Mimarlık ve Yaşam
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2564-6109 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Kocaeli Üniversitesi |


Mimarlık ve Yaşam (MY), Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne ait uluslararası-hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Dergi yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Mimari Tasarım, Mimarlık Tarihi-Kuramı-Eleştirisi, Yapı Teknolojileri, Yapı Üretimi, Yapı Fiziği, Mimari Miras ve Koruma, Yapı Mühendisliği, Proje Yönetimi ve Yapım Yönetimi, Mimarlık, Şehir Planlama ve Kent Çalışmaları, Mimarlık-Teknoloji, İç Mimarlık gibi ana başlıklar içinde değerlendirilebilecek makaleler dışında; dergi, mimarlık, kent ve mekan gibi konuları sosyal bilimler alanından ele alan araştırmacıların özgün çalışmalarına da açıktır. Dergide ayrıca kitap tanıtımı ve eleştirisi, teknik not, editöre mektup ve vaka takdimine yer verilir.    

Yılda 3 kez yayınlanacak olan dergimiz, Uluslararası Hakemli Dergi olup yıl içinde güncel konularda da özel sayılar çıkarmayı amaçlamaktadır.

Odak ve Kapsam

Mimarlık ve Yaşam (MY) Dergisi, Mimari Tasarım, Mimarlık Tarihi-Kuramı-Eleştirisi, Yapı Teknolojileri, Yapı Üretimi, Yapı Fiziği, Mimari Miras ve Koruma, Yapı Mühendisliği, Proje Yönetimi ve Yapım Yönetimi, Mimarlık, Şehir Planlama ve Kent Çalışmaları, Mimarlık-Teknoloji, İç Mimarlık gibi ana başlıklar içinde değerlendirilebilecek makaleler dışında; mimarlık, kent ve mekan gibi konuları sosyal bilimler alanından ele alan araştırmacıların özgün çalışmalarına da açıktır.

Mimarlık ve Yaşam

ISSN 2564-6109 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Kocaeli Üniversitesi |
Kapak Resmi


Mimarlık ve Yaşam (MY), Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne ait uluslararası-hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Dergi yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Mimari Tasarım, Mimarlık Tarihi-Kuramı-Eleştirisi, Yapı Teknolojileri, Yapı Üretimi, Yapı Fiziği, Mimari Miras ve Koruma, Yapı Mühendisliği, Proje Yönetimi ve Yapım Yönetimi, Mimarlık, Şehir Planlama ve Kent Çalışmaları, Mimarlık-Teknoloji, İç Mimarlık gibi ana başlıklar içinde değerlendirilebilecek makaleler dışında; dergi, mimarlık, kent ve mekan gibi konuları sosyal bilimler alanından ele alan araştırmacıların özgün çalışmalarına da açıktır. Dergide ayrıca kitap tanıtımı ve eleştirisi, teknik not, editöre mektup ve vaka takdimine yer verilir.    

Yılda 3 kez yayınlanacak olan dergimiz, Uluslararası Hakemli Dergi olup yıl içinde güncel konularda da özel sayılar çıkarmayı amaçlamaktadır.

Odak ve Kapsam

Mimarlık ve Yaşam (MY) Dergisi, Mimari Tasarım, Mimarlık Tarihi-Kuramı-Eleştirisi, Yapı Teknolojileri, Yapı Üretimi, Yapı Fiziği, Mimari Miras ve Koruma, Yapı Mühendisliği, Proje Yönetimi ve Yapım Yönetimi, Mimarlık, Şehir Planlama ve Kent Çalışmaları, Mimarlık-Teknoloji, İç Mimarlık gibi ana başlıklar içinde değerlendirilebilecek makaleler dışında; mimarlık, kent ve mekan gibi konuları sosyal bilimler alanından ele alan araştırmacıların özgün çalışmalarına da açıktır.

Cilt 6 - Sayı 1 - 30 Nis 2021
 1. Kültürün Kent ve Mekana Etkilerinin, Doktora Tezleri Üzerinden İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 19
  Elif ATICI
 2. Paris Kentinin Simgelerinden Charles Garnier Opera Binası
  Sayfalar 21 - 42
  Şeyma YETİM, Mustafa KAVRAZ
 3. The Study of Flagship Store Design in Omotesando Street in the Context of Urban Studies
  Sayfalar 43 - 60
  Naz GÜMÜŞELİ
 4. Turizmde Temalı Otellerin Yeri ve Kullanıcı Beklentilerinin Analizi
  Sayfalar 61 - 75
  Ayşe Betül GÖK, Bora BİNGÖL
 5. Geleneksel Bodrum Evlerinde Sürdürülebilirliğin Konut Tipolojisi Bakımından İncelenmesi
  Sayfalar 77 - 93
  Fatma Ceyda GÜNEY YÜKSEL, Mahmut Atilla SÖĞÜT
 6. İç Mekanlarda Asma Tavan Uygulamaları
  Sayfalar 95 - 121
  Merve Betül GÜLER, Esin KASAPOĞLU
 7. Fabrika Balıkçı Gemileri Yaşam Mahallerinde Ergonomik Kriterleri Sağlayan Duvar, Tavan ve Zemin Donatıları
  Sayfalar 123 - 140
  Gizem ZİNCİRKIRAN CAN
 8. Kamusal Alanların Evrilmesi
  Sayfalar 141 - 156
  Fulay UYSAL BİLGE
 9. Türk Evi Pavyonu’nun Ulusal Bilincin Kökenleri Metni Üzerinden Okunması
  Sayfalar 157 - 164
  Elif GELMEZ DEMİR
 10. Konut Politikalarının Fiziksel Yansımaları; Kadıköy Örneği
  Sayfalar 165 - 197
  Sıddıka Filiz AYDIN GÖK
 11. II. Mahmud Döneminde İstanbul: Kent, İdeoloji ve Mimari
  Sayfalar 199 - 222
  Nilay ÖZLÜ
 12. Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Anadolu’daki Yerleşimler ve Konut Tipolojileri Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 223 - 248
  Çiğdem TUĞAÇ
 13. Erişilebilirliğin Çok Katlı ve Az Katlı Ofis Yapıları Üzerinden Değerlendirilmesi
  Sayfalar 249 - 266
  Dilan ERDOĞAN
 14. Kırklareli'nde Gayrimüslimlerin İnşa Ettiği Yapılara İlişkin Bir İnceleme
  Sayfalar 267 - 283
  Gökben PALA AZSÖZ
 15. Sağlık Yapısı Cephelerinde Enerji Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Güncel Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 285 - 299
  Neslihan TÜRKMENOĞLU BAYRAKTAR, Mehmet ŞENER
Creative Commons