Yıl 2015, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 101 - 138 2015-09-15

Mela 'Elîyê Baqustanî û Mewlûda Wî / Mullah Ali Baqustanî and his Mawlid

M. Zahir ERTEKİN [1]


Baqustanî is one of the most important scholar poets of the 20thCentury. Baqustanî wrote Kurdish and Arabic poems and has three Kurdish and six Arabic, a total of nine unpublished works. In this study, one of his works in Kurdish, the mawlid will be reviewed. This study would initially introduce brief history of the mawlid and the mawlid tradition among Kurds. After providing artistic, formal and contextual information on Mullah Ali Baqustanî’s mawlid, the transcribed original text of the work will be presented. However, there is another version of the work, which is written by Mullah Hilmi el-Koğî under the auspice of the author while he was alive. Koğî omitted certain verses he considered objectionable and corrected some to keep the rhyme. He also inserted some of his own. This study will further compare the two versions by providing the differences in the second version in the footnotes

Baqustanî ‘alim helbestvanekî kurd ê vê serdemê ye. Sê kurdî û şeş ‘erebî, bi tevahî neh berhemên wî hene ku nehatine çapkirin. Di vê xebatê de em ê li ser Mewlûdnameya wî rawestin. Di serî de bi kurtasî em ê li ser mêjûya mewlûdê û kevneşopiya wê di nava civaka kurdan de bisekinin. Paşê dîsa bi kurtasî em ê jiyana Mela ‘Eliyê Baqustanî peşkeş bikin. Di derbarê naverok û şeklî edebî yê Mewlûdnameya Baqustanî de hin agahî dê bêtin dayîn. Piştî hindê em ê li ser du nusxeyên wê yên destxet bisekinin. Dê transkirîpsiyona texstê orîjînal esas bête girtin û nusxeya duyem re bête berawerdkirin. Lewra di navbera nusxeya helbestvan û ya Qoxî de cudahî hene. Di metnê transkirîpsiyonê ev herdû nusxe bi hûrgulî hatine berawirdkirin.

 • Coşkun, M. (2007). Sözün Büyüsü Edebi Sanatlar, İstanbul: Dergâh.
 • Çağmar, E. (2004). Edebi Açıdan Arapça Mevlidler, Ankara: Îlahiyat.
 • Çelebî, S. (1984). Vesîletu’n-Necat Mevlîdi, (nşr. Ahmed Ateş), Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Çubukçu, İ. A. (1984). Makaleler (Dinimizde Mevlidin Önemi), Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
 • Doskî, T., Doskî, M. İ. (1996). Mela-yı Bateî We Behremi-yi wî, Çaphâne-i Hawar, Dhuk-Irak.
 • Ertekin, M. Z. (2013). “Di Edebiyata Klasîk a Kurdî De Texmîs û Texmîsên Mela ‘Eliyê Baqustanî”, Mukaddime Dergisi, H. 6, Mardin.
 • ……………… (2013). “Mela ‘Eliyê Baqustanî û Berhemên Wî Yên Kurdî”, Rojên Edebiyata Kurdî Ya Bakur- Rojava, Yekîtiya Nivîskarên Dihokê, Dhok. Irak.
 • Göktaş, M; Kalkandelen A.H; Keleş R. (2014). Türk – İslam Edebiyatı, Erzurum: Zafer Medya.
 • Kırkan, A. (2011). “Mewlidê Osman Efendi û Mewlido Zazakî”, Kovara Nûpelda, H. 7-8, Wan.
 • Kızıl, H; Şınğar, C; Çetin, R. (2015). “Ceribandinek Li Ser Senifandina Mewlûdên Kurdiya Kurmancî Li Gorî Mijarên Wan”, International Journal of Kurdish Studies, Diyarbekir.
 • Kocakaplan, İ. (1992). Açıklamalaı Edebî Sanatlar, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Pekolcay, N. (1980). Mevlîd, Suleyman Çelebî, İstanbul: Dergah.
 • Pakalin, M. Z. (1993). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB, C.2, İstanbul.
 • Sadînî, M. X. (2010). Mela Huseynê Bateyî – Jiyan, Berhem û Helbestên Wî-, Weşanxaneya Nûbihar, İstanbul.
 • Saraç, M. A. (2000). Klâsik Edebiyat Bilgisi Belâgat, Stenbol: Bilimevi.
 • Îbn Manzûr, Ebu’l-Fadl Cemâluddîn Muhemmed b. Mukrîm. (1990). Lisânu’l-‘Ereb, Daru’l-Fikr, c.3, Beyrût.
 • İhlan, Z. (2013). Mewlûda Mela Huseynê Bateyî, Teza Lîsansa Bilind a Neçapbûyî, Enstituya Zimanên Zindî, Zanîngeha Mêrdînê, Mêrdîn.
 • Özkan, H. (2003). DİA, C.38, r.195. Ankara.
Birincil Dil kr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: M. Zahir ERTEKİN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Temmuz 2015
Kabul Tarihi : 19 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2015

APA Ertekin, M . (2015). Mela 'Elîyê Baqustanî û Mewlûda Wî / Mullah Ali Baqustanî and his Mawlid . Mukaddime , 6 (1) , 101-138 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mukaddime/issue/19679/210170