PDF BibTex RIS Kaynak Göster

“2001-2008 ABD” ve “2009 Sonrası Türkiye” Ekonomileri: Üç Açık Konjonktürü ve Sürdürülebilirlik Sorunu

Yıl 2018, Cilt: 42 Sayı: 2, 261 - 292, 07.08.2018

Öz

 Bu makalede, ABD’nin 2001 durgunluğunun ardından yaşadığı büyüme ve üç açık olgusu ile Türkiye’nin 2009 krizi sonrasındaki makroekonomik performansı arasındaki benzerlik, genel denge analizinin bileşenleri etrafında ele alınmaktadır. Krizlerin oluşum biçimleri merkez ve çevre ekonomilerinde birbirinden son derece farklı dinamiklerle şekilleniyor olsa da, geri plandaki üç açık konjonktürünün yapısal dengesizlikleri benzerlikler sergilemektedir. Üç açık yapısı bir taraftan ekonomik büyüme performansını aşırı talep olgusuna bağımlı kılmakta, diğer taraftan ise türlü sektörlerde aşırı arz olgusu ile birlikte var olabilmektedir. Bu dengesizlikler iki açıdan sürdürülebilirlik sorunu yaratmaktadır: Dış sermaye girişlerinin sürdürülebilirliği ve aşırı arz yaratan sektörlerde karlılığın sürdürülebilirliği. İlgili dönemde ABD bu süreci derin bir krizle tamamlamakla birlikte, Türkiye için üç açık konjonktürü henüz derinleşerek devam etmekte olan bir olgudur. Bu yazı Türkiye için sürdürülebilirlik probleminin nasıl sonlanacağına ilişkin bir öngörü sunma amacı taşımamakla birlikte, içinde bulunduğu yapısal gerilimlere ilişkin genel bir çerçeve çizmeye çalışmaktadır.

