Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İnşaatta Proje Yönetimi; Projenin Başarısına Etkisi

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 2, 249 - 258, 31.12.2018
https://doi.org/10.26835/my.488853

Öz

Günümüzde yapılan ve yapılacak olan projelerin daha kapsamlı ve kompleks bir yapıya sahip olmalarından dolayı proje yönetiminin önemi her geçen gün artmakta ve proje yönetiminin firmalar tarafından yaygın olarak kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Proje yönetiminin kapsamı dâhilinde olan planlama, proje metodolojisi ve proje tekniği inşaat projelerinde projenin başarısına etki eden etkenlerdir. Projelerin ulaşılması düşünülen hedeflere, istenilen tarihlerde ulaşabilmesi proje için belirlenen planlamanın uygulanması ile gerçekleşir. Tüm detayların, hangi aktivitenin ne zaman ve hangi sırayla gerçekleşeceğinin planlanması projenin en verimli, en kaliteli ve en az maliyetle başarıya ulaşmasını sağlayacaktır. Bunun yanı sıra projenin başarıya ulaşması projeye özgü olarak belirlenen proje tekniği ve proje metodolojisine bağlıdır. Çok sayıda kullanılan proje metodolojisi ve proje tekniği bulunmaktadır. Uygulanacak olan projenin hangi metodoloji ve teknikle yönetileceği projenin özelliklerine göre belirlenmektedir.

Günümüzde rekabet ortamının artması ve projelerin komplike hale gelmesiyle inşaat firmalarının daha az insan gücü, daha çok koordine ile faaliyetleri organize etme çabalarını ortaya çıkarmıştır. Her proje kendine has özelliklere sahip olduğu için, yine kendine has proje yönetimi ile yönetilmelidir. Buna göre yürütülecek olan inşaat projesi uygun proje metodolojisi ve proje tekniklerinden oluşan proje yönetimi ile yönetilmelidir. Uygun proje tekniği ve proje metodolojisinden oluşan proje yönetimi inşaat projesinin başarıya ulaşmasındaki en temel ve önemli rolü oynar. Bu makalede proje ve proje yönetim kavramları, proje yönetim metodolojileri, proje bilgi alanları, proje yönetim süreçleri ve proje teknikleri aktarılarak inşaatta proje yönetiminin projenin başarısına etkilerinin anlaşılması hedeflenmiştir.

Sonuç kısmında proje yönetimini oluşturan olan proje metodolojileri, proje yönetim süreçleri, proje yönetimi bilgi alanları ve proje tekniklerinin inşaat projelerinin başarılarında nasıl etkileri olduğunu, proje yönetimi içerisinde nasıl uygulanması gerektiği aktarılmıştır.

Kaynakça

  • Ayaydın, Eyyüp, Bir Yatırım Projesi İçin Uygulanan ve Önerilen Proje Yönetim Sistemi, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, FBE, İstanbul, 2000, S.5.Ata, Nuri, İlker, Türkiye' de İnşaat Sektöründe Profesyonel Proje Yönetim Standartlarının Kullanımı, Yüksek Lisans Tezi İTÜ, FBE, İstanbul, 2009, S.11,12,19, 27, 29.Çoşkun, Onur, Proje Teknikleri ve Uygulamalı İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, FBE, İstanbul, 2012, S.45.Er Akın, Kömürlü Rüveyda, Rafineri Projelerinde Planlamanın Önemi ve Başarılı Bir Planlama İçin Öneriler, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Yaşam Dergisi, 2017, 2, s.89-199, ISSN: 2564-6109, DOI: 10.26835/my.349372Esatoğlu, Nuray, Bilgi Teknolojileri Proje Yönetimi ve Başarı Koşulları, Lisans Tezi, AÜ, SBE, Ankara, 2010, S.7.Günaydın H. Murat, Bolposta, Serdar, Proje Yönetimi Uygulamalarının Yapımda Kullanımını Etkileyen Faktörler, Ege Mimarlık Dergisi, 2002Gültekin, A. Tanju, Proje Yönetimi Yapım Öncesi Süreci, Palme Yayıncılık, Ankara, 2007,S.79,80.Gür, İlknur, roje Yönetiminde PERT/CPM' in Proses Modeli ile Simüle Edilmesi ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, GTÜ, SBE, Gebze, 2006, S.10.Kır, Ertürk, Yazılım Sektöründe Proje Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, KHÜ, SBE, İstanbul, 2007, S.41,42.Kocakulak, Murat, Proje Yönetim Danışmanlığı Yapan Firma Bakışıyla Proje Yönetim Sistemi ve Uygulama Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, FBE, İstanbul, 1997, S.4,9,10,13.Konakçı, Cenk, İnşaat Planlama Teknikleri ve Yeni Yaklaşımlar-Türk Yüklenici Firmaları Alan Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, FBE, İstanbul, 2006, S.63.KPMG, Dünya ve Türkiye' de Eğilimler, KPMG İnşaat Sektörel Bakış Dergisi, 2018, s.4, https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/tr/pdf/2018/01/sektorel-bakis-2018-insaat.pdf, Erişim Tarihi: 20/11/2018, saat:17.10.Kurşunoğlu, Zeki, Proje Yönetiminde Başarı Kriterleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, GTÜ, SBE, 2017, S.24Newton, Richard, Project Management Step By Step,Pearson, Optimist Yayıncılık, 2006, S.17,107.Yalkı, İ., Proje Yönetimi ve CPM-PERT Teknikleri Üzerine Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, MÜ, SBE, İstanbul, 2009, S.5,8.

