Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

BİST Şehir Endekslerinin Risk-Getiri Analizi Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2018, Cilt , Sayı 80, 147 - 160, 01.10.2018
https://doi.org/10.25095/mufad.465922

Öz

Bu çalışma BIST’te faaliyet gösteren şehir endekslerinin risk-getiri açısından dengede olup olmadığı üzerine motive edilmiştir. Diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada finansal varlık pazar doğrusu kullanılarak risk-getiri dengesi incelenmiştir. Araştırma kapsamında BIST’te işlem gören 12 şehir endeksinin 2012-2017 dönemine ait ortalama getirileri, beta ve eğim beta değerleri ile risksiz faiz oranı kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda şehir endekslerinden XSKON, XSİST, XSİZM, XSDNZ, XSANK, XSANT, XSBAL endekslerinin aşırı, XSTKR, XSBUR, XSKOC, XSADA, XSKAY endekslerinin ise düşük değerlenmiş olduğu tespit edilmiştir. Bu bakımdan çalışmada, şehir endekslerinin aşırı ve düşük olarak belirlenen getiri düzeyleri, BIST 100 Endeksiyle karşılaştırılarak, yatırımcılara yatırım kararı sürecinde değerlendirme yapabilme olanağı sunmaktadır.

Kaynakça

 • Akbulaev, Nurhodja; Aliyeva, Besti; Ahmedova, Xayale (2016), “Finansal Varlık Fiyatlama Modeli”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(CİEP Özel Sayısı), 200-214.
 • Akel, Veli (2014), “Bist Şehir Endeksleri İle Kayseri Şehir Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Borsa Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi”, 3. Kayseri Ekonomisi Sempozyumu, 46-68.
 • Altay, Erdinç (2004), Sermaye Piyasası'nda Varlık Fiyatlama Teorileri: Sermaye Piyasası Teorisi ve Arbitraj Fiyatlama Teorisi, Derin Yayınevi, İstanbul.
 • Altay, Erdinç; Satman, M. Hakan (2005), “Stock Market Forecasting: Artificial Neural Network and Linear Regression Comparison in an Emerging Market”, Journal of Financial Management and Analysis, Cilt: 18, Sayı: 2, 18-33.
 • Aşkın, Öyküm Esra; Büyüklü, Ali Hakan (2014), “BİST Şehir Endeksleri İçin Takvim Anomalilerinin Simetrik ve Asimetrik GARCH Modelleri ile Test Edilmesi”, İktisat İşletme ve Finans, Cilt: 29, Sayı: 336, 59-82.
 • Aydemir, Aysel (2017), Endeks Nedir? Başlıca Önemli Endeksler https://www.gcmforex.com/egitim/makale-arsivi/endeks-nedir-baslica-onemli-endeksler/, Erişim Tarihi: 21.02.2018.
 • Bayraktar, Ahmet (2012), “Endeks Etkisi: İMKB Uygulaması”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, 89-110.
 • Bayramoğlu, Mehmet Fatih; Pekkaya, Mehmet (2010), “İMKB Tarafından Hesaplanan Endekslerde Yeni Gelişmeler ve İMKB Şehir Endeksleri”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 45, 200-215.
 • Beirne, John, Caporale; Guglielmo Maria; Schulze-Ghattas, Marianne; Spagnolo, Nicola (2009), “Volatility Spillovers and Contagion from Mature to Emerging Stock Markets”, Brunel University Department of Economics and Finance Working Paper Series, No. 09-05.
 • BİAŞ, Borsa İstanbul A.Ş. (2013), Borsa İstanbul 432 Numaralı Genelge Bist Pay Endeksleri Temel Kuralları, İstanbul.
 • Boyacıoğlu, Melek Acar; Avcı, Derya (2010), “An Adaptive Network-Based Fuzzy Inference System (ANFIS) for the Prediction of Stock Market Return: The Case of the İstanbul Stock Exchange”, Expert System with Applications, Sayı: 37, 7908-7912.
 • Çakır, Zahide (2016), “Şehir Endekslerinin Finansal Performanslarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çorum.
 • Diler, Ali İhsan (2003), “İMKB Ulusal 100 Endeksinin Yönünün Yapay Sinir Ağları Hata Geriye Yayma Yöntemi ile Tahmin Edilmesi”, İMKB Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 25-26, 65-81.
 • Dağlı, Hüseyin (2004), Sermaye Piyasası ve Portföy Analizi, Derya Kitabevi, Trabzon.
 • Fontanills, George A. (2005), The Options Course, Second Edition, New Jersey, John Wiley and Sons Inc., USA.
 • Gürsoy, Cudi Tuncer (2012), Finansal Yönetim İlkeleri, 2. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Karan, Mehmet Baha (2011), Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Kim, Kyoung-jae (2003), “Financial Time Series Forecasting Using Support Vector Machines”, Neurocomputing, Volume: 55, 307-319.
 • Korkmaz, Turhan; Pekkaya, Mehmet (2005), Excel Uygulamalı Finans Matematiği, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Lıu, Y. Angele; Pan, Ming-Shiun, (1997), “Mean and Volatility Spillover Effects in the U.S. and Pasific-Basin Stock Markets”, Multinational Finance Journal, Volume: 1, No. 1, 47-62.
 • Mazgit, İsmail, (2013), “Endeks Kapsamında Olmanın Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: BİST Temettü 25 Endeksi Üzerine Bir Uygulama”, Sosyoekonomi, Cilt: 20, Sayı: 20, 225-264.
 • Masih, Abul, M.M.; Masih, Rumi, (2001), “Long and Short Term Dynamic Casual Transmission amongst International Stock Markets”, Journal of International Money and Finance, No. 20, 563-587.
 • Özdemir, A. Kerem; Tolun, Seda; Demirci, Ebru (2011), “Endeks Getirisi Yönünün İkili Sınıflandırma Yöntemiyle Tahmin Edilmesi: İMKB-100 Endeksi Örneği”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, 45-59.
 • Worthington, Andrew; Higgs, Helen (2004), “Transmission of Equity Returns and Volatility in Asian Developed and Emerging Markets: a Multivariate GARCH Analysis”, International Journal of Finance & Economics, Volume: 9, No. 1, 71-80.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ali BAYRAKDAROĞLU
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0000-0002-1165-5884