Kaynakça

 • Bağımsız Sosyal Bilimciler (2007). IMF Gözetiminde On Uzun Yıl. İstanbul: Yordam.
 • Bernanke B (2005). The Global Saving Glut and the U.S. Current Account Deficit. https:// www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2005/200503102/default.htm (Erişim Tarihi: 6 Temmuz 2018).
 • Boratav K (2004). Türkiye İktisat Tarihi: 1908-2002. 8. Baskı. Ankara: İmge.
 • Boratav K (2006). 2006 Başında Kriz Olasılıkları. İçinde: Boratav (2010). Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye, 2. Basım, İstanbul: Yordam, 453-461.
 • Boratav K (2007). Bir Çevrimin Yükseliş Aşamasında Türkiye Ekonomisi. İçinde Boratav (2010). Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye, 2. Basım, İstanbul: Yordam, 471-480.
 • Boratav K (2009). Emperyalist Sistemin İki Çevrimi: 1989-2007. İçinde: Boratav (2010). Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye, 2. Basım, İstanbul: Yordam, 84-109.
 • Boratav K (2010). Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye, 2. Basım, İstanbul: Yordam.
 • Boratav K (2010b). Bir Ekonomik Panorama, 03/01/2010. http://haber.sol.org.tr/ yazarlar/korkut-boratav/bir-ekonomik-panorama-22347
 • Boratav K (2012). Ekonomi Nereden Nereye? 03/10/2012. http://haber.sol.org.tr/ yazarlar/korkut-boratav/ekonomi-nereden-nereye-60371
 • Boratav K (2013). Farklı Bir Kriz Dalgası mı?, 03/09/2013. http://haber.sol.org.tr/ yazarlar/korkut-boratav/farkli-bir-kriz-dalgasi-mi-79034
 • Boratav K (2013b). Neoliberalizmin Üç Dönemi Dış Dengesizlikler, 16/07/2013. http://haber.sol.org.tr/yazarlar/korkut-boratav/neo-liberalizmin-uc-donemi-dis-dengesizlikler-76437
 • Boratav K (2016). Türkiye İktisat Tarihi: 1908-2002. 22. Baskı. İmge.
 • Boratav K (2017a). İç Talep Daralıyor, Hayali İhracat Başlıyor, 22/07/2012. http://haber. sol.org.tr/yazarlar/korkut-boratav/ic-talep-daraliyor-hayali-ihracat-basliyor-57333
 • Boratav K (2017b). Büyüme Göstergelerinde Kargaşa, 22/09/2017. http://haber.sol.org. tr/yazarlar/korkut-boratav/buyume-gostergelerinde-kargasa-210607
 • Boratav K (2018a). Ekonomide Balonlaşma ve ‘Hava Kaçırma’, 20/04/2018. http://haber. sol.org.tr/yazarlar/korkut-boratav/ekonomide-balonlasma-ve-hava-kacirma-235510
 • Boratav K (2018b). 2017’de Büyüme Göstergeleri, 19/01/2018. http://haber.sol.org.tr/ yazarlar/korkut-boratav/2017de-buyume-gostergeleri-225534
 • Bureau of Economic Analysis, Gross Domestic Product Statistics.
 • Bureau of Economic Analysis, Saving and Investment by Sector.
 • Dünya Gazetesi (2018). Yabancıya Konut Satışında 2018 Beklentisi 7,5 Milyar Dolar, 17/03/ 2018. https://www.dunya.com/ekonomi/yabanciya-konut-satisinda-2018- beklentisi-75-milyar-dolar-haberi-407691 (Son Erişim Tarihi: 2 Mayıs 2018)
 • Economic Report Of President (2002). http://www.presidency.ucsb.edu/economic_ reports/2002.pdf
 • Economic Report Of President (2003). http://www.presidency.ucsb.edu/economic_ reports/2003.pdf
 • Economic Report Of President (2004). http://www.presidency.ucsb.edu/economic_ reports/2004.pdf
 • Economic Report Of President (2005). http://www.presidency.ucsb.edu/economic_ reports/2005.pdf
 • reports/2006.pdf
 • Economic Report Of President (2007). http://www.presidency.ucsb.edu/economic_ reports/2007.pdf
 • Economic Report Of President (2008). http://www.presidency.ucsb.edu/economic_ reports/2008.pdf
 • Erceg C, Guerrieri L ve Gust C (2005). Expensionary Fiscal Shocks and the Trade Deficit. International Finance Discussion Paper 825, Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System.
 • Feldstein M (1992). The Budget and Trade Deficits aren’t Really Twins, NBER WP: 3966.
 • Gökçen U (2018). Konut Satışlarında Artışın İlk Sinyali, 16 Mayıs 2018. Dünya Gazetesi, https://www.dunya.com/ekonomi/konut-satislarinda-artisin-ilk-sinyali-haberi-415907
 • GYODER (2017). Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2017, Dördüncü Çeyrek Raporu. http:// www.gyoder.org.tr/uploads/Yayınlar/gyoder-gostergeler/gosterge_2017_4ceyrek.pdf
 • Hazine Müsteşarlığı, Ekonomik Göstergeler.
 • IMF (2018). Global Financial Stability Report: A Bumpy Road Ahead. https://www. octfinancial.com/wp-content/uploads/2018/04/IMF-GFSR-Apr2018.pdf (Erişim Tarihi: 8 Mayıs 2018).
 • IMF (2018). World Economic Outlook, Database Nisan 2018, Report for Selected Country Groups and Subjects.
 • Kalkınma Bakanlığı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), 2004 Yılı Programı,
 • http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/YillikProgramlar/Attachments/10/2004_Yılı_ Programı.pdf
