Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Derginin yayın ve yayın süreçleri Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics), Avrupa Bilim Editörleri Derneği (European Association of Science Editors) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü (National Information Standards Organization) yönergelerine uygun olarak şekillendirilmiştir.

Dergimiz ‘Şeffaflık ve Akademik Yayıncılık En İyi Uygulamalar İlkelerine’ (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing) uygundur.

Makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. Dergiye gönderilen makaleler intihal kontrolünden geçirilir. Akademik atıf sınırını aşan benzerlik taşıyan makaleler ve yayın kurallarına uygun olarak hazırlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Tüm çalışmalarda etik kurul onayı gerekmektedir ve bu onamın belgelendirilmesi yazıların yayınlanmasında esas teşkil edecektir.

Çalışmalarda veri toplanması, deney aşaması, yazım ve dil düzenlemesi dahil olmak üzere herhangi bir aşamasında finansal çıkar çatışması olmadığı ve varsa ticari sponsorluk bildirilmelidir.

Yazarlardan makaleleri için herhangi bir ödeme istenmez.

Bütün makaleler editor ve yayın kurulu tarafından bir ay ile üç ay arasında sonuçlandırılacaktır. Fakat elde olmayan gecikmelerden dolayı bu süre uzayabilir.