Mukaddime
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1309-6087 | e-ISSN 2459-0711 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mardin Artuklu Üniversitesi |


NOT: Mukaddime'nin 2021 yılı sayıları için makale gönderimi sona ermiştir. Gönderilen çalışmalar 2022 yılı için değerlendirilecektir. 


Mukaddime’de, tarihsel süreç içerisinde Ortadoğu coğrafyasında yaşanan sosyo-kültürel gelişmeleri analitik bakış açısıyla ele alan özgün çalışmalara yer verilmektedir. Dergi, yayınladığı nitelikli akademik içeriklerle; bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesinde önde gelen yayın organlarından biri olmayı amaçlamaktadır. Dergide; felsefî, tarihî ve sosyo-kültürel bağlama odaklanan özgün çalışmalarla bilime en üst düzeyde katkı sağlamayı önceleyen bir yayın politikası izlenmektedir. İlgili alanlarda analitik bakış açısıyla ele alınan, orijinal fikirlerin serdedildiği çalışmaların yayınlanması öncelenmektedir. Bununla birlikte dergi; tarih, felsefe ve sosyolojiyle bağlantılı olarak sosyal bilimlerin diğer tüm alanlarında geliştirilen yeni yorum, yaklaşım ve analizlere de açıktır.

 

 


Makalelerinizi gönderirken ORCID bilginizi ve IThenticate raporunuzu eklemeyi unutmayınız!
Mukaddime

ISSN 1309-6087 | e-ISSN 2459-0711 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mardin Artuklu Üniversitesi |
Kapak Resmi


NOT: Mukaddime'nin 2021 yılı sayıları için makale gönderimi sona ermiştir. Gönderilen çalışmalar 2022 yılı için değerlendirilecektir. 


Mukaddime’de, tarihsel süreç içerisinde Ortadoğu coğrafyasında yaşanan sosyo-kültürel gelişmeleri analitik bakış açısıyla ele alan özgün çalışmalara yer verilmektedir. Dergi, yayınladığı nitelikli akademik içeriklerle; bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesinde önde gelen yayın organlarından biri olmayı amaçlamaktadır. Dergide; felsefî, tarihî ve sosyo-kültürel bağlama odaklanan özgün çalışmalarla bilime en üst düzeyde katkı sağlamayı önceleyen bir yayın politikası izlenmektedir. İlgili alanlarda analitik bakış açısıyla ele alınan, orijinal fikirlerin serdedildiği çalışmaların yayınlanması öncelenmektedir. Bununla birlikte dergi; tarih, felsefe ve sosyolojiyle bağlantılı olarak sosyal bilimlerin diğer tüm alanlarında geliştirilen yeni yorum, yaklaşım ve analizlere de açıktır.

 

 


Makalelerinizi gönderirken ORCID bilginizi ve IThenticate raporunuzu eklemeyi unutmayınız!
Cilt 12 - Sayı 1 - 7 May 2021
 1. The Role of Greek Merchants in European Capitalism and Greek Independence Movement
  Sayfalar 1 - 26
  Feride Aslı ERGÜL JORGENSEN
 2. Tender Mothers: Breastfeeding, Wetnursing, and the Limits of Social Critique From the Late Ottoman to the Early Republican Periods (1880-1930)
  Sayfalar 27 - 44
  Cem DOĞAN
 3. Metinler Arası İlişki Bağlamında Orta Çağ Tarih Yazımında İktibas Yöntemi ve Bilgi Deformasyonu
  Sayfalar 45 - 68
  Ahmet KÜTÜK
 4. Mor Evgin ve Hristiyan Mistisizminin Tur Abdin Bölgesine Girişi
  Sayfalar 69 - 99
  Şükran YAŞAR
 5. Osman Şahin’in “Beyaz Öküz” Adlı Hikâyesinde Aşk ve Namus İkilemi
  Sayfalar 100 - 117
  Selami ÇAKMAKCI
 6. Between Law and Tradition: Women and Womanhood in Iran’s Nasim-e Shomal
  Sayfalar 118 - 139
  Serhan AFACAN
 7. İbn Haldûn’un Habitusu’na İbn Haldûncu Bir Ziyaret: Et-Ta‘rîf’teki Sosyal, Siyasî ve Fikrî Koşullar
  Sayfalar 140 - 171
  Kamuran GÖKDAĞ
 8. Malik Bin Nebi’nin Sömürülebilirlik ve Bourdieu’nün Sembolik Şiddet Kavramları Işığında Aşağılık Kompleksi
  Sayfalar 172 - 193
  Müşerref YARDIM
 9. Yahudi Nüfus Problemi ve İsrail Devleti’nin Yahudi Karakteri
  Sayfalar 194 - 219
  Menderes KURT
 10. Nirxandina Helbestên Zarokan ên Kurdî li Gorî “Rastîya Zarokan” û “Îzafîyeta Zarokan”
  Sayfalar 220 - 248
  Kenan SUBAŞI
 11. Osmanlı'nın Çöküşü: Ortadoğu’da Büyük Savaş 1914-1920, Eugene Rogan, Çev. Özkan Akpınar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2017. 477 sayfa.
  Sayfalar 249 - 256
  Vecdi DEMİR
 12. Ölüm Siyaseti: Cihatçı “Üst-Müslümanlar”, Fethi Benslama, Çev. Orçun Türkay, İletişim Yayınları, İstanbul 2018, 101 Sayfa.
  Sayfalar 257 - 262
  Gülbahar ÇİFTÇİ
 13. Aşkın Suretleri: Hint Üslubunda Müşterek İmgeler, Emrullah Yakut, İstanbul Kesit Yayınları, 2020, 200 sayfa.
  Sayfalar 263 - 266
  Menekşe BALIBEY
Dizinler
Şifre İşlemleri

Kullanıcı şifresini unutan veya bilmeyen kullanıcılarımız aşağıdaki bağlantıyı kullanarak şifrelerini sıfırlayabilirler:

https://dergipark.org.tr/tr/resetting/request