Yusuf TEPELİ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
0000-0003-0413-4869

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2018
Başvuru Tarihi 10 Nisan 2018
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt , Sayı 80

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mufad465922, journal = {Muhasebe ve Finansman Dergisi}, issn = {2146-3042}, address = {journal@mufad.org.tr}, publisher = {Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği}, year = {2018}, volume = {}, pages = {147 - 160}, doi = {10.25095/mufad.465922}, title = {BİST Şehir Endekslerinin Risk-Getiri Analizi Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Bayrakdaroğlu, Ali and Tepeli, Yusuf} }
APA Bayrakdaroğlu, A. & Tepeli, Y. (2018). BİST Şehir Endekslerinin Risk-Getiri Analizi Üzerine Bir İnceleme . Muhasebe ve Finansman Dergisi , (80) , 147-160 . DOI: 10.25095/mufad.465922
MLA Bayrakdaroğlu, A. , Tepeli, Y. "BİST Şehir Endekslerinin Risk-Getiri Analizi Üzerine Bir İnceleme" . Muhasebe ve Finansman Dergisi (2018 ): 147-160 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad/issue/39476/465922>
Chicago Bayrakdaroğlu, A. , Tepeli, Y. "BİST Şehir Endekslerinin Risk-Getiri Analizi Üzerine Bir İnceleme". Muhasebe ve Finansman Dergisi (2018 ): 147-160
RIS TY - JOUR T1 - BİST Şehir Endekslerinin Risk-Getiri Analizi Üzerine Bir İnceleme AU - Ali Bayrakdaroğlu , Yusuf Tepeli Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25095/mufad.465922 DO - 10.25095/mufad.465922 T2 - Muhasebe ve Finansman Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 160 VL - IS - 80 SN - 2146-3042- M3 - doi: 10.25095/mufad.465922 UR - https://doi.org/10.25095/mufad.465922 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Muhasebe ve Finansman Dergisi BİST Şehir Endekslerinin Risk-Getiri Analizi Üzerine Bir İnceleme %A Ali Bayrakdaroğlu , Yusuf Tepeli %T BİST Şehir Endekslerinin Risk-Getiri Analizi Üzerine Bir İnceleme %D 2018 %J Muhasebe ve Finansman Dergisi %P 2146-3042- %V %N 80 %R doi: 10.25095/mufad.465922 %U 10.25095/mufad.465922
ISNAD Bayrakdaroğlu, Ali , Tepeli, Yusuf . "BİST Şehir Endekslerinin Risk-Getiri Analizi Üzerine Bir İnceleme". Muhasebe ve Finansman Dergisi / 80 (Ekim 2018): 147-160 . https://doi.org/10.25095/mufad.465922
AMA Bayrakdaroğlu A. , Tepeli Y. BİST Şehir Endekslerinin Risk-Getiri Analizi Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2018; (80): 147-160.
Vancouver Bayrakdaroğlu A. , Tepeli Y. BİST Şehir Endekslerinin Risk-Getiri Analizi Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2018; (80): 147-160.
IEEE A. Bayrakdaroğlu ve Y. Tepeli , "BİST Şehir Endekslerinin Risk-Getiri Analizi Üzerine Bir İnceleme", Muhasebe ve Finansman Dergisi, sayı. 80, ss. 147-160, Eki. 2018, doi:10.25095/mufad.465922