ISSN: 1305-9971
Başlangıç: 1965
Yayıncı: Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi
Kapak Resmi

Mülkiye Dergisi eleştirel bir sosyal bilimler dergisidir.

Mülkiyeliler Birliği'nin yayın organı olan Mülkiye Dergisi, ilk sayısını yayınladığı 1965 yılından bu yana Türkiye'ye ilişkin eleştirel kimliğini korumaya özen göstermiş bir sosyal bilimler dergisidir. Hakemli dergi statüsünü elde ettiği 1999 yılından bu tarafa yılda dört sayı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde akademik hayata katkıda bulunan dergi, seçkin akademisyenlerden oluşan yayın kurulu ve danışma kurulu yanında, çalışanlarının büyük özveri ve katkılarıyla yayınlanmaktadır. Mülkiye Dergisi EBSCO Yayıncılık Tüm Siyaset Bilimi Endeksi, ASOS endeksi ve TUBİTAK-ULAKBİM veritabanlarınca taranmakta, İl Halk Kütüphaneleri Kataloğu'nda yer almaktadır. Dergi kurullarının yayın etiği açısından hassasiyetinin bir sonucu olarak kısa adı COPE (Committee on Publishing Ethics) olan Yayın Etiği Komitesi'ne üyedir.  Mülkiye Dergisi'nin sayıları dergi web sitesinde erişime açılmış olup, sayılara tam metin olarak ücretsiz erişebilirsiniz. Mülkiye Dergisi'nin açık erişim içeriğine ulaşabilmektedir.

Mülkiye Dergisinde yayınlanmak üzere; tam metin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan makalelerinizin, çalışmanıza ilişkin intihal programından alınmış rapor (ithenticate veya turniten) ve ıslak imzalı olarak taratılmış  telif hakkı devir formu ile birlikte  https://dergipark.org.tr/tr/pub/mulkiye adresi üzerinden yüklenmesi gerekmektedir. https://mulkiyedergi.info/ adresinde makale telif hakkı devir formu yer almaktadır.

2023 - Cilt: 47 Sayı: 5

Mülkiye Dergisi: Mülkiyeliler Birliği Konur Sokak No. 1, Kızılay - ANKARA, TÜRKİYE. Tel: +90 312 4185572; Faks: +90 312 4191373; mulkiyedergisi@mulkiye.org.tr / Mülkiye Dergisi, Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Yayın Organı'dır.