Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 9 - 13 2020-08-28

Çocuk Diş Hekimliği Kliniğine Yapılan Başvuruların Retrospektif Değerlendirilmesi: 5 Yıl Karşısında COVID-19 Pandemisiyle 3 ay
Retrospective Evaluation of Applications to the Paediatric Dentistry Clinic: 3 months with COVID-19 Pandemic vs. 5 Years

Hazal ÖZER [1] , Merve ABAKLI İNCİ İNCİ [2] , Onur AĞMAZ [3]


Amaç: Ağız ve diş sağlığının sürdürülebilmesi için düzenli diş hekimi muayenesi, varsa patolojilerin belirlenmesi ve herhangi
bir ağrı olmadan sorunların tespit ve tedavisinin yapılması gereklidir. İstisnai olarak bulaş riskinden dolayı alınan önlemler
kapsamında acil olmayan diş tedavilerinin geçici bir süreyle ertelenmesi söz konusu olmuştur. Bu çalışmada COVID-19 virüsü
nedeniyle pandemi süreci olarak nitelendirdiğimiz 3 aylık dönemde hasta başvurularının ve yapılan işlem sayılarının geçtiğimiz sene ortalamaları ile kıyaslanması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada Ocak 2015 ve Aralık 2019 ile 11 Mart 2020 ile 11 Haziran 2020 tarihleri arasında bir çocuk diş hekimliği kliniğine başvuran 0-16 yaş arası hastalar retrospektif olarak incelenmiştir. Ortalamalarının kıyaslamaları
için ANOVA testi kullanılmış, demografik veriler frekans ve ortalama olarak verilmiştir.
Bulgular: 0-16 yaş arası toplam 65.443 hasta için 138.466 başvuru olduğu görülmüştür. Bu hastaların 32.508’i kız (%49,67),
32.935’i erkektir (%50,33). Yaş ortalaması 9,06 olarak hesaplanmıştır. Başvuru sayısı ortalaması 2015-2019 arası aylık 2.284
olarak hesaplanırken, 3 aylık pandemi sürecinde bu ortalama aylık 467’ye düşmüştür. Diş çekimi sayısı daha önceki yıllık
ortalamaların yaklaşık dörtte birine düşmüşken, koruyucu işlemlerin sayısı yaklaşık 10-14 kat kadar azalmıştır.
Sonuç: Bulaş riskinin azaltılması amacıyla acil olmayan tedaviler dışında tüm tedavilerin ertelendiği bu olağanüstü süreçte,
hasta koltuk sürelerinin azaltılması ve işlemlerin daha az aerosol salınımına neden olması gerektiği bildirilmiştir. Bu sürecin
tamamlanmasından sonra da bu önlemlerin sürdürülmesi için bu doğrultuda çalışmalara ihtiyaç duyulacaktadır. COVID-19
sonrasında da bulaş riski çok yüksek bir alan olan diş hekimliğinde tedavi amaç ve yöntemleri gözden geçirilecektir. 
Objective: In order to maintain oral and dental health, it is necessary to perform regular dental examinations, to determine
pathologies to identify and treat problems painlessly. Recently, non-emergency dental treatments were temporarily postponed due to the risk of transmission. We aimed to compare average number of patient visits and procedures performed in the
3-month COVID-19 pandemic period with the averages of the last 5 years.
Material and Methods: Patients aging between 0-16, who applied to a paediatric dentistry clinic between January 2015 and
December 2019, and 11 March 2020 and 11 June 2020 were analyzed retrospectively. ANOVA test was used for comparing
the averages.
Results: There were 138,466 applications for a total of 65,443 patients. Females were 32,508 (49.67%), and males were
32,935 (50.33%). The average age was 9.06. While the average application number was 2,284 per month between 2015 and
2019, it decreased to 467 per month during the 3-month pandemic period.
Conclusion: In this extraordinary process, in which all non-emergency treatments were postponed, treatment time should be
reduced to decrease the amount of aerosol emissions. After the completion of this process, similar studies are required to
ensure that the measures continue. After COVID-19, goals and methods of treatment will be reviewed in dentistry, which is a
field with a high risk of transmission.
 • Kassebaum NJ, Bernabé E, Dahiya M, Bhandari B, Murray CJ, Marcenes W. Global burden of untreated caries: a systematic review and metaregression. J Dent Res. 2015;94:650–8.
 • Benjamin RM. Oral health: the silent epidemic. Public Health Rep. 2010;125:158–9.
 • Glendor U. Epidemiology of traumatic dental injuries—a 12 year review of the literature. Dent Traumatol. 2008. December;24(6):603–11.
 • Trulsson U, Klingberg G. Living with a child with a severe orofacial handicap: experiences from the perspectives of parents. Eur J Oral Sci. 2003;111:19–25.
 • Monse B, Heinrich-Weltzien R, Benzian H, Holmgren C, van Palenstein Helderman WH: PUFA – An index of clinical consequences of untreated dental caries. Community Dent Oral Epidemiol. 2010, 38: 77-82.
 • Mathur VP, Dhillon JK. Dental Caries: A Disease Which Needs Attention. Indian J Pediatr. 2018;85(3):202-6.
 • Mika A, Mitus-Kenig M, Zeglen A, Drapella-Gasior D, Rutkowska K, Josko-Ochojska J. The child's first dental visit. Age, reasons, oral health status and dental treatment needs among children in Southern Poland. Eur J Paediatr Dent. 2018;19(4):265-270.
 • Cucinotta D, Vanelli M. WHO Declares COVID-19 a Pandemic. Acta Biomed. 2020;91(1):157-160.
 • Volgenant CMC, de Soet JJ. Cross-transmission in the dental office: does this make you ill? Curr Oral Health Rep. 2018; 5(4): 221-8.
 • Peng X, Xu X, Li Y, Cheng L, Zhou X, Ren B. Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice. Int J Oral Sci. 2020; 12(1): 9.
 • Meng L, Hua F, Bian Z. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Emerging and future challenges for dental and oral medicine. J Dent Res. 2020; 99(5): 481-7.
 • Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. COVID-19 Salgını Sırasında Dental İşlemlerde Uyulması Gereken Prosedürler [İnternet]. Ankara: Sağlık Bakanlığı https://khgmsaglikhizmetleridb.saglik. gov.tr/TR,64871/covid-19-salgini-sirasinda-dental-islemlerdeuyulmasi-gereken-prosedurler.html.
Birincil Dil tr
Konular Diş Hekimliği
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4389-2008
Yazar: Hazal ÖZER
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ, PEDODONTİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2979-0336
Yazar: Merve ABAKLI İNCİ İNCİ
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ, PEDODONTİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9957-3447
Yazar: Onur AĞMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ, PEDODONTİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Teşekkür Bilgi İşlem Personeli Sayın Emre TEKİN'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Temmuz 2020
Kabul Tarihi : 24 Ağustos 2020
Yayımlanma Tarihi : 28 Ağustos 2020

Vancouver Özer H , Abaklı İnci̇ M , Ağmaz O . Çocuk Diş Hekimliği Kliniğine Yapılan Başvuruların Retrospektif Değerlendirilmesi: 5 Yıl Karşısında COVID-19 Pandemisiyle 3 ay. Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi. 2020; 9-13.