Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 161 - 193 2019-05-30

Xebatên Kurdolojiyê li Zanîngeha Bîngolê (2014-2018)

M. Zahir ERTEKİN [1] , Şerif GÜZEL [2]


Xebatên kurdolojiyê xwe dighinînin sedsala 17em û îro jî çalak berdewam in. Çi bi rêya saziyên sivîl, çi bi rêya saziyên fermî yên dewletan, li dormedora cihanê xebatên kurdolojiyê dimeşin. Me di vê nivîsarê de berê xwe daye xebatên Kurdolojiyê li Zanîngeha Bîngolê yên ji sala 2014 heta sala 2018an. Di van salan de, li vê zanîngehê, xebatên di vî warî de hatine kirin bûne naveroka vê gotarê.  Di serî de, em li ser tezên kurdolojiyê yên lisans û masterê sekinîn. Piştre em ketin nava gotarên hekemî yên akademik ên vê zanîngehê. Paşê jî berhem û sempozyomên ku di vê qadê de hatine kirin û weşiyane, kete nava xebata me. Bi vî awayî me xwest em xebatên kurdolojiyê yên vê zanîngehê tomar bikin, îstatîstîkên wan derxin û wek metnekî amadekirî deynin ber destê peywendîdaran.
Kurdolojî, Zanîngeha Bîngolê, Tezên Masterê, Beşa Kurdî
  • Çağlayan, E. (2017. Zazalar: Tarih, Kültür ve Kimlik, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.Jan Vandeburie, (çev.) Bedrettin Basuğuy, “O, Îslam’ın Zaferi İçin Ne Çok Gayretliydi!” Selahaddin-i Eyyubi’nin Kudüs Haçlı Krallığı’na Karşı Uyguladığı Strateji(1171-1187), c.1, hj.1, r.147-158, Bingöl: Bingöl Üniversitesi İlahiyat Dergisi Fakültesi.Kimlik Kültür ve Değişim Sürecinde Osmanlı’dan Günümüze Kürtler Sempozyumu(2013), Bingöl: Bingöl Üniversitesi Yayınları.Bruinessen, M. V. (2012), Kürdolojinin Bahçesinde (Wer. M. Topal). Çapa 1em. İstanbul: İletişim Yayınları.Kaya, M. S. (2014). Zaza Kürtleri, İstanbul: Rûpel Yayınları.Mela Eliyê Teremaxî. (2018), Tesrîfa Teremaxî, (Metn û Analîz: Merdan Newayî), İstanbul: Nûbihar.Alakom, R. (1987), Kürdoloji Biliminin 200 Yıllık Geçmişi (1787-1987), İstanbul: Weşanên Deng.
  • Çavkaniyên Elektronîkî
  • Roşan lezgîn, http://www.zazaki.net/ Nurullah Alkaç, http://imp-news.com/tr/news/30517/universitelerde-kurdoloji-3 http://www.artuklu.edu.tr/yasayan-diller-enstitusu/enstitumuzhttp://www.bingol.edu.tr/tr/universitemiz/genel/tarihcehttp://www.bingol.edu.tr/tr/akademik/enstituler/yasayan-diller-enstitusu/genel-bilgihttp://www.bingol.edu.tr/tr/akademik/fakulteler/fen-edebiyat-fakultesi/bolumler/dogu-dilleri-ve-edebiyati-bolumu/genel-bilgihttp://www.bingol.edu.tr/tr/akademik/fakulteler/fen-edebiyat-fakultesi/bolumler/dogu-dilleri-ve-edebiyati-bolumu/ana-bilim-dallari/kurt-dili-ve-edebiyatihttp://www.bingol.edu.tr/tr/akademik/fakulteler/fen-edebiyat-fakultesi/bolumler/dogu-dilleri-ve-edebiyati-bolumu/ana-bilim-dallari/zaza-dili-ve-edebiyatihttp://www.bingol.edu.tr/tr/arastirma/dergiler/yasayan-diller-enstitusu-dergisi/dergi-yonetimi
Birincil Dil ku
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: M. Zahir ERTEKİN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Şerif GÜZEL

Tarihler

Başvuru Tarihi : 6 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 8 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Mayıs 2019

APA Ertekin, M , Güzel, Ş . (2019). Xebatên Kurdolojiyê li Zanîngeha Bîngolê (2014-2018) . Mukaddime , 10 (1) , 161-193 . DOI: 10.19059/mukaddime.508828


BÎBLIYOGRAFYAYA TEZÊN MASTERÊ YÊN BEŞÊN ZIMAN Û EDEBIYATA KURDÎ Û ZIMAN Û ÇANDA KURDÎ (2011-2018)
e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)
Yakup Aykaç
https://doi.org/10.26791/sarkiat.581438