Yıl 2019, Cilt 60 , Sayı 695, Sayfalar 148 - 164 2019-06-12

Motor Seslerine Göre Otomobillerin Tanınması
Recognition of Vehicles from Their Engine Sound

Efecan KARAMAN [1] , Hikmet RENDE [2] , Mehmet Feyzi AKŞAHİN [3]


Otomobillerde önemli ses kaynaklarını, otomobil motoru ve güç aktarma organları, lastikler, egzoz, şanzıman ve süspansiyon vb. sesler oluşturmaktadır. Otomobillerde oluşan bu sesler tıpkı kişiye ait olan imzalar gibi otomobilleri de birbirinden ayıran tanımlayıcı özellikler oluşturmaktadır. Bu çalışmada, farklı tipteki araçların motor gürültüleri kullanılarak birbirinden ayrıştırılması ve sınıflandırılması amaçlanmıştır. Farklı tip ve modeldeki araçların motor gürültüleri belli süreler ve koşullar altında kayıt edilmiş, ses işleme yöntemleri kullanılarak bu sesler işlenmiş ve daha sonra sınıflandırma yöntemlerinden yapay sinir ağları kullanılarak araç gürültüleri sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma çalışmasında %99,2 oranında başarı sağlanarak araçların modelleri tanınmıştır. 

Almost every moving vehicle produces a kind of sound. Automobile engine and powertrain, tires, exhaust, gearbox and suspension and other. sounds constitute significant sound sources in vehicles. These sounds, which are formed in vehicles, involve identifiable features that distinguish automobiles from each other like signatures belonging to the person. In this study, it was aimed to identify and different types of vehicles by using their engine sounds. These sounds were processed and then these sounds were classified by using an artificial neural networks classification method. As a result, 99.2% success was achieved and the models of the vehicles were recognized.

 • Özgündüz, E., Türkmen, H. İ., Şentürk, T., Karslıgil, M. E., Yavuz, A. G. 2010. “Vehicle Identification using Acoustic and Seismic Signals,” IEEE 18. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Diyarbakır.
 • Aykun, İ., Karslıgil, M. E. 2009. “Ship Classification by Sound Signature,” 17. Sinyal İşleme ve Uygulama Sempozyumu, Antalya.
 • Janssens, K., Bianciardi, F., Britte, L., Van de Ponseele, P., Van der Auweraer, H. 2014. “Pass-by Noise Engineering: a Review of Different Transfer Path Analysis Techniques,” International Conference on Noise and Vibration Engineering, ISMA 2014, Belgium.
 • Challen, B., Baranescu, R. 1999. Diesel Engine Reference Book, Oxford; Butterworth-Heinemann Ltd., United Kingdom.
 • Davis, K. H., Biddulph, R. and Balashek, S. 1952. “Automatic Recognition of Spoken Digits,” The Journal of the Acoustical Society of America, 24 (6), p. 637-642.
 • Olson, K. H. and Belar, H. 1956. “Phonetic Typewriter,” The Journal of the Acoustical Society of America, 28 (6), p.1072-1081.
 • Eray, O. 2008. “Destek Vektör Makineleri ile Ses Tanıma Uygulaması,” Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Nabiyev, V. V. 2012. Yapa Zekâ, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Ölmez, T., Dokur, Z. 2009. Uzman Sistemlerde Örüntü Tanıma, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Türkoğlu, İ., Arslan, A. 1996. “Yapay Sinir Ağları ile Bozuk Örüntü Tanıma,” Fırat Üniversitesi Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, p. 147-158.
 • Öztemel, E. 2006. Yapay Sinir Ağları, Papatya Yayıncılık, İstanbul.
 • Aydın, İ. 2008. “Otomobillerde Kullanılan İzolasyon Malzemelerinin Emme Katsayılarının Ölçülmesi ve Uygun Malzeme Kalınlığının Belirlenmesi,” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Efecan KARAMAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Hikmet RENDE
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet Feyzi AKŞAHİN
Kurum: BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Mayıs 2018
Kabul Tarihi : 16 Ocak 2019
Yayımlanma Tarihi : 12 Haziran 2019

APA Karaman, E , Rende, H , Akşahi̇n, M . (2019). Motor Seslerine Göre Otomobillerin Tanınması . Mühendis ve Makina , 60 (695) , 148-164 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/muhendismakina/issue/48382/612553