BibTex RIS Kaynak Göster

BİR KAVRAMIN KISA TARİHİ: 'MAHALLE BASKISI'

Yıl 2011, Cilt: 3 Sayı: 3, 81 - 92, 01.03.2011

Öz

Kaynakça

 • Arman, A. (2007). “Türkiye ne Malezya olabilir diyebilirim ne de olmaz”, Şerif Mardin’le söyleşi. Hürriyet Gazetesi, 16 Eylül 2007.
 • Aygündüz, F.(2007). Anadolu ne kadar hoşgörülü. Milliyet Gazetesi, 14 Ekim 2007.
 • Çakır, R. ve Bozan, İ. (2009). Mahalle baskısı: var mı? yok mu?, İstanbul: Doğan Kitap.
 • Çakır, R.(2008). Türkiye tartışıyor 1: mahalle baskısı, İstanbul: Doğan Kitap.
 • Hizmetli, M.(2002). Kitap tahlili, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 43, Sayı: 2, Ankara: AÜİF Yayınları.
 • Kahraman, H. 2009). Din ve ahlak kontrolü. Yeni Şafak Gazetesi, 02 Ocak 2009.
 • Kongar, E. (2010). Mahalle baskısı nedir?. www.kongar.org, 08.04.2010.
 • Mardin, Ş. (2007). İdeoloji. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Mardin, Ş. (2008). Türk modernleşmesi: Makaleler 4. M. Türköne ve T. Önder , (Der.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Subaşı, N. (2008). Mahalleyi baskıyla hatırlamak. Şerif Mardin Okumalar, T. Takış (Ed.). Ankara: Doğu-Batı Yayınları.
 • Toprak, B., Bozan, İ., Morgül, T. ve Şener, N. (2009), Türkiye’de farklı olmak: din ve muhafazakârlık ekseninde ötekileştirilenler (mahalle baskısı raporu), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Ünal, A. (2008), “Mahalle baskısı iddiaları etrafında” Zaman Gazetesi, 29 Aralık 2008.

BİR KAVRAMIN KISA TARİHİ: 'MAHALLE BASKISI'

Yıl 2011, Cilt: 3 Sayı: 3, 81 - 92, 01.03.2011

Öz

“Mahalle baskısı”, 2007 Mayısından beri Türkiye’de yoğun olarak tartışılan bir kavramdır. Türk toplumu üzerine kafa yoran her bilim adamı ya da sıradan insan söz konusu kavramla bir şekilde karşılaşmıştır. Bu denli yoğun ilgi yaratmasına rağmen sosyal bilimciler arasında mahalle baskısı kavramının ne olduğu konusunda ortak bir anlayış doğmamıştır. Kavram, gündelik siyasi polemiklerin etki alanının dışına çıkamamış ve ideolojik yaklaşımlardan bağımsız bilimsel bir form kazanamamıştır. Bu çalışmada, Şerif Mardin’in mahalle baskısı konusundaki görüşleri farklı bakış açıları da göz önünde bulundurularak tartışılmıştır

Kaynakça

 • Arman, A. (2007). “Türkiye ne Malezya olabilir diyebilirim ne de olmaz”, Şerif Mardin’le söyleşi. Hürriyet Gazetesi, 16 Eylül 2007.
 • Aygündüz, F.(2007). Anadolu ne kadar hoşgörülü. Milliyet Gazetesi, 14 Ekim 2007.
 • Çakır, R. ve Bozan, İ. (2009). Mahalle baskısı: var mı? yok mu?, İstanbul: Doğan Kitap.
 • Çakır, R.(2008). Türkiye tartışıyor 1: mahalle baskısı, İstanbul: Doğan Kitap.
 • Hizmetli, M.(2002). Kitap tahlili, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 43, Sayı: 2, Ankara: AÜİF Yayınları.
 • Kahraman, H. 2009). Din ve ahlak kontrolü. Yeni Şafak Gazetesi, 02 Ocak 2009.
 • Kongar, E. (2010). Mahalle baskısı nedir?. www.kongar.org, 08.04.2010.
 • Mardin, Ş. (2007). İdeoloji. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Mardin, Ş. (2008). Türk modernleşmesi: Makaleler 4. M. Türköne ve T. Önder , (Der.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Subaşı, N. (2008). Mahalleyi baskıyla hatırlamak. Şerif Mardin Okumalar, T. Takış (Ed.). Ankara: Doğu-Batı Yayınları.
 • Toprak, B., Bozan, İ., Morgül, T. ve Şener, N. (2009), Türkiye’de farklı olmak: din ve muhafazakârlık ekseninde ötekileştirilenler (mahalle baskısı raporu), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Ünal, A. (2008), “Mahalle baskısı iddiaları etrafında” Zaman Gazetesi, 29 Aralık 2008.
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Adnan Çetin

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Gönderilme Tarihi 25 Eylül 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 3 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Çetin, A. (2011). BİR KAVRAMIN KISA TARİHİ: ’MAHALLE BASKISI’. Mukaddime, 3(3), 81-92. https://doi.org/10.19059/mukaddime.37735