Mukaddime
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-6087 | e-ISSN 2459-0711 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mardin Artuklu Üniversitesi |


Mukaddime’de, tarihsel süreç içerisinde Ortadoğu coğrafyasında yaşanan sosyo-kültürel gelişmeleri analitik bakış açısıyla ele alan özgün çalışmalara yer verilmektedir. Dergi, yayınladığı nitelikli akademik içeriklerle; bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesinde önde gelen yayın organlarından biri olmayı amaçlamaktadır. Dergide; felsefî, tarihî ve sosyo-kültürel bağlama odaklanan özgün çalışmalarla bilime en üst düzeyde katkı sağlamayı önceleyen bir yayın politikası izlenmektedir. İlgili alanlarda analitik bakış açısıyla ele alınan, orijinal fikirlerin serdedildiği çalışmaların yayınlanması öncelenmektedir. Bununla birlikte dergi; tarih, felsefe ve sosyolojiyle bağlantılı olarak sosyal bilimlerin diğer tüm alanlarında geliştirilen yeni yorum, yaklaşım ve analizlere de açıktır.

 

 


Makalelerinizi gönderirken ORCID bilginizi ve IThenticate raporunuzu eklemeyi unutmayınız!
Mukaddime

ISSN 1309-6087 | e-ISSN 2459-0711 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mardin Artuklu Üniversitesi |
Kapak Resmi


Mukaddime’de, tarihsel süreç içerisinde Ortadoğu coğrafyasında yaşanan sosyo-kültürel gelişmeleri analitik bakış açısıyla ele alan özgün çalışmalara yer verilmektedir. Dergi, yayınladığı nitelikli akademik içeriklerle; bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesinde önde gelen yayın organlarından biri olmayı amaçlamaktadır. Dergide; felsefî, tarihî ve sosyo-kültürel bağlama odaklanan özgün çalışmalarla bilime en üst düzeyde katkı sağlamayı önceleyen bir yayın politikası izlenmektedir. İlgili alanlarda analitik bakış açısıyla ele alınan, orijinal fikirlerin serdedildiği çalışmaların yayınlanması öncelenmektedir. Bununla birlikte dergi; tarih, felsefe ve sosyolojiyle bağlantılı olarak sosyal bilimlerin diğer tüm alanlarında geliştirilen yeni yorum, yaklaşım ve analizlere de açıktır.

 

 


Makalelerinizi gönderirken ORCID bilginizi ve IThenticate raporunuzu eklemeyi unutmayınız!
Cilt 11 - Sayı 1 - 27 May 2020
 1. Hermann Hesse’in Siddhartha’sını Kahramanın Yolculuğu ve Arketipsel Sembolizm Bağlamında Okumak
  Sayfalar 1 - 17
  Mustafa KARADENİZ
 2. Hadîkatü’s-Süedâ Tesirinde Bir Maktel-i Hüseyin: Tuhfetü’ş-Şühedâ
  Sayfalar 18 - 46
  Burçin ÖZDEMİR
 3. Muhammed Hulusî Usturumcavî’nin Bilinmeyen Bir Risalesi: Risâletü'l-Esmâü'l-İsnâ 'Aşere-Dâ'iretü’l Beyne'l-Celvetîyye
  Sayfalar 47 - 73
  Emrah ÖZDEMİR
 4. Berawırdkırına Karektera “Newfel û Sehneyên Newfelî” dı Leyla û Mecnûna Nîzamî û Sewadî da
  Sayfalar 74 - 96
  Nesim SÖNMEZ
 5. Türkiye'deki Suriyeli Kadınlar Kurban ya da Sosyal Girişimci
  Sayfalar 97 - 123
  Emel TOPCU
 6. Dışarıda Yeme Kültürü ve Lokantalar: Rize Örneği
  Sayfalar 124 - 153
  İhsan SAFİ , Gülhan ATNUR , Damlanur KÜÇÜKYILDIZ
 7. Osmanlı Toplumunda Müslüman Kadının Mahremiyeti: Urfa Örneği (1866-1895)
  Sayfalar 154 - 176
  Abdullah EKİNCİ , Serkan ŞENEL
 8. Enerji Dağıtım Merkezi Perspektifinden Türkiye’nin Enerji Jeopolitiği
  Sayfalar 177 - 211
  Muazzez HARUNOĞULLARI
 9. Boncuklu Tarla Doğu Alanı Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Mimarisi ve Köy-Mekan Organizasyonu
  Sayfalar 212 - 234
  Bahattin İPEK , Yunus ÇİFTÇİ
 10. Mardin’deki 13.-15. Yüzyıl Cami ve Medreselerinde Taç Kapı Tasarımı ve Bezemesi
  Sayfalar 235 - 273
  Evindar YEŞİLBAŞ
 11. Risk Toplumu ve Din -Yeni Bir Sosyolojiye Doğru-, Mustafa Günerigök, İstanbul Maarif Mektepleri Eğitim Basın Yayın, 2018, 253 sayfa
  Sayfalar 274 - 279
  Ahmet ASLAN
 12. The Early History of the Levant Company (Levant Kumpanyası’nın Erken Dönem Tarihi), M. Epstein, Londra: George Routledge: 1908, 270 sayfa.
  Sayfalar 280 - 286
  Furkan YILDIZ
 13. Eski ve Yeni Arasında Sultan III. Selim Yönetiminde Osmanlı İmparatorluğu, Stanford J. Shaw, Çev. Hür Güldü, Kapı Yayınları, İstanbul 2008, XIV+625 Sayfa
  Sayfalar 287 - 293
  Kübra AKOĞLU
Dizinler
Şifre İşlemleri

Kullanıcı şifresini unutan veya bilmeyen kullanıcılarımız aşağıdaki bağlantıyı kullanarak şifrelerini sıfırlayabilirler:

https://dergipark.org.tr/tr/resetting/request