Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kurgusal Yapı ve Tematik Açıdan Her Çi Beno Sanıke (Her Şey Masal Olur) Romanı

Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 2, 287 - 301, 28.11.2017
https://doi.org/10.19059/mukaddime.336594

Öz

Sait Çiya’nın 2001 yılında basılan Her Çi Beno Sanıke adlı eseri, Zazaca yazılmış olan ikinci romandır. Romanın dikkati çeken ilk özelliklerinden biri kurgusudur. Dünyayı birbirinden çok farklı algılayan iki sesin çeşitli konulardaki diyalogları üzerine kurulmuş olan roman, okura, farklı bakış açıları sunar. Tematik açıdan ise sürgünlük, okurun dikkatine sunulan ilk konudur. Karakter için depresif duygular baş edilemeyecek boyuta ulaşmış ve Almanya, nefes alınamayacak bir dehlize dönüşmüştür. Anadile özlem, romanın öteki önemli konularından biridir. Almanya’da kendi dilinden bir kelime bile duyamayan karakter için sanki Nuh tufanı olmuştur ve kendi dilini konuşan tüm insanlar, orada can vermişlerdir. 1938’de Dersim’de yaşananlar ise hemen hemen tüm boyutlarıyla eserde işlenir. Öte yandan romanda masalların, halk anlatılarının önemli motiflerine yer verilir.

Kaynakça

 • Aytaç, G. (2009). Genel Edebiyat Bilimi. İstanbul: Say yayınları.
 • Bayat, F. (2005). Mitolojiye Giriş. Çorum: KaraM yayınları.
 • Bulut, F. (2013). Dersim Raporları. İstanbul: Evrensel yayınları.
 • Çiya, S. (2001). Her Çi Beno Sanıke. İstanbul: Tij Yayınları.
 • Doğan, Y. (2012). Savrulanlar Dersim. İstanbul: Kırmızı Kedi yayınları.
 • Eagleton, T. (2011). Edebiyat Kuramı/Giriş, çev. T. Birkan. İstanbul: Ayrıntı yayınları.
 • Edgü, F. (2006). Kimse. İstanbul: Sel yayınları.
 • Ekşi, A. (2002). “Sığınmacı ve Göçmenlerde Psikopatoloji”, Türk Psikiyatri Dergisi, 13(3): 215-221.
 • Ercilasun, B. (1997). Yeni Türk Edebiyatı Üzerine İncelemeler I. Ankara: Akçağ yayınları.
 • Hür, A. (2012). ). “Seyit Rıza İdamdan Önce Atatürk'le Görüştü mü?”, Radikal gazetesi, 18.11.2012 (http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ayse-hur/seyit-riza-idamdan-once-ataturkle-gorustu-mu-1108301/, erişim tarihi 29.08.2017).
 • IŞIK, Y. (2012). Tunceli Folklorü. Ankara: Anıt Matbaa (Tunceli Valiliği öncülüğünde hazırlanan bir kitaptır).
 • Karasu, B. (2006). “Dehlizde Giden Adam”, Göçmüş Kediler Bahçesi. İstanbul: Metis yayınları.
 • Ocak, A. Y. (2007). İslam-Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyas Kültü. İstanbul: Kabalcı yayınları.
 • Said, E. (2009). Entelektüel/Sürgün, Marjinal, Yabancı, çev. T. Birkan. İstanbul: Ayrıntı yayınları.
 • Sartre, J. P. (2005). Edebiyat Nedir?, çev. B. Onaran. İstanbul: Can yayınları.
 • Tezcan, M. (2000). Dış Göç ve Eğitim. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Yalkut, S.B. (2002). Melek Tavus’un Halkı Ezidiler. İstanbul: Metis yayınları.
 • Zengelan, J. (2009). Zifqêra Berî. İstanbul: Vate yayınları.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İlyas AKMAN
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Kasım 2017
Başvuru Tarihi 30 Ağustos 2017
Kabul Tarihi 12 Ekim 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akman, İ. (2017). Kurgusal Yapı ve Tematik Açıdan Her Çi Beno Sanıke (Her Şey Masal Olur) Romanı . Mukaddime , 8 (2) , 287-301 . DOI: 10.19059/mukaddime.336594

 


15816

15815

ISSN: 1309-6087, e-ISSN: 2459-0711