Genel Yayın Yönetmeni - Editör

Ferda Dönmez Atbaşı


Ankara Üniversitesi - editormulkiye@gmail.com

Editör Yardımcıları

Miriş Meryem Kurtulmuş 

 Marmara Üniversitesi -  mirismeryem@yahoo.com 


Özge Özkoç 

Ankara Üniversitesi  -  ozkocozge@gmail.com


Onur Can Taştan

Mülkiyeliler Birliği Emek Araştırmaları Merkezi -  octastan@gmail.com

Yazı İşleri Müdürü

Esra Sarıoğlu


Max Planck Institute for Human Development -  esrasarioglu@gmail.com

Yayın Kurulu

 • Cem Akın (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi) 
 • Recep Aydın (Hitit Üniversitesi)
 • Doğan Başkır (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • Nazan Bedirhanoğlu (Wellesley College)
 • Cengiz Ekiz (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Meltem Kayıran (Ankara Üniversitesi)
 • Serter Oran (Bülent Ecevit Üniversitesi)
 • Nizam Önen (Mustafa Kemal Üniversitesi)
 • Esra Sarıoğlu (Max Planck Institute for Human Development)
 • Burcu Sümer (Ankara Üniversitesi)
 • Aslı Yılmaz Uçar (Altınbaş Üniversitesi)