Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Evidence-Based Use of Yoga in the Management of Menopausal Symptoms

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 3, 420 - 428, 22.09.2021
https://doi.org/10.31020/mutftd.959532

Öz

Yoga, which is known as a safe practice in the development of healthy lifestyle behaviors and in the treatment of diseases, is one of the most important traditional and complementary medicine practices today. The menopausal period, which has an important place in women's life, is a period of time when symptoms such as hot flashes, sleep problems, psychological disorders, sexual dysfunction, weight gain and decreased cognitive functioning are seen and reproductive ability is lost as a result of the decrease in estrogen levels. It is the right of every woman to spend this period in which there are many changes in women's life comfortably. This review was prepared to examine evidence-based studies on the use of yoga in the management of menopausal symptoms. One of the menopausal symptoms of yoga; Evidence-based studies have shown that it has positive effects on hot flashes and sleep problems and improves the quality of life of menopausal women.

Kaynakça

 • 1. Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği. Üreme Çağı Sonrası Kadın Sağlığı & Menopoz Hormon Tedavisi. 1. baskı. İstanbul: Güncel Kılavuz; 2017. p.1-20
 • 2. Ertan N. Postmenapozal dönem kadınlarda menapozal semptomlar, şiddeti ve etkileyen faktörler. T.C. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı Yüksek Lisans Tezi 2013; Ankara, Türkiye.
 • 3. Engin B, Aydın-Kartal Y. Menopozal Semptomlar ile Baş Etmede Kullanılan Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yaklaşımları. J Health Pro Res 2020;2(2):80-87
 • 4. Land A. Hamilelikte Yoga. Bedensel, Zihinsel ve Ruhsal Bütünlük. 1. baskı. İstanbul: Alfa yayınları; 2008. p.1-96
 • 5. Ross A, et al. “I am a nice person when I do yoga!” A qualitative analysis of how yoga affects relationships. Journal of Holistic Nursing 2014; 32(2), 67–77.
 • 6. Beden, M. Dünya Dinlerinden Hinduizm.2016, İstanbul: Festival Yayıncılık.
 • 7. Little JW, Miller CS, Rhodus NL. Drug sused in complementary and alternative medicine of potential ımportance in dentistry. Littleand Falace's Dental Management of the Medically Compromised Patient, Ninth Edition, 2017; 30, (s.645-653)
 • 8. Worby, C. Yoga nedir? Her Yönüyle Yoga, 2017;1, (s.1-5).
 • 9. Günay, N. Yoganın Mahiyeti ve Çeşitleri. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2007; 19, 51-79
 • 10. Rathfisch G. Yogaya giriş, Gebelikten Anneliğe Yoga, 2015;1, (s.3-16).
 • 11. Woodyard, C. Exploring the therapeutic effects of yoga and its ability to increase quality of life. International Journal of Yoga 2011;4(2), 49-54.
 • 12. Yamamoto-Morimoto K, et al. Positive effects of yoga on physicaland respiratory functions in healthy inactive middle aged people. International Journal of Yoga 2019;12(1), 62-67.
 • 13. Briggs J. Institute-https://joannabriggs.org/sites/default/files/2019-05/JBI-Levels-ofevidence-2014-0.pdf Erişim Tarihi: 25.05.2021.
 • 14. World Health Organization Scientific Group. Research on the menopause, WHO technical services report series 670. Geneva: World Health Organization. 1981, p: 1-122
 • 15. Royal College of Obstetricians & Gynaecologists (RCOG). Management premenstrual syndrome, Mart 2020
 • 16. Johnson A, Roberts L, Elkins G. Complementary and Alternative Medicine for Menopause. Journal of Evidence-Based İntegrative Medicine 2019; 24.
 • 17. Joshi S, et al. Effect of yoga on menopausal symptoms. Menopause International 2011;17(3), 78–81
 • 18. Cramer H, et al. Effectiveness of Yoga for Menopausal Symptoms: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Evıdence-Based Complementary and Alternative Medicine 2012; ID 863905, 11
 • 19. Reed SD, et al. Menopausal quality of life: RCT of yoga, exercise, and omega-3 supplements. Am J Obstet Gynecol.2014; 210:244.e1-11.
 • 20. Cramer H, et al. Yoga and meditation for menopausal symptoms in breast cancer survivors-A randomized controlled trial. Cancer, 2015; 121(13), (s.2175-2184)
 • 21. Cramer H,Peng W, Launce, R. Yoga for menopausal symptoms-A systematic review and meta-analysis. Maturitas, 2018; 109, (s.13-25).
 • 22. Nguyen TM, et al. Exercise and Quality of Life in Women with Menopausal Symptoms: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trial. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 704
 • 23. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 13.Baskı. Ankara: Özyurt matbaacılık, 2016.
 • 24. Beji KN. Kadın Sağlığı ve Hastalığı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, 2015.
 • 25. Newton KM, et al. Efficacy of yoga for vasomotor symptoms: a randomized controlled trial. Menopause 2014; 21(4), 339–346
 • 26. Avis NE, et al. Pilot study of integral yoga formenopausal hot flashes. Menopoz 2014 Ağustos; 21 (8): 846-54
 • 27. Jones SMW, et al. A yoga & exercise randomized controlled trial for vasomotor symptoms: Effects on heart rate variability, Complementary Therapies in Medicine 2016; 66–71
 • 28. Shepherd-Banigan M, et al. Improvingvasomotorsymptoms; psychological symptoms; and health related quality of life in peri- or post-menopausal women through yoga: An umbrella systematic review and meta-analysis. Complementary Therapies in Medicine 2017;34:156–164
 • 29. Avis NE, et al. A pooled analysis of three studies of nonpharmacological interventions for menopausal hot flashes. Menopause: The Journal of The North American Menopause Society. 2019; Vol. 26, No. 4
 • 30. Afonso RF, et al. Yoga decreases insomnia in postmenopausal women: A randomized clinical trial. Menopause: The Journal of The North American Menopause Society 2012; (2): 186-193
 • 31. Buchanan, et al. Effects of Yoga and Aerobic Exercise on Actigraphic Sleep Parameters in Menopausal Women with Hot Flashes. Journal of Clinical Sleep Medicine 2017;13(1):11-18
 • 32. Xi L, Liu L, Yuan R. Effect of The Informatıon Support Method Combıned Wıth Yoga Exercıse on The Depressıon, Anxıety, And Sleep Qualıty of Menopausal Women, Psychiatria Danubina 2020; 32(3-4):380-388
 • 33. Wei-Li Wang, et al. The effect of yoga on sleep quality and insomnia in women with sleep problems: asystematic review and meta-analysis. BMC Psychiatry 2020; 20:195
 • 34. Gün Ç, Demirci N. Menopozda bitkisel tedavi kullanımı. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 2015; 24(4): 520-530.
 • 35. Jorge MP, et al. Hatha Yoga practice decreases menopause symptoms and improves quality of life: A randomized controlled trial. Complementary Therapies in Medicine 2016; 26, 128-35.

Menopoz Semptomlarının Yönetiminde Yoganın Kanıt Temelli Kullanımı

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 3, 420 - 428, 22.09.2021
https://doi.org/10.31020/mutftd.959532

Öz

Yoga, sağlıklı yaşam davranışlarının geliştirilmesi ve hastalıkların tedavisinde güvenli bir uygulama olarak bilinen, en önemli geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından biridir. Kadın yaşamında önemli bir yeri olan menopozal dönem, östrojen düzeyinin azalması sonucu, sıcak basmaları, uyku sorunları, psikolojik rahatsızlıklar, cinsel işlev bozukluğu, kilo alımı ve bilişsel işleyişin azalması gibi semptomların görüldüğü ve üreme yeteneğinin kaybolduğu bir zaman dilimidir. Kadın hayatında çok fazla değişimin olduğu bu dönemi konforlu geçirmek her kadının hakkıdır. Bu derleme, yoganın menopoz semptomlarının yönetiminde kullanımıyla ilgili kanıt temelli çalışmaları incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Yoganın menopoz semptomlarından; sıcak basması ve uyku problemleri üzerine olumlu etkileri olduğu ve menopoz dönemi kadınların yaşam kalitelerini yükselttiği kanıt temelli çalışmalarla gösterilmiştir.

Kaynakça

 • 1. Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği. Üreme Çağı Sonrası Kadın Sağlığı & Menopoz Hormon Tedavisi. 1. baskı. İstanbul: Güncel Kılavuz; 2017. p.1-20
 • 2. Ertan N. Postmenapozal dönem kadınlarda menapozal semptomlar, şiddeti ve etkileyen faktörler. T.C. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı Yüksek Lisans Tezi 2013; Ankara, Türkiye.
 • 3. Engin B, Aydın-Kartal Y. Menopozal Semptomlar ile Baş Etmede Kullanılan Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yaklaşımları. J Health Pro Res 2020;2(2):80-87
 • 4. Land A. Hamilelikte Yoga. Bedensel, Zihinsel ve Ruhsal Bütünlük. 1. baskı. İstanbul: Alfa yayınları; 2008. p.1-96
 • 5. Ross A, et al. “I am a nice person when I do yoga!” A qualitative analysis of how yoga affects relationships. Journal of Holistic Nursing 2014; 32(2), 67–77.
 • 6. Beden, M. Dünya Dinlerinden Hinduizm.2016, İstanbul: Festival Yayıncılık.
 • 7. Little JW, Miller CS, Rhodus NL. Drug sused in complementary and alternative medicine of potential ımportance in dentistry. Littleand Falace's Dental Management of the Medically Compromised Patient, Ninth Edition, 2017; 30, (s.645-653)
 • 8. Worby, C. Yoga nedir? Her Yönüyle Yoga, 2017;1, (s.1-5).
 • 9. Günay, N. Yoganın Mahiyeti ve Çeşitleri. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2007; 19, 51-79
 • 10. Rathfisch G. Yogaya giriş, Gebelikten Anneliğe Yoga, 2015;1, (s.3-16).
 • 11. Woodyard, C. Exploring the therapeutic effects of yoga and its ability to increase quality of life. International Journal of Yoga 2011;4(2), 49-54.
 • 12. Yamamoto-Morimoto K, et al. Positive effects of yoga on physicaland respiratory functions in healthy inactive middle aged people. International Journal of Yoga 2019;12(1), 62-67.
 • 13. Briggs J. Institute-https://joannabriggs.org/sites/default/files/2019-05/JBI-Levels-ofevidence-2014-0.pdf Erişim Tarihi: 25.05.2021.
 • 14. World Health Organization Scientific Group. Research on the menopause, WHO technical services report series 670. Geneva: World Health Organization. 1981, p: 1-122
 • 15. Royal College of Obstetricians & Gynaecologists (RCOG). Management premenstrual syndrome, Mart 2020
 • 16. Johnson A, Roberts L, Elkins G. Complementary and Alternative Medicine for Menopause. Journal of Evidence-Based İntegrative Medicine 2019; 24.
 • 17. Joshi S, et al. Effect of yoga on menopausal symptoms. Menopause International 2011;17(3), 78–81
 • 18. Cramer H, et al. Effectiveness of Yoga for Menopausal Symptoms: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Evıdence-Based Complementary and Alternative Medicine 2012; ID 863905, 11
 • 19. Reed SD, et al. Menopausal quality of life: RCT of yoga, exercise, and omega-3 supplements. Am J Obstet Gynecol.2014; 210:244.e1-11.
 • 20. Cramer H, et al. Yoga and meditation for menopausal symptoms in breast cancer survivors-A randomized controlled trial. Cancer, 2015; 121(13), (s.2175-2184)
 • 21. Cramer H,Peng W, Launce, R. Yoga for menopausal symptoms-A systematic review and meta-analysis. Maturitas, 2018; 109, (s.13-25).
 • 22. Nguyen TM, et al. Exercise and Quality of Life in Women with Menopausal Symptoms: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trial. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 704
 • 23. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 13.Baskı. Ankara: Özyurt matbaacılık, 2016.
 • 24. Beji KN. Kadın Sağlığı ve Hastalığı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, 2015.
 • 25. Newton KM, et al. Efficacy of yoga for vasomotor symptoms: a randomized controlled trial. Menopause 2014; 21(4), 339–346
 • 26. Avis NE, et al. Pilot study of integral yoga formenopausal hot flashes. Menopoz 2014 Ağustos; 21 (8): 846-54
 • 27. Jones SMW, et al. A yoga & exercise randomized controlled trial for vasomotor symptoms: Effects on heart rate variability, Complementary Therapies in Medicine 2016; 66–71
 • 28. Shepherd-Banigan M, et al. Improvingvasomotorsymptoms; psychological symptoms; and health related quality of life in peri- or post-menopausal women through yoga: An umbrella systematic review and meta-analysis. Complementary Therapies in Medicine 2017;34:156–164
 • 29. Avis NE, et al. A pooled analysis of three studies of nonpharmacological interventions for menopausal hot flashes. Menopause: The Journal of The North American Menopause Society. 2019; Vol. 26, No. 4
 • 30. Afonso RF, et al. Yoga decreases insomnia in postmenopausal women: A randomized clinical trial. Menopause: The Journal of The North American Menopause Society 2012; (2): 186-193
 • 31. Buchanan, et al. Effects of Yoga and Aerobic Exercise on Actigraphic Sleep Parameters in Menopausal Women with Hot Flashes. Journal of Clinical Sleep Medicine 2017;13(1):11-18
 • 32. Xi L, Liu L, Yuan R. Effect of The Informatıon Support Method Combıned Wıth Yoga Exercıse on The Depressıon, Anxıety, And Sleep Qualıty of Menopausal Women, Psychiatria Danubina 2020; 32(3-4):380-388
 • 33. Wei-Li Wang, et al. The effect of yoga on sleep quality and insomnia in women with sleep problems: asystematic review and meta-analysis. BMC Psychiatry 2020; 20:195
 • 34. Gün Ç, Demirci N. Menopozda bitkisel tedavi kullanımı. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 2015; 24(4): 520-530.
 • 35. Jorge MP, et al. Hatha Yoga practice decreases menopause symptoms and improves quality of life: A randomized controlled trial. Complementary Therapies in Medicine 2016; 26, 128-35.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Derleme
Yazarlar

Tuğba ÖZ (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-9445-4841
Türkiye


Özlem BAKAN DEMİREL
HARRAN ÜNİVERSİTESİ, VİRANŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU
0000-0002-9516-9196
Türkiye


Özlem CAN GÜRKAN
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
0000-0002-5608-6208
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 29 Haziran 2021
Kabul Tarihi 31 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { mutftd959532, journal = {Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi}, issn = {1309-761X}, eissn = {1309-8004}, address = {lokman@mersin.edu.tr}, publisher = {Mersin Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {11}, pages = {420 - 428}, doi = {10.31020/mutftd.959532}, title = {Menopoz Semptomlarının Yönetiminde Yoganın Kanıt Temelli Kullanımı}, key = {cite}, author = {Öz, Tuğba and Bakan Demirel, Özlem and Can Gürkan, Özlem} }
APA Öz, T. , Bakan Demirel, Ö. & Can Gürkan, Ö. (2021). Menopoz Semptomlarının Yönetiminde Yoganın Kanıt Temelli Kullanımı . Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi , 11 (3) , 420-428 . DOI: 10.31020/mutftd.959532
MLA Öz, T. , Bakan Demirel, Ö. , Can Gürkan, Ö. "Menopoz Semptomlarının Yönetiminde Yoganın Kanıt Temelli Kullanımı" . Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 11 (2021 ): 420-428 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mutftd/issue/64978/959532>
Chicago Öz, T. , Bakan Demirel, Ö. , Can Gürkan, Ö. "Menopoz Semptomlarının Yönetiminde Yoganın Kanıt Temelli Kullanımı". Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 11 (2021 ): 420-428
RIS TY - JOUR T1 - Menopoz Semptomlarının Yönetiminde Yoganın Kanıt Temelli Kullanımı AU - Tuğba Öz , Özlem Bakan Demirel , Özlem Can Gürkan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31020/mutftd.959532 DO - 10.31020/mutftd.959532 T2 - Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 420 EP - 428 VL - 11 IS - 3 SN - 1309-761X-1309-8004 M3 - doi: 10.31020/mutftd.959532 UR - https://doi.org/10.31020/mutftd.959532 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi Menopoz Semptomlarının Yönetiminde Yoganın Kanıt Temelli Kullanımı %A Tuğba Öz , Özlem Bakan Demirel , Özlem Can Gürkan %T Menopoz Semptomlarının Yönetiminde Yoganın Kanıt Temelli Kullanımı %D 2021 %J Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi %P 1309-761X-1309-8004 %V 11 %N 3 %R doi: 10.31020/mutftd.959532 %U 10.31020/mutftd.959532
ISNAD Öz, Tuğba , Bakan Demirel, Özlem , Can Gürkan, Özlem . "Menopoz Semptomlarının Yönetiminde Yoganın Kanıt Temelli Kullanımı". Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 11 / 3 (Eylül 2021): 420-428 . https://doi.org/10.31020/mutftd.959532
AMA Öz T. , Bakan Demirel Ö. , Can Gürkan Ö. Menopoz Semptomlarının Yönetiminde Yoganın Kanıt Temelli Kullanımı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2021; 11(3): 420-428.
Vancouver Öz T. , Bakan Demirel Ö. , Can Gürkan Ö. Menopoz Semptomlarının Yönetiminde Yoganın Kanıt Temelli Kullanımı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2021; 11(3): 420-428.
IEEE T. Öz , Ö. Bakan Demirel ve Ö. Can Gürkan , "Menopoz Semptomlarının Yönetiminde Yoganın Kanıt Temelli Kullanımı", Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, c. 11, sayı. 3, ss. 420-428, Eyl. 2021, doi:10.31020/mutftd.959532
Creative Commons Lisansı
                                                                              Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
                                            

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin süreli bilimsel yayınıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.  Makalelerin sorumlulukları yazarlara aittir 

Kapak 

Ayşegül Tuğuz

İlter Uzel’inDioskorides ve Öğrencisi adlı eserinden 

Adres

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik  Anabilim Dalı Çiftlikköy Kampüsü

Yenişehir/ Mersin