Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2687-5535 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi |


Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi (NEU Dent J), Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin hakemli resmi bilimsel dergisidir. NEU Dent J ücretsiz, uluslararası, erişime açık, çift kör hakemlik ilkelerine uygun bir dergidir. Dili Türkçe ve İngilizce'dir. Yılda üç sayı olarak ve sadece elektronik ortamda yayınlanır. Sayılar 2021'den itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında çıkacaktır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi

e-ISSN 2687-5535 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi |
Kapak Resmi


Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi (NEU Dent J), Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin hakemli resmi bilimsel dergisidir. NEU Dent J ücretsiz, uluslararası, erişime açık, çift kör hakemlik ilkelerine uygun bir dergidir. Dili Türkçe ve İngilizce'dir. Yılda üç sayı olarak ve sadece elektronik ortamda yayınlanır. Sayılar 2021'den itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında çıkacaktır.

Cilt 3 - Sayı 1 - 30 Nis 2021
 1. İdiyopatik Osteosklerozis Sıklığı ve Dağılımının Belirlenmesi
  Sayfalar 1 - 6
  Melek TASSOKER, Duygu AZMAN
 2. Genel Anestezi Altında Diş Tedavisi Sonrası Hastaların Postoperatif Konforunun Değerlendirilmesi
  Sayfalar 7 - 13
  Pinar DEMİR, Sacide DUMAN, Uğur AKDAĞ, Osman SARAÇ, Gülsüm DURUK
 3. Panoramik Radyografide Kök Apikalinde Karanlık Alan Görüntüsü Veren Alt Üçüncü Molar Dişlerin İnferior Alveolar Sinir Komşuluğunun ve Lingual Kortekste Oluşturduğu Perforasyon Sıklığının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 14 - 18
  Sebnem AKKULAH, Alparslan ESEN
 4. Daimi Diş Germi Eksikliği Gözlenen Süt Dişlerinin Gutaperka/Kök Kanal Dolum Patı ile Tamamlanmış Kök Kanal Tedavilerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 19 - 25
  Merve ABAKLI İNCİ, Hazal ÖZER, Fatma ÜZÜMCÜ UYUMAZ, Zeynep YALÇINKAYA
 5. Kahve ile Renklendirmenin Kompozit Rezinlerde Renk Stabilitesi ve Translusensi Parametresi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 26 - 32
  Muhammet FİDAN, Nurcihan YEŞİLIRMAK, Makbule Tuğba TUNCDEMIR
 6. Genç Erişkin Bir Hastada İskeletsel Sınıf III Maloklüzyonun Hızlı Üst Çene Genişletme ve Kapaklı Braket Sistemi ile Ortodontik Tedavisi – Bir Olgu Sunumu
  Sayfalar 33 - 39
  Mehmet Ali YAVAN, Beytullah GÜLSOY, Nihal HAMAMCI
 7. Pleomorfik Adenomu Taklit Eden Palatal Minör Tükürük Bezlerinden Kaynaklanan Düşük Dereceli Mukoepidermoid Karsinom: Bir Vaka Raporu
  Sayfalar 40 - 44
  Duygu AZMAN, Halim GÜLTEKİN, Melek TASSOKER, Alparslan ESEN
 8. Ortodontik Tedavi Sonrası Anterior Diastemaların Direkt Kompozit Rezinlerle Restorasyonu: Olgu Sunumu
  Sayfalar 45 - 48
  Alperen Murat YALNIZ