 • Kalkınma Bakanlığı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), 2005 Yılı Programı. http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/YillikProgramlar/Attachments/9/2005_Yılı_Programı. pdf
 • Kalkınma Bakanlığı, 2006 Yılı Programı. http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/ YillikProgramlar/Attachments/8/2006_Yılı_Programı.pdf
 • Kalkınma Bakanlığı, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013). 2007 Yılı Programı, http:// www.kalkinma.gov.tr/Lists/YillikProgramlar/Attachments/7/2007_Yılı_Programı.pdf
 • Kalkınma Bakanlığı, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013). 2008 Yılı Programı, http:// www.kalkinma.gov.tr/Lists/YillikProgramlar/Attachments/6/2008_Yılı_Programı.pdf
 • Kalkınma Bakanlığı, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013). 2009 Yılı Programı, http:// www.kalkinma.gov.tr/Lists/YillikProgramlar/Attachments/5/2009_Yılı_Programı.pdf
 • Kalkınma Bakanlığı, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013). 2010 Yılı Programı, http:// www.kalkinma.gov.tr/Lists/YillikProgramlar/Attachments/4/2010_Yılı_Programı.pdf
 • Kalkınma Bakanlığı, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013). 2011 Yılı Programı, http:// www.kalkinma.gov.tr/Lists/YillikProgramlar/Attachments/3/2011_Yılı_Programı.pdf
 • Kalkınma Bakanlığı, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013). 2012 Yılı Programı, http:// www.kalkinma.gov.tr/Lists/YillikProgramlar/Attachments/2/2012_Yılı_Programı.pdf
 • Kalkınma Bakanlığı, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013). 2013 Yılı Programı, http:// www.kalkinma.gov.tr/Lists/YillikProgramlar/Attachments/1/2013_Yılı_Programı.doc
 • Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018). 2014 Yılı Programı, http:// www.kalkinma.gov.tr/Lists/YillikProgramlar/Attachments/22/PROGRAM_2014.docx
 • Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018). 2015 Yılı Programı, http://www. kalkinma.gov.tr/Lists/YillikProgramlar/Attachments/24/2015_programı_15_12_2014. pdf
 • Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018). 2016 Yılı Programı, http:// www.kalkinma.gov.tr/Lists/YillikProgramlar/Attachments/25/2016_Programı.pdf
 • Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018). 2017 Yılı Programı, http:// www.kalkinma.gov.tr/Lists/YillikProgramlar/Attachments/26/2017_Programı_ ResmiGazeteNushası.pdf
 • Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018). 2018 Yılı Programı, http:// www.kalkinma.gov.tr/Lists/YillikProgramlar/Attachments/27/2018_Yılı_Programı.pdf
 • Karahanoğulları Y (2012). Kamu Özel Ortaklığı Modelinin Mali Değerlendirmesi. SBF Dergisi, Cilt 67(2), ss. 95-125.
 • NBER (2001). The Business-Cycle Peak of March 2001. http://www.nber.org/cycles/ november2001/
 • OECD, National Accounts, Final Consumption Expenditure of Households, Gross Domestic Product.
 • Standard & Poor’s, Case-Shiller Konut Endeksi, https://tr.investing.com/economic-calendar/s-p-cs-hpi-composite-20-n.s.a.-329
 • Taylor L (2001). Capital Market Crises: Liberalization, Fixed Exchange Rates and Market- Driven Destabilization. Derleyen. H. J. Chang et al. Financial Liberalization and the Asian Crisis, Palgrave Macmillan içinde.
 • TCMB, Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı - Analitik Sunum.
 • The Economist (2018). Economic and Financial Indicators, 05/05/2018.
 • Türkiye Bankalar Birliği (2018). Bankalarımız 2017. https://www.tbb.org.tr/Content/ Upload/Dokuman/7519/Bankalarimiz_2017.pdf
 • Türkiye Bankalar Birliği (2017). Bankalarımız 2016. https://www.tbb.org.tr/Content/ Upload/Dokuman/7450/Bankalarimiz_2016.pdf
 • Türkiye Bankalar Birliği (2016). Bankalarımız 2015. https://www.tbb.org.tr/Content/ Upload/Dokuman/7375/Bankalarimiz_2015-tum_kitap.pdf
 • Türkiye Bankalar Birliği (2015). Bankalarımız 2014. https://www.tbb.org.tr/Content/ Upload/Dokuman/6257/Bankalarimiz2014.pdf
 • Türkiye Bankalar Birliği (2014). Bankalarımız 2013. https://www.tbb.org.tr/Content/ Upload/Dokuman/2169/Bankalarimiz_TR-2013.pdf
 • Türkiye Bankalar Birliği (2013). Bankalarımız 2012. https://www.tbb.org.tr/Content/ Upload/Dokuman/2072/Bankalarimiz_2012.pdf
 • Türkiye Bankalar Birliği (2012). Bankalarımız 2011. https://www.tbb.org.tr/Content/ Upload/Dokuman/793/Bankalarimiz2011.pdf
 • Türkiye Bankalar Birliği (2011). Bankalarımız 2010. https://www.tbb.org.tr/Content/ Upload/Dokuman/798/Bankalarimiz2010TR.pdf
 • TÜİK, İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla.
 • TÜİK, Konut İstatistikleri.
 • Varufakis Y (2015). Küresel Minotauros: Amerika, Avrupa ve Küresel Ekonominin Geleceği. İstanbul: Encore.