Project Management in Construction and Its Effect on Project's Success

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 2, 249 - 258, 31.12.2018
https://doi.org/10.26835/my.488853

Öz

Construction projects are growing bigger and becoming more complex in time, which emphasizes the importance of project management. Since project management increases effectiveness, firms aiming to be competitive prefer project management practices. Project management includes planning, process management, scope and quality management, which effect the success of the projects directly. Schedules and methods need to be applied and tracked in order for the projects to reach the desired targets. Planning the sequence of the activities is essential to complete a project on the desired date. Besides, success of a project depends on the project management methodology, which should be chosen regarding the characteristics of the project.

 

Competence in the construction industry directs the companies to savings in workforce via increasing efficiency. Coordination of activities has special importance at this point. Since, every project has its own characteristics, project management methodology should be chosen according to these. Applying the proper project management methodology has the key role for the success of a project. This paper aims to evaluate the effect of project management on a project’s success. For this, project management terms, project management methodologies, project knowledge areas, project management processes, and project management techniques are reviewed. It has been found that, choosing the project management methodology regarding the size and scope of the project, building the appropriate organization chart, forming a project management team with appropriate know-how, capabilities and experience, and applying the processes of the chosen project management methodology have the key role for the success of a project.

Kaynakça

  • Ayaydın, Eyyüp, Bir Yatırım Projesi İçin Uygulanan ve Önerilen Proje Yönetim Sistemi, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, FBE, İstanbul, 2000, S.5.Ata, Nuri, İlker, Türkiye' de İnşaat Sektöründe Profesyonel Proje Yönetim Standartlarının Kullanımı, Yüksek Lisans Tezi İTÜ, FBE, İstanbul, 2009, S.11,12,19, 27, 29.Çoşkun, Onur, Proje Teknikleri ve Uygulamalı İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, FBE, İstanbul, 2012, S.45.Er Akın, Kömürlü Rüveyda, Rafineri Projelerinde Planlamanın Önemi ve Başarılı Bir Planlama İçin Öneriler, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Yaşam Dergisi, 2017, 2, s.89-199, ISSN: 2564-6109, DOI: 10.26835/my.349372Esatoğlu, Nuray, Bilgi Teknolojileri Proje Yönetimi ve Başarı Koşulları, Lisans Tezi, AÜ, SBE, Ankara, 2010, S.7.Günaydın H. Murat, Bolposta, Serdar, Proje Yönetimi Uygulamalarının Yapımda Kullanımını Etkileyen Faktörler, Ege Mimarlık Dergisi, 2002Gültekin, A. Tanju, Proje Yönetimi Yapım Öncesi Süreci, Palme Yayıncılık, Ankara, 2007,S.79,80.Gür, İlknur, roje Yönetiminde PERT/CPM' in Proses Modeli ile Simüle Edilmesi ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, GTÜ, SBE, Gebze, 2006, S.10.Kır, Ertürk, Yazılım Sektöründe Proje Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, KHÜ, SBE, İstanbul, 2007, S.41,42.Kocakulak, Murat, Proje Yönetim Danışmanlığı Yapan Firma Bakışıyla Proje Yönetim Sistemi ve Uygulama Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, FBE, İstanbul, 1997, S.4,9,10,13.Konakçı, Cenk, İnşaat Planlama Teknikleri ve Yeni Yaklaşımlar-Türk Yüklenici Firmaları Alan Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, FBE, İstanbul, 2006, S.63.KPMG, Dünya ve Türkiye' de Eğilimler, KPMG İnşaat Sektörel Bakış Dergisi, 2018, s.4, https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/tr/pdf/2018/01/sektorel-bakis-2018-insaat.pdf, Erişim Tarihi: 20/11/2018, saat:17.10.Kurşunoğlu, Zeki, Proje Yönetiminde Başarı Kriterleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, GTÜ, SBE, 2017, S.24Newton, Richard, Project Management Step By Step,Pearson, Optimist Yayıncılık, 2006, S.17,107.Yalkı, İ., Proje Yönetimi ve CPM-PERT Teknikleri Üzerine Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, MÜ, SBE, İstanbul, 2009, S.5,8.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Yayınlanma Tarihi 2018-2
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rüveyda KÖMÜRLÜ>


