Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

LİSANS SEVİYESİNDEKİ MUHASEBE EĞİTİMİNDE İHTİSAS MUHASEBESİ DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2018, 10. Yıl Özel Sayısı, 253 - 271, 20.04.2018
https://doi.org/10.29067/muvu.340747

Öz

20.
yüzyılda başlayan küreselleşme pek çok alanda yenilik ve gelişmelere sebep
olmuş, ticari faaliyetler ve bilim dünyası da küreselleşmenin etkisinde
kalmıştır. Muhasebe, finans ve denetim alanları da küreselleşme rüzgarının
etkisinde kalmıştır.  Yaşanan bu
gelişmeler kuşkusuz eğitim-öğretim plan ve programlarının da güncellenmesi
ihtiyacını gündeme getirmiştir. Finansal raporlama alanında yaşanan gelişmeler,
sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda muhasebe mesleğinde sigorta muhasebesi, banka
muhasebesi, turizm işletmeleri muhasebesi, inşaat işletmeleri muhasebesi gibi
özel uygulamalar gerektiren muhasebe ihtisas alanlarını ortaya çıkartmıştır.
Ticari işletmelerin yanında, adı geçen ihtisas alanlarında sektörü tanıyan,
güncel, teorik ve pratik bilgi ile donatılmış, mesleki beceriye sahip, yetişmiş
muhasebecilere ihtiyaç bulunmaktadır.  Bu
ihtiyacın karşılanmasında önemli faktörlerden biri de, sektörün beklentilerine
paralel ve ihtiyaçlara uygun olarak hazırlanmış ders plan ve programlarıdır.Çalışmada,
Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin işletme bölümlerinde verilen
muhasebe derslerinin söz konusu ihtisas alanlarını içerip içermediği
incelenmiştir. Çalışmanın muhasebe eğitimindeki sektörel ihtiyaçlar
doğrultusunda oluşturulacak ders planları hakkında ilgili birim yöneticilerine
kaynak oluşturacağı düşünülmektedir. Ayrıca, öğrencilerin kendilerini bekleyen
yeni çalışma alanlarına yönelik derslere yönelmelerinin sağlanması ve muhasebe
akademisyenlerinin de bu alanlarda verilecek dersler için kendilerini
yenilemeleri ve eğitmeleri gerekliliği konusunda farkındalıklarının artırılması
beklenmektedir.

Kaynakça

  • "ICAFR 2017"

THE EVALUATION OF SPECIALIZED ACCOUNTING COURSES IN ACCOUNTING EDUCATION AT UNDERGRADUATE LEVEL

Yıl 2018, 10. Yıl Özel Sayısı, 253 - 271, 20.04.2018
https://doi.org/10.29067/muvu.340747

Öz

The
globalization that started in the 20th century caused innovation and
development in many areas, and the world of commercial activity and science
were also influenced by globalization. The fields of accounting, finance and
audit were also affected by the globalization wind. These developments
undoubtedly created the need to update education plans and programs. The
developments in the field of financial reporting brought up the areas of
accounting specialization that require special applications such as insurance
accounting, bank accounting, 
tourism accounting, construction accounting in the accounting profession in line with sectoral needs. In addition to commercial enterprises, there is a need for educated accountants who are equipped with current, theoretical and practical knowledge, professional skills, and who know the sector in these specialized fields. One of the important factors in meeting this need is prepairing lesson plans and programs in line with the expectations of the industry and in accordance with the needs.

In
the study, it was examined for revealing whether the accounting courses given
in the business departments of the state and private universities in Turkey
include such specialized areas or not. This research is considered as a
resource for the relevant managers about the lesson plans to be formed in line
with the sectoral needs in the accounting education. It is also expected that
students will 
be
encouraged to attend classes for new domains, and that accounting academics
will be more aware of the need for self-refreshment and training for the
courses in these areas.

Kaynakça

  • "ICAFR 2017"
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Sayı
Yazarlar

Nermin Akyel

Şule Yıldız

Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 2018
Gönderilme Tarihi 29 Eylül 2017
Kabul Tarihi 1 Nisan 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 10. Yıl Özel Sayısı

Kaynak Göster

APA Akyel, N., & Yıldız, Ş. (2018). LİSANS SEVİYESİNDEKİ MUHASEBE EĞİTİMİNDE İHTİSAS MUHASEBESİ DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Journal of Accounting and Taxation Studies253-271. https://doi.org/10.29067/muvu.340747

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Bu lisans, üçüncü kişilerin ticari olmayan amaçla eserinizden yararlanmasına, farklı bir sürüm oluşturmasına, geliştirmesine ya da eserinizin üzerine inşa ederek kendi eserlerini oluşturmasına izin verir. Ancak üçüncü kişilerin bu eserleri gayri-ticari olmak zorundadır ve üçüncü kişiler Dergimizde yayımlanan makalelerin yazarlarına atıfta bulunmak zorundadır.  

                                                                                                                                                           
Makale göndermek için https://dergipark.org.tr/tr/journal/591/submission/step/manuscript/new