Ayrıntılar

Bölüm Makale / Makaleler
Yazarlar

Yiğit KARAHANOĞULLARI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 7 Ağustos 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 42 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { mulkiye456474, journal = {Mülkiye Dergisi}, issn = {1305-9971}, address = {}, publisher = {Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi}, year = {2018}, volume = {42}, number = {2}, pages = {261 - 292}, title = {“2001-2008 ABD” ve “2009 Sonrası Türkiye” Ekonomileri: Üç Açık Konjonktürü ve Sürdürülebilirlik Sorunu}, key = {cite}, author = {Karahanoğulları, Yiğit} }
APA Karahanoğulları, Y. (2018). “2001-2008 ABD” ve “2009 Sonrası Türkiye” Ekonomileri: Üç Açık Konjonktürü ve Sürdürülebilirlik Sorunu . Mülkiye Dergisi , 42 (2) , 261-292 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mulkiye/issue/38977/456474
MLA Karahanoğulları, Y. "“2001-2008 ABD” ve “2009 Sonrası Türkiye” Ekonomileri: Üç Açık Konjonktürü ve Sürdürülebilirlik Sorunu" . Mülkiye Dergisi 42 (2018 ): 261-292 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mulkiye/issue/38977/456474>
Chicago Karahanoğulları, Y. "“2001-2008 ABD” ve “2009 Sonrası Türkiye” Ekonomileri: Üç Açık Konjonktürü ve Sürdürülebilirlik Sorunu". Mülkiye Dergisi 42 (2018 ): 261-292
RIS TY - JOUR T1 - “2001-2008 ABD” ve “2009 Sonrası Türkiye” Ekonomileri: Üç Açık Konjonktürü ve Sürdürülebilirlik Sorunu AU - YiğitKarahanoğulları Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Mülkiye Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 261 EP - 292 VL - 42 IS - 2 SN - 1305-9971- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Mülkiye Dergisi “2001-2008 ABD” ve “2009 Sonrası Türkiye” Ekonomileri: Üç Açık Konjonktürü ve Sürdürülebilirlik Sorunu %A Yiğit Karahanoğulları %T “2001-2008 ABD” ve “2009 Sonrası Türkiye” Ekonomileri: Üç Açık Konjonktürü ve Sürdürülebilirlik Sorunu %D 2018 %J Mülkiye Dergisi %P 1305-9971- %V 42 %N 2 %R %U
ISNAD Karahanoğulları, Yiğit . "“2001-2008 ABD” ve “2009 Sonrası Türkiye” Ekonomileri: Üç Açık Konjonktürü ve Sürdürülebilirlik Sorunu". Mülkiye Dergisi 42 / 2 (Ağustos 2018): 261-292 .
AMA Karahanoğulları Y. “2001-2008 ABD” ve “2009 Sonrası Türkiye” Ekonomileri: Üç Açık Konjonktürü ve Sürdürülebilirlik Sorunu. Mülkiye Dergisi. 2018; 42(2): 261-292.
Vancouver Karahanoğulları Y. “2001-2008 ABD” ve “2009 Sonrası Türkiye” Ekonomileri: Üç Açık Konjonktürü ve Sürdürülebilirlik Sorunu. Mülkiye Dergisi. 2018; 42(2): 261-292.
IEEE Y. Karahanoğulları , "“2001-2008 ABD” ve “2009 Sonrası Türkiye” Ekonomileri: Üç Açık Konjonktürü ve Sürdürülebilirlik Sorunu", Mülkiye Dergisi, c. 42, sayı. 2, ss. 261-292, Ağu. 2018
Mülkiye Dergisi: Mülkiyeliler Birliği Konur Sokak No. 1, Kızılay - ANKARA, TÜRKİYE. Tel: +90 312 4185572; Faks: +90 312 4191373; mulkiyedergisi@mulkiye.org.tr / Mülkiye Dergisi, Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Yayın Organı'dır.