Konferans Bildirisi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Development of Auditing in Turkey (1963-2020)

Yıl 2022, Sayı: 22, 19 - 38, 25.01.2022

Öz

Kaynakça

 • Gücenme Ü. and A.P.Ersoy, (2006) “Accounting Education in the History of Turkish Republic” Journal of Financial Analysis Special Issue Published by Istanbul Chamber of Certified Public Accountants for 17th World Congress of Accountants, 13-16 November 2006
 • Güvemli B. et al, (2016) “The Evolution of the Auditing Profession in Turkey: The Union of Chambers of CPA’s and Sworn-In CPA’s (TURMOB) History and Background”, 14th Congress of World Accounting Historians, Pescara, Italy, 25-27 June 2016
 • Kandemir, Kubra H. (2015), European Business Organization Law Review, External Auditing in Turkey: Acritical and Comparative Analysis of the New Law
 • Karataş, M. , (2014),Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Şirket Denetçiliğinden Bağımsız Denetçiliğe, Ankara: TÜRMOB Kaval, Hasan, Muhasebe Denetimi, Gazi Kitabevi, 3.Baskı, Ankara, 2008
 • Kepekçi, Celal, (2004), “Bağımsız Denetim”, Avcı Ofset Matbaacılık, Beşinci Baskı, İstanbul.
 • Okur, Mahmut (2007), Bağımsız Denetimin Denetimi, Ankara, SPK Yayınları
 • Sayar, D. D. (2013), Bağımsız Denetimin Kamu Gözetiminde Dünya Uygulamaları ve Türkiye Örneği ,Ankara: TÜRMOB Selimoğlu, S. ve Diğerleri (2011) Muhasebe Denetimi (Auditing) , Gazi Publications, Ankara, 3rd Ed
 • Uzay, Şaban; Ahmet Tanç ve Mehmet Erciyes (2009) “Türkiye’de Muhasebe Denetimi Geçmişten Geleceğe” Mali Çözüm Sayı 95
 • http://bdd.org.tr/default.asp?PG=TRANA (Accessed on: 17.08.2021)
 • https://www.bddk.org.tr/Kuruluslar-Kategori/Bagimsiz-Denetim-Kuruluslari/10 (Accessed on: 17.09.2021)
 • https://turmob.org.tr/istatistikler/bf9036e1-06f1-40e7-bb89-0b29f0dbe15a/meslek-mensubu-yas-gruplari-dagilim-tablosu (Accessed on: 17.09.2021)
 • http://documents.worldbank.org/curated/en/546971467995640189/T%C3%BCrkiye- Standar tlara-ve-kanunlara-uyum-raporu-ROSC-muhasebe-ve-denetim ((Accessed on: 15.08.2021)
 • http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/Diger/Booklet%20-%20Ocak% 2 02018.pdf (Accessed on 27.08.2021)
 • https://www.ifrs.org/-/media/feature/around-the-world/jurisdiction-profiles/turkey-ifrs-profile .pdf (Accessed on 29.08.2021)
 • http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/YillikFaaliyetRaporlari/KGK_Faaliyet_Raporu_2018.pdf (Accessed on 25.08.2021)
 • https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/Diger/YILLIK%20%C4%B0NCELEME%20RAPORU%202019.pdf (Accessed on 27.08.2021)

Türkiye'de Bağımsız Değişimin Gelişimi (1963-2020)

