ISSN: 1309-6087
e-ISSN: 2459-0711
Başlangıç: 2010
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Mardin Artuklu Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Mukaddime’de, tarihsel süreç içerisinde Ortadoğu coğrafyasında yaşanan sosyo-kültürel gelişmeleri analitik bakış açısıyla ele alan özgün çalışmalara yer verilmektedir. Dergi, yayınladığı nitelikli akademik içeriklerle; bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesinde önde gelen yayın organlarından biri olmayı amaçlamaktadır. Dergide; felsefî, tarihî ve sosyo-kültürel bağlama odaklanan özgün çalışmalarla bilime en üst düzeyde katkı sağlamayı önceleyen bir yayın politikası izlenmektedir. İlgili alanlarda analitik bakış açısıyla ele alınan, orijinal fikirlerin serdedildiği çalışmaların yayınlanması öncelenmektedir. Bununla birlikte dergi; tarih, felsefe ve sosyolojiyle bağlantılı olarak sosyal bilimlerin diğer tüm alanlarında geliştirilen yeni yorum, yaklaşım ve analizlere de açıktır.

 

 


Makalelerinizi gönderirken ORCID bilginizi ve IThenticate raporunuzu eklemeyi unutmayınız!
2021 - Cilt: 12 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Adat û Rusûmatnameê Ekradiye”de Tam Göçerlerde Buyruk Veren/Alan İlişkisine Dair Değerlendirmeler

Araştırma Makalesi

Nusaybin Mahalle Adlarına Anlambilimsel Bir Bakış

Araştırma Makalesi

Kritik Minerallerin Türkiye’nin Enerji Dönüşümüne Etkisi

Çeviri

Osmanlı Belgelerine göre I. Şah İsmail ve II. Bayezid’in Siyasi ve Diplomatik İlişkileri (911-917/1511-1515), Çeviri

Kitap İncelemesi

Sosyolojinin Mukaddimesi, Mukaddime’de Sosyoloji, Ensar Çetin, Nobel Akademik Yayıncılık. 1. Basım, Aralık 2020, 118 sayfa

Şifre İşlemleri

Kullanıcı şifresini unutan veya bilmeyen kullanıcılarımız aşağıdaki bağlantıyı kullanarak şifrelerini sıfırlayabilirler:

https://dergipark.org.tr/tr/resetting/request

 


15816

15815

ISSN: 1309-6087, e-ISSN: 2459-0711