Mukaddime
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-6087 | e-ISSN 2459-0711 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mardin Artuklu Üniversitesi |


Mukaddime’de, tarihsel süreç içerisinde Ortadoğu coğrafyasında yaşanan sosyo-kültürel gelişmeleri analitik bakış açısıyla ele alan özgün çalışmalara yer verilmektedir. Dergi, yayınladığı nitelikli akademik içeriklerle; bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesinde önde gelen yayın organlarından biri olmayı amaçlamaktadır. Dergide; felsefî, tarihî ve sosyo-kültürel bağlama odaklanan özgün çalışmalarla bilime en üst düzeyde katkı sağlamayı önceleyen bir yayın politikası izlenmektedir. İlgili alanlarda analitik bakış açısıyla ele alınan, orijinal fikirlerin serdedildiği çalışmaların yayınlanması öncelenmektedir. Bununla birlikte dergi; tarih, felsefe ve sosyolojiyle bağlantılı olarak sosyal bilimlerin diğer tüm alanlarında geliştirilen yeni yorum, yaklaşım ve analizlere de açıktır.

 

 


Makalelerinizi gönderirken ORCID bilginizi ve IThenticate raporunuzu eklemeyi unutmayınız!
Mukaddime

ISSN 1309-6087 | e-ISSN 2459-0711 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mardin Artuklu Üniversitesi |
Kapak Resmi


Mukaddime’de, tarihsel süreç içerisinde Ortadoğu coğrafyasında yaşanan sosyo-kültürel gelişmeleri analitik bakış açısıyla ele alan özgün çalışmalara yer verilmektedir. Dergi, yayınladığı nitelikli akademik içeriklerle; bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesinde önde gelen yayın organlarından biri olmayı amaçlamaktadır. Dergide; felsefî, tarihî ve sosyo-kültürel bağlama odaklanan özgün çalışmalarla bilime en üst düzeyde katkı sağlamayı önceleyen bir yayın politikası izlenmektedir. İlgili alanlarda analitik bakış açısıyla ele alınan, orijinal fikirlerin serdedildiği çalışmaların yayınlanması öncelenmektedir. Bununla birlikte dergi; tarih, felsefe ve sosyolojiyle bağlantılı olarak sosyal bilimlerin diğer tüm alanlarında geliştirilen yeni yorum, yaklaşım ve analizlere de açıktır.

 

 


Makalelerinizi gönderirken ORCID bilginizi ve IThenticate raporunuzu eklemeyi unutmayınız!
Cilt 10 - Sayı 2 - 28 Kas 2019
 1. Cumhuriyet’in Dil Reformunu Okumak: Köprü Mü, Paravan Mı?
  Sayfalar 444 - 469
  Mete Kaan Kaynar , Nurettin Kalkan
 2. Martin Hartmann (1851-1918): A German Orientalist and His Discourse on the Young Turks
  Sayfalar 470 - 485
  Remzi Avcı
 3. Endülüs Emevî Devleti'nde Şehir İdaresi: İşbîliye (Sevilla) Örneği
  Sayfalar 486 - 503
  Cumhur Ersin Adıgüzel
 4. Irk, Din ve İşçi Gruplaşmaları Bağlamında Osmanlı Sendikaları
  Sayfalar 504 - 521
  Mehmet Alan
 5. Bir Aydınlanma Şahsiyeti ve Amerikan Karakterinin İnşacısı Olarak Benjamin Franklin
  Sayfalar 522 - 543
  Mümin Köktaş
 6. Nilüfer Göle’nin Eserlerinde İslami Kimlik Arayışı ve Bu Arayışın Avrupa ve Türkiye’deki Kamusal Tezahürü
  Sayfalar 544 - 560
  Mehmet Zeki DUMAN
 7. Spatial Concentration of Syrian Immigrants in Spatial Dynamics and Ethnocultural Context
  Sayfalar 561 - 581
  Celal İNCE
 8. Suriyeli Sığınmacıların Yoğun Yaşadığı Bölgelerdeki Yerel Halkın Suriyeli Sığınmacılara İlişkin Görüşleri: Altındağ Örneği
  Sayfalar 582 - 596
  Mazlum Gözübüyük , Pınar Kemik , Melih Sever
 9. Azaltarak Çoğaltmak: Hüseyin Cöntürk Ve Hayriye Ünal’ın Hipertext Uygulamaları
  Sayfalar 597 - 618
  Gökhan Tunç
 10. Hayali Bey Divanı’nda Poetik Söylem Bağlamında Tefahür
  Sayfalar 619 - 642
  Kenan Bozkurt , Tuba Bezenmiş
 11. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Mardin Artuklu Üniversitesi İİBF Örneği
  Sayfalar 643 - 661
  Ahmet Kayaoglu , Gazi Kurnaz
 12. Aile İçi Şiddet İle Öğrencilerin Akademik Başarı Durumları Arasındaki İlişki Ortaöğretim Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 662 - 687
  İrfan Yıldırım , Zahir Kızmaz
 13. Merkezi Yerleştirme Sınav Sistemine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 688 - 707
  Faysal Özdaş
 14. "Suat’ın Mektubu"
  Sayfalar 708 - 710
  Ferda Atlı
 15. Sosyal Bilimlerde Etik Sorunlar
  Sayfalar 711 - 714
  Abdulbaki Dede
 16. Guenter Lewy Osmanlı Ermenilerine Ne Oldu ?
  Sayfalar 715 - 723
  Gülseher Durmaz
Dizinler
Şifre İşlemleri

Kullanıcı şifresini unutan veya bilmeyen kullanıcılarımız aşağıdaki bağlantıyı kullanarak şifrelerini sıfırlayabilirler:

https://dergipark.org.tr/tr/resetting/request