Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Modeli İle İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi: BİST 30, BİST 50 Ve BİST 100 Endeksleri Karşılaştırması

Yıl 2021, , 137 - 148, 16.08.2021
https://doi.org/10.25095/mufad.982439

Öz

İşletmelerin sürdürülebilirliklerini sağlamaları için düzenli etkin bir nakit akış sistemi önemli bir husus olarak
görülmektedir. Başarılı işletmelerin nakit akış sistemlerinin de; işletme faaliyetleri, yatırım faaliyetleri ve finansman
faaliyetleri üzerindeki olumlu etkisi beklenmektedir. Bu bağlamda; çalışmanın temel amacı; 2020 yılında BIST 100
kapsamında yer alan bankacılık ve sigortacılık sektörü dışındaki işletmelerin geçmiş 5 yıllık (2015-2019 yıllarına ait) nakit
akış tablolarının “nakit akışlarının sağlandığı faaliyetler modeli” yöntemleri ile analiz edilerek, finansal sonuçların BIST 30,
BIST 50 ve BIST 100 endeksleri kapsamında karşılaştırılmasıdır. Araştırma sonucunda; her bir endeks kapsamındaki
işletmelerin çoğunlukla model 2 “olgun başarılı bir işletme” profiline sahip oldukları görülmüştür. BIST 30 kapsamındaki
işletmelerin araştırma kapsamındaki BIST 50 ve BIST 100’de yer alan işletmelere göre daha çok model 2 “olgun başarılı bir
işletme” profiline sahip oldukları tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akdoğan, Nalan -Küçüktop, Fatma Beyza - Açıkgöz, Türker (2020),“Borsa İstanbul’da Kayıtlı Şirketlerin 2015-2020 Yıllarına Ait Nakit Akış Tablolarının Sektörler İtibariyle İncelenmesi ve Sektörlerin Nakit Hareketlerinin Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Denetime Bakış, 20 (61), ss. 1-36.
 • Aktaş, Rabia -Karğın, Sibel - Karğın, Mahmut (2012), “Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemi İle İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi”, Muhasebe Finansman Dergisi, (56), ss. 101-118.
 • Bayrakcıoğlu, Süleyman -Bayri, Osman (2019), “Türkiye’de Nakit Akışlarının Sunumunda Yöntem Tercihlerinin Değerlendirilmesi ve Brüt Yönteme Göre Raporlanmış Nakit Akış Tablolarının İncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24 (3), ss. 385-416.
 • BOBİ FRS Bölüm 2 Nakit Akış Tablosu Standardı https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/bobi_frs.PDF (Erişim Tarihi:10 .03. 2021).
 • Bodur, Gülşirin (2015), Nakit Akış Tablolarının Analizi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Cavlak, Hakan - Cebeci, Yasin - Güneş, Necati (2017), “Nakit Akış Tablolarının İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi”, International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), 3 (13), pp: 234-246.
 • Dereköy, Feyza (2020), “Nakit Akış Tablosu ile Likidite Oranları İlişkisi: Borsa İstanbul KOBİ Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (4), ss. 3505-3517.
 • Derya Baskan, Tuba -Dozen, Büşra (2019), “Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin BIST 100 Endeksi Üzerinde Analizi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (4), ss. 3347-3357.
 • Gup, Benton E. -Samson, William. D. - Dugan, Michael, T. -Kim, Myung.J.-Jittrapanun, Thawatchai (1993), “An Analysis of Patterns from the Statement of Cash Flows”, Financial Practice & Education. 3 (2), pp. 73-79.
 • Gücenme, Ümit -Poroy Arsoy, Aylin (2006), “Muhasebe Standartlarındaki Sınıflandırılmış Nakit Akım Tablosu Formatı ile Finansal Performansın Ölçülmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (30), ss. 66-74.
 • Karğın, Mahmut -Aktaş, Rabia (2011), “Türkiye Muhasebe Standartlarına Gore Raporlanmış Nakit Akış Tablosu ve Analizi”. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (52), ss.1-25.
 • Ni, Yensen -Huang, Paoyu -Chianga, Pinhui -Liaoc, Yulu (2019), “Cash Flow Statements and Firm Value: Evidence from Taiwan”, The Quarterly Review of Economics and Finance, (71) February, pp. 280-290.
 • Orhan, Abdullah - Başar, Banu (2015), “İşletmelerde Nakit Akış Profilleri ve Analizi: BIST 100 İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 8 (2), ss.107-122.
 • Özerhan, Yıldız -Yanık, Serap (2015), IFRS/IAS ile Uyumlu TMS/TFRS Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Finansal Raporlama Standartları, (3. Baskı), TÜRMOB Yayınları, Ankara.
 • Steinberga, Dzeina - Millere, Inta (2016), “Use of Cash Flow Statement in Evaluation of Companyʼs Financial Situation Using Data From Operating and Liquidated Companies in The Republic of Latvia”, New Challenges of Economic and Business Development – May 12–14, Riga, University of Latvia, pp. 775-788.
 • Şensoy, Necdet (2002), Nakit Akış Tabloları, Yaylım Yayıncılık, İstanbul.
 • TMS 7 Nakit Akış Tablosu https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrkiye%20Muhasebe%20Standartlar%C4%B1/TMSTFRS2019Seti/TMS/TMS%207.pdf (Erişim Tarihi: 10. 03. 2021)
 • Williams, Jan R. - Haka, Susan F. - Bettner, Mark S. - Carcello, Joseph V. (2012), Financial and Managerial Accounting, New York, McGraw-Hill Irwin
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seyhan Çil Koçyiğit Bu kişi benim 0000-0003-1012-3605