Yıl 2022, Sayı: 22, 19 - 38, 25.01.2022

Öz

Bu çalışma, Türkiye'de bağımsız denetimin ve bağımsız denetim mesleğinin tarihsel gelişimine odaklanmaktadır. Türkiye'deki ilk bağımsız denetim faaliyetleri 1960'lı yıllarda çeşitli nedenlerle ortaya çıkmıştır. Devam eden süreçte Türkiye'de bağımsız denetimin gelişimi, 1980'lerin ortalarında Türk hükümetinin liberal ekonomi politikalarına geçmesiyle başlamıştır. Bu gelişme İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın kurulmasıyla hızlanmış ve en büyük uluslararası denetim şirketlerini Türkiye'ye getirmiştir. Bu arada, çeşitli kamu otoriteleri bağımsız denetim sektörüne yönelik düzenleyici kapsamlarıyla ilgili düzenlemeler yapmışlardır. Bağımsız denetim faaliyetlerinin gelişiminin, çeşitli sektörlerdeki ekonomik gelişmelerin doğal bir sonucu olarak gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu çalışma, uluslararası denetim firmalarının Türkiye'ye gelişinden 2020 yılının sonuna kadar geçen süreçte, Türkiye'de denetim sektörünün nasıl büyüdüğünü ve denetim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve gözetiminde hangi mercilerin aktif olarak yer aldığını ortaya koymaktadır. Bu dönemdeki düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve bunların denetime katkıları incelenmektedir. Bunların ışığında Türkiye'de denetim sektörünün gelişimi hakkında bir değerlendirme yapılmıştır.

Kaynakça

 • Gücenme Ü. and A.P.Ersoy, (2006) “Accounting Education in the History of Turkish Republic” Journal of Financial Analysis Special Issue Published by Istanbul Chamber of Certified Public Accountants for 17th World Congress of Accountants, 13-16 November 2006
 • Güvemli B. et al, (2016) “The Evolution of the Auditing Profession in Turkey: The Union of Chambers of CPA’s and Sworn-In CPA’s (TURMOB) History and Background”, 14th Congress of World Accounting Historians, Pescara, Italy, 25-27 June 2016
 • Kandemir, Kubra H. (2015), European Business Organization Law Review, External Auditing in Turkey: Acritical and Comparative Analysis of the New Law
 • Karataş, M. , (2014),Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Şirket Denetçiliğinden Bağımsız Denetçiliğe, Ankara: TÜRMOB Kaval, Hasan, Muhasebe Denetimi, Gazi Kitabevi, 3.Baskı, Ankara, 2008
 • Kepekçi, Celal, (2004), “Bağımsız Denetim”, Avcı Ofset Matbaacılık, Beşinci Baskı, İstanbul.
 • Okur, Mahmut (2007), Bağımsız Denetimin Denetimi, Ankara, SPK Yayınları
 • Sayar, D. D. (2013), Bağımsız Denetimin Kamu Gözetiminde Dünya Uygulamaları ve Türkiye Örneği ,Ankara: TÜRMOB Selimoğlu, S. ve Diğerleri (2011) Muhasebe Denetimi (Auditing) , Gazi Publications, Ankara, 3rd Ed
 • Uzay, Şaban; Ahmet Tanç ve Mehmet Erciyes (2009) “Türkiye’de Muhasebe Denetimi Geçmişten Geleceğe” Mali Çözüm Sayı 95
 • http://bdd.org.tr/default.asp?PG=TRANA (Accessed on: 17.08.2021)
 • https://www.bddk.org.tr/Kuruluslar-Kategori/Bagimsiz-Denetim-Kuruluslari/10 (Accessed on: 17.09.2021)
 • https://turmob.org.tr/istatistikler/bf9036e1-06f1-40e7-bb89-0b29f0dbe15a/meslek-mensubu-yas-gruplari-dagilim-tablosu (Accessed on: 17.09.2021)
 • http://documents.worldbank.org/curated/en/546971467995640189/T%C3%BCrkiye- Standar tlara-ve-kanunlara-uyum-raporu-ROSC-muhasebe-ve-denetim ((Accessed on: 15.08.2021)
 • http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/Diger/Booklet%20-%20Ocak% 2 02018.pdf (Accessed on 27.08.2021)
 • https://www.ifrs.org/-/media/feature/around-the-world/jurisdiction-profiles/turkey-ifrs-profile .pdf (Accessed on 29.08.2021)
 • http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/YillikFaaliyetRaporlari/KGK_Faaliyet_Raporu_2018.pdf (Accessed on 25.08.2021)
 • https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/Diger/YILLIK%20%C4%B0NCELEME%20RAPORU%202019.pdf (Accessed on 27.08.2021)

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Samet ARSLAN
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
0000-0003-2933-404X
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 25 Ocak 2022
Yayımlanma Tarihi 25 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 22

Kaynak Göster

APA Arslan, S. (2022). Development of Auditing in Turkey (1963-2020) . Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi , (22) , 19-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/muftad/issue/68210/1017406