS - Temmuz 2017 (Özel Sayı) SN - 2146-3042- M3 - doi: 10.25095/mufad.402425 UR - https://doi.org/10.25095/mufad.402425 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Muhasebe ve Finansman Dergisi Faaliyet Döngüsü Riskleri ile Diğer Riskler Arasindaki İlişkinin Tespiti: Bist Tekstil Endeksi Üzerine Bir Uygulama %A Semra Aksoylu , Derviş Boztosun , Fatih Altınışık , Emre Hayri Baraz %T Faaliyet Döngüsü Riskleri ile Diğer Riskler Arasindaki İlişkinin Tespiti: Bist Tekstil Endeksi Üzerine Bir Uygulama %D 2017 %J Muhasebe ve Finansman Dergisi %P 2146-3042- %V %N Temmuz 2017 (Özel Sayı) %R doi: 10.25095/mufad.402425 %U 10.25095/mufad.402425
ISNAD Aksoylu, Semra , Boztosun, Derviş , Altınışık, Fatih , Baraz, Emre Hayri . "Faaliyet Döngüsü Riskleri ile Diğer Riskler Arasindaki İlişkinin Tespiti: Bist Tekstil Endeksi Üzerine Bir Uygulama". Muhasebe ve Finansman Dergisi / Temmuz 2017 (Özel Sayı) (Temmuz 2017): 65-80 . https://doi.org/10.25095/mufad.402425
AMA Aksoylu S , Boztosun D , Altınışık F , Baraz E . Faaliyet Döngüsü Riskleri ile Diğer Riskler Arasindaki İlişkinin Tespiti: Bist Tekstil Endeksi Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2017; (Temmuz 2017 (Özel Sayı)): 65-80.
Vancouver Aksoylu S , Boztosun D , Altınışık F , Baraz E . Faaliyet Döngüsü Riskleri ile Diğer Riskler Arasindaki İlişkinin Tespiti: Bist Tekstil Endeksi Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2017; (Temmuz 2017 (Özel Sayı)): 80-65.