Şükran Güngör Tanç Bu kişi benim 0000-0002-0675-2479

Yayımlanma Tarihi 16 Ağustos 2021
Gönderilme Tarihi 8 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021

Kaynak Göster

APA Çil Koçyiğit, S., & Güngör Tanç, Ş. (2021). Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Modeli İle İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi: BİST 30, BİST 50 Ve BİST 100 Endeksleri Karşılaştırması. Muhasebe Ve Finansman Dergisi137-148. https://doi.org/10.25095/mufad.982439
AMA Çil Koçyiğit S, Güngör Tanç Ş. Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Modeli İle İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi: BİST 30, BİST 50 Ve BİST 100 Endeksleri Karşılaştırması. Muhasebe ve Finansman Dergisi. Published online 01 Ağustos 2021:137-148. doi:10.25095/mufad.982439
Chicago Çil Koçyiğit, Seyhan, ve Şükran Güngör Tanç. “Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Modeli İle İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi: BİST 30, BİST 50 Ve BİST 100 Endeksleri Karşılaştırması”. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, Ağustos (Ağustos 2021), 137-48. https://doi.org/10.25095/mufad.982439.
EndNote Çil Koçyiğit S, Güngör Tanç Ş (01 Ağustos 2021) Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Modeli İle İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi: BİST 30, BİST 50 Ve BİST 100 Endeksleri Karşılaştırması. Muhasebe ve Finansman Dergisi 137–148.
IEEE S. Çil Koçyiğit ve Ş. Güngör Tanç, “Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Modeli İle İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi: BİST 30, BİST 50 Ve BİST 100 Endeksleri Karşılaştırması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss. 137–148, Ağustos 2021, doi: 10.25095/mufad.982439.
ISNAD Çil Koçyiğit, Seyhan - Güngör Tanç, Şükran. “Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Modeli İle İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi: BİST 30, BİST 50 Ve BİST 100 Endeksleri Karşılaştırması”. Muhasebe ve Finansman Dergisi. Ağustos 2021. 137-148. https://doi.org/10.25095/mufad.982439.
JAMA Çil Koçyiğit S, Güngör Tanç Ş. Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Modeli İle İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi: BİST 30, BİST 50 Ve BİST 100 Endeksleri Karşılaştırması. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2021;:137–148.
MLA Çil Koçyiğit, Seyhan ve Şükran Güngör Tanç. “Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Modeli İle İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi: BİST 30, BİST 50 Ve BİST 100 Endeksleri Karşılaştırması”. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, 2021, ss. 137-48, doi:10.25095/mufad.982439.
Vancouver Çil Koçyiğit S, Güngör Tanç Ş. Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Modeli İle İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin İncelenmesi: BİST 30, BİST 50 Ve BİST 100 Endeksleri Karşılaştırması. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2021:137-48.