Cilt: 1 Sayı: 2, 31.12.2014

Yıl: 2014

Araştırma

Çeviri

Kitap Tanıtımı

Nostalji

Araştırma Makalesi

1. Aksaray'ın Tarihi Önemi ve Vakıfları

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dergisi Mütefekkir, her yılın 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde olmak üzere basılı ve online olarak yayınlanan, uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir.