ISSN: 1309-6087
e-ISSN: 2459-0711
Başlangıç: 2010
Yayımcı: Mardin Artuklu Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Mukaddime, Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (eski ismiyle Sosyal Bilimler Enstitüsü) tarafından Mayıs 2010 yılında yayım hayatına başlayan, yılda iki kez yayımlanan (Mayıs ve Kasım) hakemli bir dergidir. Dergi, elektronik olarak yayınlanmaktadır. Güncel süreçte, Mukaddime’nin bir sayısında en fazla 10 araştırma makalesine ve 3 kitap tanıtımına/değerlendirmesine yer verilmektedir.

Mukaddime; Antropoloji, Dilbilim, Edebiyat, Felsefe, Kent Çalışmaları, Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Tarih alanlarından makaleleri değerlendirmeye almaktadır.

Derginin amacı, bilimsel öneme sahip yüksek kaliteli yayınlar yayınlayarak bilime katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, özgün araştırma makaleleri, derlemeler, olgu sunumları, kitap değerlendirmeleri/tanıtımları ve editöre mektuplar yayınlanır. Mukaddime; bağımsız, çift kör hakemli, açık erişimli ve çevrimiçi yayın yapan bir dergidir. Makaleler, daha önce yayınlanmamış veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal verileri açıklamalıdır. Mukaddime’nin gönderim kurallarına ve dergi kapsamına uygun görülen yazılar alanında uzman en az iki hakeme bilimsel değerlendirme için gönderilir. Uygunluğunu tartışan Mukaddime Editör Kurulu üyeleri, daha sonra her bir gönderiye ilişkin hakemlerin yorumlarını dikkate alır. Gönderilen tüm yazılar için nihai karar Editör'e aittir.

2024 - Cilt: 15 Sayı: 1

Şifre İşlemleri

Kullanıcı şifresini unutan veya bilmeyen kullanıcılarımız aşağıdaki bağlantıyı kullanarak şifrelerini sıfırlayabilirler:

https://dergipark.org.tr/tr/resetting/request