Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONULARININ ANALİZİ

Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 3, 519 - 541, 01.11.2020
https://doi.org/10.29067/muvu.610677

Öz

Son yıllarda örgütsel davranış konularına muhasebe alanında çalışan akademisyenler tarafından oldukça ilgi gösterildiği fark edilmiştir. Çalışmanın amacı, hangi örgütsel davranış konularının muhasebe meslek mensupları tarafından ağırlıklı olarak ele alınıp hangi konuların daha az çalışıldığını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak “muhasebeci” ve “muhasebe meslek mensubu” anahtar kelimeleri kullanılarak Dergipark ve Tr Dizin’de tarama yapılmıştır. Bu işlem sonucunda elde edilen makalelerden örgütsel davranış konularıyla ilgili anahtar kelimeye sahip olanlar incelenerek analiz edilmiştir. Sonuçta en fazla çalışmanın etik konusunda yapıldığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Akçakanat, Ö., Senal, S., Aslantaş Ateş, B. (2013). Türkiye Muhasebe Standartları Çalışmalarının İçerik Analizi Bakımından Değerlendirilmesi (2004-2011). Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5 (3), 1-8.
  • Akgün, M., Karataş, B., (2017). Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi (2000-2016). Muhasebe ve Denetime Bakış, (52), 19-34.

ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR ISSUES STUDIED ON ACCOUNTANTS

Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 3, 519 - 541, 01.11.2020
https://doi.org/10.29067/muvu.610677

Öz

In recents years, it has been noticed that there has great interest in organizational behavior by academics working in accounting. The purpose of the study is to determine whether or not work has been carried out in the fields of organizational behavior for those performing the accounting profession. For this purpose Dergipark and Tr Index were firstly searched by using the keywords “accountant” and “professional accounting”. Among the articles obtained as a result of the survey, those who have the key words about organizational behavior were analyzed. As a result, it was determined that the most studies were conducted on ethics.

Kaynakça

  • Akçakanat, Ö., Senal, S., Aslantaş Ateş, B. (2013). Türkiye Muhasebe Standartları Çalışmalarının İçerik Analizi Bakımından Değerlendirilmesi (2004-2011). Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5 (3), 1-8.
  • Akgün, M., Karataş, B., (2017). Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi (2000-2016). Muhasebe ve Denetime Bakış, (52), 19-34.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Sayı
Yazarlar

Burcu ASLANTAŞ ATEŞ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8896-5303
Türkiye


Serpil SENAL (Sorumlu Yazar)
Süleyman Demirel University
0000-0002-8681-7526
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Kasım 2020
Başvuru Tarihi 26 Ağustos 2019
Kabul Tarihi 26 Mart 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 13, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Aslantaş Ateş, B. & Senal, S. (2020). MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONULARININ ANALİZİ . Journal of Accounting and Taxation Studies , 13 (3) , 519-541 . DOI: 10.29067/muvu.610677

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Bu lisans, üçüncü kişilerin ticari olmayan amaçla eserinizden yararlanmasına, farklı bir sürüm oluşturmasına, geliştirmesine ya da eserinizin üzerine inşa ederek kendi eserlerini oluşturmasına izin verir. Ancak üçüncü kişilerin bu eserleri gayri-ticari olmak zorundadır ve üçüncü kişiler Dergimizde yayımlanan makalelerin yazarlarına atıfta bulunmak zorundadır.  

                                                                                                                                                           
Makale göndermek için https://dergipark.org.tr/tr/journal/591/submission/step/manuscript/new