ISSN: 2564-6109
Başlangıç: 2016
Yayıncı: Kocaeli Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Mimarlık ve Yaşam (MY), Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne ait uluslararası-hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Dergi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Araştırmacıların;  Tasarım, Mimarlık Tarihi-Kuramı-Eleştirisi, Yapı Teknolojileri, Yapı Üretimi, Yapı Fiziği, Mimari Miras ve Koruma, Yapı Mühendisliği, Proje Yönetimi ve Yapım Yönetimi, Mimarlık, Şehir Planlama ve Kent Çalışmaları, Mimarlık-Teknoloji, İç Mimarlık ana başlıkları içinde değerlendirilebilecek özgün çalışmalarına açıktır. 

Genel Bilgiler

*Mimarlık ve Yaşam, orijinal araştırma kategorisine giren ve Türkçe veya İngilizce yazılmış bilimsel makaleler yayımlar. Dergiye yollanacak makalelerin, yeni bir bilgi sunma, yeni bir yöntem ortaya koyma veya mevcut bilgiye yeni bir boyut kazandırma gibi bilimsel literatüre özgün bir katkı içermeleri gerekmektedir. 

*Dergi, ulusal ve uluslararası hakemlerin değerlendirmeci olduğu çift kör hakemlik sürecini uygulamaktadır. Nihai karar, hakem görüşleri doğrultusunda editöryal kurul tarafından verilmektedir.

*Makale gönderimi veya düzenlemesi için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

*Özel sayılar hariç aynı sayı içinde aynı yazara ait birden fazla yazı yayınlanmaz. Aynı yazara ait birden fazla yazının kabul alması durumunda yazarın seçeceği yazı bir sayı atlayarak ileriki sayıda yayınlanır.

*İngilizce dilinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanma önceliğine sahiptir

*Gönderilecek makalelerin, uluslararası olarak tanınan bilimsel etik standartlarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

*Makaleler, derginin yazım formatına uygun olarak hazırlanmalıdır.

*Yayın ilkelerine ve yazım formatına uymayan makaleler, hakem değerlendirmesine tabi tutulmaz ve iade edilir.

*Makaleler, hakemlere gönderilmeden önce benzerlik kontrolüne (iThenticate) tabi tutulur. %20'nin üzerinde benzerlik oranına sahip makaleler reddedilir.

*Makale formatı uygun bulunursa, iki hakem değerlendirmek üzere davet edilir. En az bir hakemden ret görüşü alan makaleler reddedilerek yazara iade edilir.

*Revizyon kararı doğrultusunda revize edilmiş makaleler, hakemin standartlarını karşılamazsa ve ikinci görüş ret olarak verilirse yazı editöryal kurul tarafından da reddedilir ve yazara iade edilir. 

*Makaleler, yazım hatalarının aşırı olması veya bilimsel standartlara uymamaları nedeniyle, hakemlerin görüşlerinden bağımsız olarak editöryal kurul tarafından reddedilebilir.

*Yazarlar, telif hakkı devir formunu gönderi sırasında veya kabulden sonra yüklemelidir. Makale, yayın için kabul edildiğinde, telif hakkı dergiye devredilir. Gerekli formun yüklenmemesi, makalenin yayımlanmamasına neden olacaktır.

*Yayımlanan makalelerde ifade edilen görüşler, derginin görüşlerini yansıtmaz ve tüm sorumluluk makalenin yazarına aittir.

*Gönderilen makalelerin yayımlanmamış ve başka bir dergi tarafından değerlendirilmemiş olması gerekmektedir. Bu konuda oluşabilecek herhangi bir anlaşmazlığı çözme sorumluluğu yazarlara aittir.


2023 - Cilt: 8 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

Ahşap Çandı Camilerin Mimarisi Ve Koruma Önerileri: Kocaeli Orhan Gazi (Işıklı) Camisi

Creative Commons

16299  16302  16303  18949  21920ftk6vor.JPG