Mülkiye Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1305-9971 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1965 | Yayıncı Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi | https://mulkiyedergi.info/


Mülkiye Dergisi eleştirel bir sosyal bilimler dergisidir.

Mülkiyeliler Birliği'nin yayın organı olan Mülkiye Dergisi, ilk sayısını yayınladığı 1965 yılından bu yana Türkiye'ye ilişkin eleştirel kimliğini korumaya özen göstermiş bir sosyal bilimler dergisidir. Hakemli dergi statüsünü elde ettiği 1999 yılından bu tarafa yılda dört sayı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde akademik hayata katkıda bulunan dergi, seçkin akademisyenlerden oluşan yayın kurulu ve danışma kurulu yanında, çalışanlarının büyük özveri ve katkılarıyla yayınlanmaktadır. Mülkiye Dergisi EBSCO Yayıncılık Tüm Siyaset Bilimi Endeksi, ASOS endeksi ve TUBİTAK-ULAKBİM veritabanlarınca taranmakta, İl Halk Kütüphaneleri Kataloğu'nda yer almaktadır. Dergi kurullarının yayın etiği açısından hassasiyetinin bir sonucu olarak kısa adı COPE (Committee on Publishing Ethics) olan Yayın Etiği Komitesi'ne üyedir.  Mülkiye Dergisi'nin sayıları dergi web sitesinde erişime açılmış olup, sayılara tam metin olarak ücretsiz erişebilirsiniz. Mülkiye Dergisi'nin açık erişim içeriğine ulaşabilmektedir.

Mülkiye Dergisinde yayınlanmak üzere; tam metin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan makalelerinizin, çalışmanıza ilişkin ithenticate raporunu ve telif hakkı devir formunun ıslak imzalanarak taratılmış halini ile birlikte  01 Nisan 2021 tarihinden itibaren  https://dergipark.org.tr/tr/pub/mulkiye adresi üzerinden yüklenmesi gerekmektedir. https://mulkiyedergi.info/ adresinde makale telif hakkı devir formu yer almaktadır.

Mülkiye Dergisi

ISSN 1305-9971 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1965 | Yayıncı Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi | https://mulkiyedergi.info/
Kapak Resmi


Mülkiye Dergisi eleştirel bir sosyal bilimler dergisidir.

Mülkiyeliler Birliği'nin yayın organı olan Mülkiye Dergisi, ilk sayısını yayınladığı 1965 yılından bu yana Türkiye'ye ilişkin eleştirel kimliğini korumaya özen göstermiş bir sosyal bilimler dergisidir. Hakemli dergi statüsünü elde ettiği 1999 yılından bu tarafa yılda dört sayı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde akademik hayata katkıda bulunan dergi, seçkin akademisyenlerden oluşan yayın kurulu ve danışma kurulu yanında, çalışanlarının büyük özveri ve katkılarıyla yayınlanmaktadır. Mülkiye Dergisi EBSCO Yayıncılık Tüm Siyaset Bilimi Endeksi, ASOS endeksi ve TUBİTAK-ULAKBİM veritabanlarınca taranmakta, İl Halk Kütüphaneleri Kataloğu'nda yer almaktadır. Dergi kurullarının yayın etiği açısından hassasiyetinin bir sonucu olarak kısa adı COPE (Committee on Publishing Ethics) olan Yayın Etiği Komitesi'ne üyedir.  Mülkiye Dergisi'nin sayıları dergi web sitesinde erişime açılmış olup, sayılara tam metin olarak ücretsiz erişebilirsiniz. Mülkiye Dergisi'nin açık erişim içeriğine ulaşabilmektedir.

Mülkiye Dergisinde yayınlanmak üzere; tam metin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan makalelerinizin, çalışmanıza ilişkin ithenticate raporunu ve telif hakkı devir formunun ıslak imzalanarak taratılmış halini ile birlikte  01 Nisan 2021 tarihinden itibaren  https://dergipark.org.tr/tr/pub/mulkiye adresi üzerinden yüklenmesi gerekmektedir. https://mulkiyedergi.info/ adresinde makale telif hakkı devir formu yer almaktadır.

Dizinler