Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı , Sayfalar 122 - 131 2017-10-20

Türkiye Bağcılığında Ekonomik Durum Analizi
Economic Situation Analysis in Turkey Viticulture

Mehmet Ali KİRACI [1] , Mehmet Ali ŞENOL [2]


Türkiye, bağ alanı ve üzüm üretimi bakımından dünyada sırasıyla 5. ve 6. sırada olan büyük bir bağcılık ülkesidir. Bu sayısal değerlere topraklarındaki uygun bağ ekolojisi, zengin asma biyoçeşitliliği, ve toplumunun yüksek bağcılık deneyimi ile tarihsel kültürü ilave edildiğinde Türkiye, bağcılık açısından en büyük potansiyele sahip ülkeler arasında yer almaktadır. FAO 2013 yılı istatistiklerine göre ana değerlendirme şekilleri bakımından üzüm ve üzüm ürünleri ticareti dünyada 45.5 milyar doların üzerinde ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye bu ekonomik değerden 700 milyon Amerikan doları ile % 1.5 oranında bir pay alarak ülkeler sıralamasında 15. sırada yer almaktadır.

Türkiye bağcılık potansiyelini ana değerlendirme şekillerinden sadece kuru üzüm bakımından etkin kullanmaktadır. Buna karşın özellikle sofralık üzüm ve şaraplık üzüm bakımından etkin olmayan bir durum söz konusudur. Bu noktada bağcılığa başlarken üreticilerin rasyonel tercihlerde bulunmasından başlayıp, verimi ve verimliliği artırmaya, üzüme katma değer katmaya ve üzümü hammadde kabul edip işleyen gıda sanayicileri ile ilişkilerine kadar bir dizi sorun ve yapılması gerekenler bulunmaktadır. 

Turkey is the 5th and 6th largest grapevines country in terms of area and grape production respectively. Regarding this rankings, Turkey is one of the most important countries with the greatest potential for viticulture through historical culture and experience, proper ecology and rich grapevine biodiversity. According to the FAO 2013 statistics, Turkey has a share of 1.5% with 700 million American dollars and is in the 15th rank of grape and grape products trade which has an economic size of over 45.5 billion dollars in terms of main usage forms for grape.

Potential of Turkish viticulture has only been used effectively for raisins from the main assessment forms of grape, whereas it is ineffective especially for table grapes and wine grapes. For this reason, there are problems and needs to be done from the beginning of production, for making rational choices, improving efficiency and productivity, adding value to fresh grape and relationship between food industries.

  • [1] 2013Anonim, Food And Agriculture Organization Of The United Nations (FAO), 2016. http://faostat.fao.org/site/535 (Erişim Tarihi: 10.12.2016).
  • [2] Anonim, Bağcılık Vizyon 2023 Eylem Planı, 26-27 Haziran 2013, TEKİRDAĞ,
  • [3] Anonim, Türkiye İstatistik Kurumu Bitkisel Üretim İstatistikleri http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul Erişim Tarihi: 10.12.2016
  • [4] Anonim, 2013 Yılı Çekirdeksiz Üzüm Raporu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifler Genel Müdürlüğü, Şubat 2014, http://koop.gtb.gov.tr/data/5342b6ce487c8ea5e4b4d9c1/2013%20Kuru%20%C3%9Cz%C3%BCm%20Raporu.pdf Erişim Tarihi: 30.12.2016
  • [5] Kiracı M. A., Sağlam M., Boz Y., Aydın S., Türkiye Sofralık Üzüm Pazarlamasında İç ve Dış Pazar Araştırmaları, 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Cilt:1, s. 190-200, MANİSA, 2009
Konular Mühendislik
Bölüm Kapadokya Ulusal Bağcılık Çalıştayı Özel Sayısı
Yazarlar

Yazar: Mehmet Ali KİRACI
Kurum: Kilis 7 Aralık University, Department Of Science Education, Kilis, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet Ali ŞENOL
Kurum: Bağcılık Araştırma Enstitüsü, Müdürlüğü, Tekirdağ, Türkiye
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Ekim 2017

Bibtex @derleme { nevbiltek287811, journal = {Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {2148-466X}, eissn = {2148-4651}, address = {}, publisher = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {122 - 131}, doi = {10.17100/nevbiltek.287811}, title = {Türkiye Bağcılığında Ekonomik Durum Analizi}, key = {cite}, author = {Ki̇racı, Mehmet Ali and Şenol, Mehmet Ali} }
APA Ki̇racı, M , Şenol, M . (2017). Türkiye Bağcılığında Ekonomik Durum Analizi . Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi , 6 () , 122-131 . DOI: 10.17100/nevbiltek.287811
MLA Ki̇racı, M , Şenol, M . "Türkiye Bağcılığında Ekonomik Durum Analizi" . Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2017 ): 122-131 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevbiltek/issue/28379/287811>
Chicago Ki̇racı, M , Şenol, M . "Türkiye Bağcılığında Ekonomik Durum Analizi". Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2017 ): 122-131
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Bağcılığında Ekonomik Durum Analizi AU - Mehmet Ali Ki̇racı , Mehmet Ali Şenol Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17100/nevbiltek.287811 DO - 10.17100/nevbiltek.287811 T2 - Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 122 EP - 131 VL - 6 IS - SN - 2148-466X-2148-4651 M3 - doi: 10.17100/nevbiltek.287811 UR - https://doi.org/10.17100/nevbiltek.287811 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Türkiye Bağcılığında Ekonomik Durum Analizi %A Mehmet Ali Ki̇racı , Mehmet Ali Şenol %T Türkiye Bağcılığında Ekonomik Durum Analizi %D 2017 %J Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi %P 2148-466X-2148-4651 %V 6 %N %R doi: 10.17100/nevbiltek.287811 %U 10.17100/nevbiltek.287811
ISNAD Ki̇racı, Mehmet Ali , Şenol, Mehmet Ali . "Türkiye Bağcılığında Ekonomik Durum Analizi". Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 / (Ekim 2017): 122-131 . https://doi.org/10.17100/nevbiltek.287811
AMA Ki̇racı M , Şenol M . Türkiye Bağcılığında Ekonomik Durum Analizi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2017; 6: 122-131.
Vancouver Ki̇racı M , Şenol M . Türkiye Bağcılığında Ekonomik Durum Analizi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2017; 6: 122-131.