Leyla TOLTAR> (Sorumlu Yazar)

0000-0003-4614-3050
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { my488853, journal = {Mimarlık ve Yaşam}, issn = {2564-6109}, address = {Kocaeli üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Kocaeli / İzmit}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {3}, number = {2}, pages = {249 - 258}, doi = {10.26835/my.488853}, title = {İnşaatta Proje Yönetimi; Projenin Başarısına Etkisi}, key = {cite}, author = {Kömürlü, Rüveyda and Toltar, Leyla} }
APA Kömürlü, R. & Toltar, L. (2018). İnşaatta Proje Yönetimi; Projenin Başarısına Etkisi . Mimarlık ve Yaşam , 3 (2) , 249-258 . DOI: 10.26835/my.488853
MLA Kömürlü, R. , Toltar, L. "İnşaatta Proje Yönetimi; Projenin Başarısına Etkisi" . Mimarlık ve Yaşam 3 (2018 ): 249-258 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/my/issue/38871/488853>
Chicago Kömürlü, R. , Toltar, L. "İnşaatta Proje Yönetimi; Projenin Başarısına Etkisi". Mimarlık ve Yaşam 3 (2018 ): 249-258
RIS TY - JOUR T1 - İnşaatta Proje Yönetimi; Projenin Başarısına Etkisi AU - RüveydaKömürlü, LeylaToltar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26835/my.488853 DO - 10.26835/my.488853 T2 - Mimarlık ve Yaşam JF - Journal JO - JOR SP - 249 EP - 258 VL - 3 IS - 2 SN - 2564-6109- M3 - doi: 10.26835/my.488853 UR - https://doi.org/10.26835/my.488853 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mimarlık ve Yaşam İnşaatta Proje Yönetimi; Projenin Başarısına Etkisi %A Rüveyda Kömürlü , Leyla Toltar %T İnşaatta Proje Yönetimi; Projenin Başarısına Etkisi %D 2018 %J Mimarlık ve Yaşam %P 2564-6109- %V 3 %N 2 %R doi: 10.26835/my.488853 %U 10.26835/my.488853
ISNAD Kömürlü, Rüveyda , Toltar, Leyla . "İnşaatta Proje Yönetimi; Projenin Başarısına Etkisi". Mimarlık ve Yaşam 3 / 2 (Aralık 2018): 249-258 . https://doi.org/10.26835/my.488853
AMA Kömürlü R. , Toltar L. İnşaatta Proje Yönetimi; Projenin Başarısına Etkisi. MY. 2018; 3(2): 249-258.
Vancouver Kömürlü R. , Toltar L. İnşaatta Proje Yönetimi; Projenin Başarısına Etkisi. Mimarlık ve Yaşam. 2018; 3(2): 249-258.
IEEE R. Kömürlü ve L. Toltar , "İnşaatta Proje Yönetimi; Projenin Başarısına Etkisi", Mimarlık ve Yaşam, c. 3, sayı. 2, ss. 249-258, Ara. 2018, doi:10.26835/my.488853

Cited By

16299  16302  16303  18949  21920