Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Media Exposal and its Effects as a Fact -Comperative Analysis in terms of Islam and Law-

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 2, 13 - 38, 31.12.2014
https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130219

Öz

Exposal has got types ranging from normal to abnormal. Its judgement changes according to the situation, such as forbidden exposal and permissible exposal. Faqihs (Islamic Canonists) have put forth three points of view as re-gards with the indemnity of the exposal. First, it is permissible to meet the in-demnity of moral damages through material payment. Second, it is not always permissible to meet the indemnity of moral damages. Third, it is permissible to meet the indemnity of moral damages through material payment using ta'dhir (bodily punishment). In this case, the issue is referred to the jurisdiction. When it comes to modern law, some states have determined some penalties about exposal, restricted the media freedom and implemented large amount of indemnities for the exposals occurred through media.

Bir Vakıa Olarak Medya Teşhiri ve Etkileri -İslam ve Hukuk Açısından Karşılaştırmalı Bir İnceleme-

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 2, 13 - 38, 31.12.2014
https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130219

Öz

Teşhirin normal ve anormal olan çeşitleri vardır. Duruma göre de hükmü değişir; mubah veya haram teşhir gibi. Hüküm değiştiği gibi ceza da değişir. Fakihler, teşhirin tazminatı konusunda üç farklı görüş ortaya koymuşlardır. Birincisi, manevi zararların tazminatının maddi şekilde ödenmesinin caiz görülmesidir. İkincisi; her durumda manevi zararların tazminin caiz olmamasıdır. Üçüncüsü ise; manevi zararların ta'zir yoluyla maddi olarak ödenmesinin caiz olmasıdır. Bu durumda iş, yargıya taşınır. Modern hukuka gelince, bazı devletler, teşhir suçuyla ilgili bazı cezalar koymuşlar, basın hürriyetini sınırlamışlar ve basına yansımış teşhir için büyük miktarda maddi tazminatlar getirmişlerdir.

التشهير الاعلامي حقيقته وإثاره دارسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 2, 13 - 38, 31.12.2014
https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130219

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Arapça
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Adel ABED Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2014
Başvuru Tarihi 20 Kasım 2014
Kabul Tarihi 19 Aralık 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

ISNAD Abed, Adel . "التشهير الاعلامي حقيقته وإثاره دارسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون". Mütefekkir 1 / 2 (Aralık 2014): 13-38 . https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130219

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dergisi Mütefekkir, her yılın 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde olmak üzere basılı ve online olarak yayınlanan, uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir.