Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sezaryen Ameliyatında, Anestezi Yöntemi İle Gebelerin Eğitim Düzeyinin İlgisi Var Mı?

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 2, 394 - 398, 30.05.2023
https://doi.org/10.31020/mutftd.1281436

Öz

Amaç: Sezaryen cerrahisinde santral blokların kullanılması, anestezi risklerini azaltarak daha güvenli anestezi uygulanmasını sağlamaktadır. Annenin eğitim düzeyi kadar anadilinin anestezi yöntemini belirlemede etken olabileceği düşünülmektedir. İyi anlatılmış anestezi uygulaması, annenin doğru tercih yapması ile anestezi ekibine olumlu katkı sunacak ve sezaryen anestezisi uygulamasının çok daha güvenli hale gelmesini sağlayabilecektir. Çalışmamızda sezaryen ameliyatı geçirecek gebelerde eğitim düzeyinin anestezi tercihine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Retrospektif olarak 2017-2020 arsında sezaryen ameliyatı geçirmiş 4500 gebenin dosyası tarandı. Bunlardan eğitim ve tıbbi verilerine tam ulaşılan 3998’nin bilgileri kayıt altına alındı. Hastaların yaş, eğitim durumu, Türkçe bilip bilmemeleri, sezaryen endikasyonları, anestezi tercihleri (Genel Anestezi: GA, Rejyonal Anestezi (Spinal Anestezi): RA) kayıt altına alındı.
Bulgular: Elektif sezaryen ameliyatına alınan gebelerin eğitim düzeyi ile anestezi yöntemi seçimi (GA, RA) arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı.
Sonuç: Anestezi öncesi muayenede gebelere yapılan bilgilendirme sonrası gebenin eğitim durumunun anestezi seçimini etkilemediği, elektif sezaryen uygulamasında daha çok spinal anestezi tercih edildiği ve uygulandığı sonucuna varılmıştır.

Destekleyen Kurum

YOK

Kaynakça

 • 1. Eslami J, et al. The potential beneficial effects of education and familiarity with cesarean section procedure and the operating room environment on promotion of anxiety and pain intensity: A randomized controlled clinical trial. J Educ Health Promot 2020;28(9):240.
 • 2. Afolabi BB, Lesi FE, Merah NA. Regional versus general anaesthesia for caesarean section. Cochrane Database Syst Rev 2006;18;(4):CD004350.
 • 3. Açıkel A, et al. Comparison of Patient Satisfaction Between General and Spinal Anaesthesia in Emergency Caesarean Deliveries. Turk J Anaesthesiol Reanim 2017;45(1):41-46.
 • 4. Kayaaltı S. Sezaryende Uygulanan Anestezi Tekniklerinin ve Yenidoğan Apgar Skoru Üzerine Etkili Faktörlerin Retrospektif Analizi. JARSS 2020;28(3):194-202.
 • 5. Şahintürk H. Sezaryen planlanan gebelerde anestezi tercihlerini etkileyen faktörler. Uzmanlık Tezi, Ankara, 2012.
 • 6. Sönmez CI, Sivaslıoğlu AA. Gebe Kadınların Doğum Şekli Tercihi ve Bunları Etkileyen Faktörler. Konuralp Tıp Dergisi 2019;11(3):369-76.
 • 7. Ardic C. Role of mother education level in delivery method preference. Fam Pract Palliat Care 2018;3(1):28-32.
 • 8. Tekeli AE, et al. Anesthesia Preferences of Operating Room Staffs in Turkey. Van Tıp Derg 2020;27(1):87-92.
 • 9. Turan E. Ameliyat geçirecek hastaların anestezi hakkındaki düşüncelerinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, 2018.
 • 10. Vatansever Z, Okumuş H. Gebelerin Doğum Şekline Karar Verme Durumlarının İncelenmesi, Doğum Şekli Kararı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2013;6(2):82-7.
 • 11. Alkazan Ş. Anestezi tercihi yönlendirilebilir mi? Uzmanlık Tezi. Aydın, 2010.
 • 12. Başar F, Yeşildere S H. Women’s choice of delivery methods and the factors that affect them. Journal of Current Researches on Health Sector 2018;8(1):59-74.
 • 13. Ergöl Ş, Kürtüncü M. Bir Üniversite Hastanesinde Kadınların Sezaryen Doğum Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2014;1(3):26-34.

Is there a relationship between the choice of anesthesia method and the education level of pregnant women in cesarean section?

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 2, 394 - 398, 30.05.2023
https://doi.org/10.31020/mutftd.1281436

Öz

Objective: The use of central blocks in cesarean section surgery, reduces the risks of anesthesia and ensures safer anesthesia. It is thought that mother’s education level may be a factor in determining the anesthesia method. A well-explained anesthesia application will make a positive contribution to the anesthesia team with the mother making the right choice and will make the cesarean section anesthesia application much safer. In our study, it was aimed to investigate the effects of education level on the preference of anesthesia in pregnant women who will undergo cesarean section.
Method: The files of 4500 pregnant women who had undergone cesarean section between 2017- 2020 were reviewed retrospectively. Of these, the information of 3998, whose educational and medical data were fully accessed, were recorded. The patient’s age, education level, cesarean section indications and anesthesia preferences (General anesthesia:GA, Regional anesthesia (spinal anesthesia:RA) were recorded.
Results: When the choice of anesthesia (GA, RA) and variables were evaluated, no statistically significant difference was found, in terms of education level.
Conclusion: After informing the pregnant women in the pre-anesthesia examination, it was concluded that the educational status of the pregnant did not affect the choice of anesthesia, and that spinal anesthesia was preferred and applied more in elective cesarean section.

Kaynakça

 • 1. Eslami J, et al. The potential beneficial effects of education and familiarity with cesarean section procedure and the operating room environment on promotion of anxiety and pain intensity: A randomized controlled clinical trial. J Educ Health Promot 2020;28(9):240.
 • 2. Afolabi BB, Lesi FE, Merah NA. Regional versus general anaesthesia for caesarean section. Cochrane Database Syst Rev 2006;18;(4):CD004350.
 • 3. Açıkel A, et al. Comparison of Patient Satisfaction Between General and Spinal Anaesthesia in Emergency Caesarean Deliveries. Turk J Anaesthesiol Reanim 2017;45(1):41-46.
 • 4. Kayaaltı S. Sezaryende Uygulanan Anestezi Tekniklerinin ve Yenidoğan Apgar Skoru Üzerine Etkili Faktörlerin Retrospektif Analizi. JARSS 2020;28(3):194-202.
 • 5. Şahintürk H. Sezaryen planlanan gebelerde anestezi tercihlerini etkileyen faktörler. Uzmanlık Tezi, Ankara, 2012.
 • 6. Sönmez CI, Sivaslıoğlu AA. Gebe Kadınların Doğum Şekli Tercihi ve Bunları Etkileyen Faktörler. Konuralp Tıp Dergisi 2019;11(3):369-76.
 • 7. Ardic C. Role of mother education level in delivery method preference. Fam Pract Palliat Care 2018;3(1):28-32.
 • 8. Tekeli AE, et al. Anesthesia Preferences of Operating Room Staffs in Turkey. Van Tıp Derg 2020;27(1):87-92.
 • 9. Turan E. Ameliyat geçirecek hastaların anestezi hakkındaki düşüncelerinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, 2018.
 • 10. Vatansever Z, Okumuş H. Gebelerin Doğum Şekline Karar Verme Durumlarının İncelenmesi, Doğum Şekli Kararı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2013;6(2):82-7.
 • 11. Alkazan Ş. Anestezi tercihi yönlendirilebilir mi? Uzmanlık Tezi. Aydın, 2010.
 • 12. Başar F, Yeşildere S H. Women’s choice of delivery methods and the factors that affect them. Journal of Current Researches on Health Sector 2018;8(1):59-74.
 • 13. Ergöl Ş, Kürtüncü M. Bir Üniversite Hastanesinde Kadınların Sezaryen Doğum Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2014;1(3):26-34.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Klinik Tıp Bilimleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Harun OZMEN 0000-0002-0392-9099

Bahar AYDINLI 0000-0002-7062-3137

Uğur Serkan ÇİTİLCİOĞLU 0000-0003-4985-6291

Lale TİTİZ 0000-0001-6142-1552

Didem DERİCİ YILDIRIM 0000-0001-7709-6133

Serkan DOGRU 0000-0003-1400-7628

Proje Numarası YOK
Yayımlanma Tarihi 30 Mayıs 2023
Gönderilme Tarihi 11 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 13 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA OZMEN, H., AYDINLI, B., ÇİTİLCİOĞLU, U. S., TİTİZ, L., vd. (2023). Sezaryen Ameliyatında, Anestezi Yöntemi İle Gebelerin Eğitim Düzeyinin İlgisi Var Mı?. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi Ve Folklorik Tıp Dergisi, 13(2), 394-398. https://doi.org/10.31020/mutftd.1281436
AMA OZMEN H, AYDINLI B, ÇİTİLCİOĞLU US, TİTİZ L, DERİCİ YILDIRIM D, DOGRU S. Sezaryen Ameliyatında, Anestezi Yöntemi İle Gebelerin Eğitim Düzeyinin İlgisi Var Mı?. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. Mayıs 2023;13(2):394-398. doi:10.31020/mutftd.1281436
Chicago OZMEN, Harun, Bahar AYDINLI, Uğur Serkan ÇİTİLCİOĞLU, Lale TİTİZ, Didem DERİCİ YILDIRIM, ve Serkan DOGRU. “Sezaryen Ameliyatında, Anestezi Yöntemi İle Gebelerin Eğitim Düzeyinin İlgisi Var Mı?”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi Ve Folklorik Tıp Dergisi 13, sy. 2 (Mayıs 2023): 394-98. https://doi.org/10.31020/mutftd.1281436.
EndNote OZMEN H, AYDINLI B, ÇİTİLCİOĞLU US, TİTİZ L, DERİCİ YILDIRIM D, DOGRU S (01 Mayıs 2023) Sezaryen Ameliyatında, Anestezi Yöntemi İle Gebelerin Eğitim Düzeyinin İlgisi Var Mı?. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 13 2 394–398.
IEEE H. OZMEN, B. AYDINLI, U. S. ÇİTİLCİOĞLU, L. TİTİZ, D. DERİCİ YILDIRIM, ve S. DOGRU, “Sezaryen Ameliyatında, Anestezi Yöntemi İle Gebelerin Eğitim Düzeyinin İlgisi Var Mı?”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, c. 13, sy. 2, ss. 394–398, 2023, doi: 10.31020/mutftd.1281436.
ISNAD OZMEN, Harun vd. “Sezaryen Ameliyatında, Anestezi Yöntemi İle Gebelerin Eğitim Düzeyinin İlgisi Var Mı?”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 13/2 (Mayıs 2023), 394-398. https://doi.org/10.31020/mutftd.1281436.
JAMA OZMEN H, AYDINLI B, ÇİTİLCİOĞLU US, TİTİZ L, DERİCİ YILDIRIM D, DOGRU S. Sezaryen Ameliyatında, Anestezi Yöntemi İle Gebelerin Eğitim Düzeyinin İlgisi Var Mı?. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2023;13:394–398.
MLA OZMEN, Harun vd. “Sezaryen Ameliyatında, Anestezi Yöntemi İle Gebelerin Eğitim Düzeyinin İlgisi Var Mı?”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi Ve Folklorik Tıp Dergisi, c. 13, sy. 2, 2023, ss. 394-8, doi:10.31020/mutftd.1281436.
Vancouver OZMEN H, AYDINLI B, ÇİTİLCİOĞLU US, TİTİZ L, DERİCİ YILDIRIM D, DOGRU S. Sezaryen Ameliyatında, Anestezi Yöntemi İle Gebelerin Eğitim Düzeyinin İlgisi Var Mı?. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2023;13(2):394-8.
Creative Commons Lisansı
                                                                            Bu Dergi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin süreli bilimsel yayınıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.  Makalelerin sorumlulukları yazarlara aittir 

Kapak 

Ayşegül Tuğuz

İlter Uzel’inDioskorides ve Öğrencisi adlı eserinden 

Adres

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik  Anabilim Dalı Çiftlikköy Kampüsü

Yenişehir/ Mersin