Dergi Kurulları

EDİTÖR

Dr. Öğr. Üyesi Caner YELBAŞI Mardin Artuklu Üniversitesi 0000-0002-5234-3959 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Yakınçağ Tarihi

EDİTÖR KURULU

Prof. Dr. Julian RENTZSCH Johannes Gutenberg University Mainz 0000-0003-1472-8046 Almanya
Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Beyhan KANTER Mardin Aruklu Üniversitesi Türkiye
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Ömer BOZKURT Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye
İslam Felsefesi, Felsefe
Doç. Dr. Seven ERDOĞAN Recep Tayyip Erdoğan Universitesi 0000-0001-9991-2074 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, Avrupa ve Bölge Çalışmaları, Siyasi Tarih, Avrupa Tarihi, Türk Dış Politikası, Türk Dış Politikası
Doç. Dr. Ziya POLAT Mardin Artuklu Üniversitesi 0000-0001-7297-6828 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Ortaçağ Tarihi, Avrupa Tarihi, İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi, Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi, Türk ve İslam Düşünce Tarihi
Doç. Dr. Muhammet Fatih KILIÇ Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0002-8185-3595 Türkiye
Felsefe ve Din Bilimleri
Doç. Dr. Halis SAKIZ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Uygulamalı Psikoloji, Eğitim Psikolojisi
Doç. Dr. Devrim ERTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye
Sosyoloji
Doç. Dr. Hayrullah ACAR Mardin Artuklu University, Faculty of Letters, Mardin Türkiye
Filoloji, Dilbilimi
Doç. Dr. Ahmet KIRKAN Mardin Artuklu Üniversitesi 0000-0003-3885-5218 Türkiye
Dünya Dilleri ve Edebiyatları, Karşılaştırmalı Edebiyat, Dilbilimi, Sesbilimi
Doç. Dr. Süleyman ŞANLI MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3826-201X Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Sosyal ve Kültürel Antropoloji

REDAKSİYON

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YALÇINKAYA Mardin Artuklu Üniversitesi 0000-0002-4473-0078 Türkiye
Filoloji
Arş. Gör. Büşra ATAKER Mardin Artuklu Üniversitesi 0000-0002-9765-2165 Türkiye
Dilbilimi
Arş. Gör. Burçin ÖZDEMİR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Dilbilimi
Arş. Gör. Bahar YILMAZ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, MARDİN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 0000-0001-5645-7489 Türkiye
Klasik Türk Edebiyatı

Mizanpaj Editörü

Arş. Gör. Erdem MERAKLI MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2435-9926 Türkiye

Kırklareli Atatürk Anadolu Lisesi (2009-2013)

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü (Lisans, 2013-2017)

Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü (Yüksek Lisans, 2018-2020)

Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü (Doktora, 2020-....)

Mardin Artuklu Üniversitesi, Tarih Bölümü, Araştırma Görevlisi (2020-....)

Yabancı Diller: İngilizce (Intermediate), Almanca (Elementar)

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi, Türkiye İktisat Tarihi

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ (Harran Üniv.)

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN (İstanbul Üniv.)

Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA (Mardin Artuklu Üniv.)

Prof. Dr. Ahmet KANKAL (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv.)

Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniv.)

Prof. Dr. Ali Murat YEL (Marmara Üniv.)

Prof. Dr. Ayhan BIÇAK (İstanbul Üniv.)

Prof. Dr. Aynur ÖZFIRAT (Mardin Artuklu Üniv.)

Prof. Dr. Erdoğan BOZ (Eskişehir Osmangazi Üniv.)

Dr. Erica C. D. HUNTER (SOAS Univ.)

Prof. Dr. Feridun M. EMECAN (İstanbul 29 Mayıs Üniv.)

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR (Mardin Artuklu Üniv.)

Prof. Dr. İlhami GÜLER (Ankara Üniv.)

Prof. Dr. İlhan KUTLUER (Marmara Üniv.)

Prof. Dr. İrfan AYCAN (Ankara Üniv.)

Prof. Dr. Julian RENTZSCH (Johannes Gutenberg Univ.)

Prof. Dr. Kadir CANATAN (İstanbul Sabahattin Zaim Üniv.)

Prof. Dr. Kayhan DELİBAŞ (Adnan Menderes Üniv.)

Prof. Dr. Saim SAVAŞ (Uşak Üniv.)

Prof. Dr. M. Sait ÖZERVARLI (Yıldız Teknik Üniv.)

Prof. Dr. Mahmut ATAY (Selçuk Üniv.)

Masoud Jaafari Dehaghi (University of Tehran)

Prof. Dr. Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ (İstanbul Üniv.)

Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR (Ankara Üniv.)

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv.)

Prof. Dr. Nüket ESEN (Boğaziçi Üniv.)

Prof. Dr. Ömer AYTAÇ (Fırat Üniv.)

Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK (İbn Haldun Üniv.)

Prof. Dr. Richard FOLTZ (Concordia Univ.)

Prof. Dr. Sami ŞENER (İstanbul Sabahattin Zaim Üniv.)

Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ (İstanbul Üniv.)

Prof. Dr. Turan KARATAŞ (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniv.)

Doç. Dr. İrfan YILDIZ (Dicle Üniv.)

Doç. Dr. Oktay ÖZEL (Bilkent Üniv.)

Doç. Dr. Ömer TÜRKER (Marmara Üniv.)

Doç. Dr. Salih AKIN (Université de Rouen)

Doç. Dr. Vahap ÖZPOLAT (Mardin Artuklu Üniv.)

Assist. Prof. Mateo Mohammad Farzaneh (Northeastern Illinois Univ.)

 


15816

15815

ISSN: 1309-6087, e-ISSN: 2459-0711