Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 31 - 34 2020-08-28

Hafta İçi Günlerde Çene Cerrahisi Kliniğine Başvuran Hasta Sayısının Değerlendirilmesi
Assessment of the Number of Patients Applying to Oral and Maxillofacial Surgery Clinic on Weekdays

Dilek MENZİLETOĞLU [1] , Fatima YUSİFLİ [2] , Şebnem AKKÜLAH [3]


Amaç: Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kliniğine 01 Ekim-31 Aralık 2019 tarihleri arasında başvuran hasta sayılarının hafta içi
günlerdeki değişiminin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntemler: 01.10.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında Çene Cerrahisi bölümüne başvuran hastalar çalışmaya
dahil edildi. Hafta içi günler 5 gruba ayrıldı. Her gruptaki gün sayıları eşitti. Hangi günlerde hasta yoğunluğunun daha fazla
olduğu incelendi. Verilerin değerlendirilmesinde Anova testi ve Post Hock Tukey testi yapıldı.
Bulgular: Çalışmada 6832 hasta mevcuttu. Günlük hasta sayısı 97 ile 145 arasında değişmekteydi. Çalışmaya 11 hafta dahil
edildi. Günler arasında eşitsizlik olmaması için 29 Ekim Salı günü tatil olduğu için 29 Ekim haftası ve Aralık ayının son iki
günü çalışmadan çıkarıldı. Hafta içi günler arasında hasta sayısı açısından istatistiksel bir fark vardı. (p<0,001) PazartesiPerşembe günü arasında (p<0,001), pazartesi-çarşamba günü arasında (p<0,001), salı-Çarşamba günü arasında (p<0,023) ve
Salı-Perşembe günü arasında (p<0,016) hasta sayısı açısından fark bulundu.
Sonuç: Pazartesi, salı ve cuma günlerinde kliniğe başvuran hasta sayısının daha fazlaydı. Hasta sayısının fazla olduğu günlerde randevu sistemi bu durum göz önüne alınarak ayarlanmalıdır
  • 1. Asplin BR, Flottemesch TJ, Gordon BD. Developing models for patient flow and daily surge capacity research. Acad Emerg Med. 2006;13:1109–13.
  • 2. Rotstein, Z, Wilf-Miron R, Lavi B, Shahar A, Gabbay U, Noy S. The dynamics of patient visits to a public hospital ED: A statistical model. Am J Emerg Med. 1997; 15: 596–9.
  • 3. McCarthy ML, Aronsky D, Kelen GD. The Measurement of Daily Surge and Its Relevance to Disaster Preparedness. Acad Emerg Med. 2006; 13:1138-41.
  • 4. Zeitz KM, Schneider DPA, Jarrett D, Zeitz CJ. Mass gathering events: retrospective analysis of patient presentations over seven years. Prehosp Disaster Med. 2002;17:147-50.
  • 5. Tandberg D, Qualls C. Time Series Forecasts of Emergency Department Patient Volume, Length of Stay and Acuraity. Annals Emerg Med. 1994; 23:299-306.
  • 6. Crabtre N, Mo S, Ong L, Jegathees T, Wei D, Fahey D, Liu JJ. Retrospective Analysis of Patient Presentations at the Sydney (Australia) Royal Easter Show from 2012 to 2014. Prehosp Disaster Med. 2017;32:187–94.
  • 7. Douglas AS, Allan TM, Rawles JM: Composition of seasonality of disease. Scott Med J. 1991;36:76-82.
  • 8. Enquselassie F, Dobson A J, Alexander HM, et al: Seasons, temperature and coronary disease. Int J Epidemiol. 1993;22:632-6.
  • 9. Karahan A, Tarcan GY, Yeşilaydın GT, Tarcan M. Hastane tercihlerini etkileyen faktörler: öğrenci bakış açısıyla bir değerlendirme. Sosyal Bilimler Derg. 2016;9:298-313.
Birincil Dil tr
Konular Diş Hekimliği
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2539-0688
Yazar: Dilek MENZİLETOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9794-8249
Yazar: Fatima YUSİFLİ
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5220-8119
Yazar: Şebnem AKKÜLAH
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Temmuz 2020
Kabul Tarihi : 24 Ağustos 2020
Yayımlanma Tarihi : 28 Ağustos 2020

Vancouver Menzi̇letoğlu D , Yusi̇fli̇ F , Akkülah Ş . Hafta İçi Günlerde Çene Cerrahisi Kliniğine Başvuran Hasta Sayısının Değerlendirilmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi. 2020; 31-34.