Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Flora of Aegean Coast (Between the Edremit Gulf and Gökova Gulf)

Yıl 2017, Cilt: 6 Sayı: 2, 494 - 517, 30.12.2017
https://doi.org/10.17100/nevbiltek.295517

Öz

This study was performed to
identify the flora of Aegean coast (Edremit-Gökova Gulfs between) within the
borders of the Balıkesir, İzmir, Aydın and Muğla province at the Western
Anatolia. Plant samples were collected at periodic intervals from study area in
2007-2008 and collected plants were made herbarium material after pressed. At
the end of studies 777 taxa belonging 84 families and 397 genera have been
identified. 17 out of identified taxa are endemic and the ratio to total flora
is 2,18 %. The distribution of these taxa into phytogeographic regions:
Mediterranean elements 200 (25,7%), East Mediterranean elements 127 (16,3 %),
Euro-Siberian 30 (3,8 %), Irano-Turanian elements 10 (1,3 %), West
Mediterranean and Omni Meditarranean elements 2 (0,2 %), 408 (52,5 %) taxa
cosmopolitan and unknown. The families with the most species are
Fabaceae
(94 species), Asteraceae (89), Poaceae (86), Umbelliferae (34) and
Caryophyllaceae (29).
The
genus with the most taxa are
Trifolium (24 takson), Ranunculus (14), Silene (12), Medicago (12),
Plantago (10), Anthemis (9).
42 species are listed in IUCN Red List category.
Among these,
Verbascum maeandri is endangered (EN), Ranunculus isthmicus subsp. tenuifolius,
Liquidambar orientalis
var.
integriloba, Centaurea polyclada
, C.
tomentosa
, Verbascum vacillans ve
Sternbergia schubertii are listed as
Vulnarable (VU) in threatened categories.
Most of the remaining
species were grouped as a LC (Least concern).

Kaynakça

 • [3] Gaussen, H., “Theorie Et Classification Des Climats Et Des Microclimats” 8. Congr. Intern, Bot, Paris, Sect. 7, 1954.
 • [5] Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K., “Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Supplement)” Edinburgh Univ. Press, 590s, Edinburgh,10, 1988.
 • [6] Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C.,“Flora of Turkey and East Aegean Islands (suppl.2)” Edinburgh Univ. Press,vol 11, 656s, Edinburgh, 2000.
 • Akman, Y., Barbero, M., Quezel, P., Contribution a I’etude de Ia vegetation forestiere d’Anatolie mediterraneenne. Phytocoenologia, 5(1): 1-79, 1979.
 • Davis, P. H., “Flora of Turkey and the East Aegean Islands”, Edinburgh Univ. Press, Vol. 1-9, 724s, Edinburgh, 1985.
 • Durmuşkahya, C., “Aşağı Gediz Havzası Vejetasyon Ekolojisi”, Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 179s, Manisa, 2005
 • Bekat, L., “Karaburun-Akdağ Çevresinin Flora ve Vejetasyonu”, Ege Üniv. Fen Fak. Yüksek Lisans tezi, 34s, İzmir, 1980.
 • [13] Pirhan A.F., Gemici, Y., Didim, Milas, Ören Arasında Kalan Bölge Florası, Bağbahçe Bilim Dergisi, 2,2, 68-89, 2015.
 • [14] Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N., Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Press: Barışcan Ofset, Ankara, 2000.
 • [15] IUCN, 2001, IUCN Red list Categories, Version 3.1. Prepared by IUCN Species Survival Commission, Gland & Cambridge.
 • [16] IUCN, 2015, The IUCN Red list of Threatened Species. www. iucnredlist.org.tr/

Ege Kıyıları (Edremit Körfezi-Gökova Körfezi Arası)’nın Florası

Yıl 2017, Cilt: 6 Sayı: 2, 494 - 517, 30.12.2017
https://doi.org/10.17100/nevbiltek.295517

Öz

Bu
çalışma Batı Anadolu’da bulunan Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla il sınırları
içerisinde yer alan Ege kıyıları (Edremit Körfezi-Gökova Körfezi arası)’nın
florasının tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Bitki örnekleri 2007-2008
yıllarında çalışma alanından periyodik aralıklarla toplanıp preslendikten sonra
herbaryum materyali haline getirildi. Çalışmanın sonucunda bölgede 84 familya
ve 397 cinse ait tür ve tür altı düzeyde 777 bitki taksonu belirlenmiştir.
Saptanan türlerin 17 tanesi endemik olup toplam floraya oranı. % 2,18’dir.
Tespit edilen taksonların fitocoğrafik bölgelere dağılımı: 200 tanesi Akdeniz
elementi (%25,7), 127 tanesi Doğu Akdeniz (%16,3), 30 tanesi Avrupa-Sibirya
(%3,8), 10 tanesi İran-Turan (%1,3 ), 2 tanesi Batı Akdeniz ve Omni Akdeniz
elementidir (%0,2), 408 takson (%52,5) kozmopolit ve yayılış alanı bilinmeyen
taksonlardır. En fazla tür içeren familyalar, Fabaceae (94 tür), Asteraceae
(89), Poaceae (86), Umbelliferae (34) ve Caryophyllaceae (29) familyalarıdır.
En fazla takson içeren cinsler ise
Trifolium (24 takson), Ranunculus (14), Silene (12), Medicago (12),
Plantago (10), Anthemis (9) cinsleridir.
42
tür IUCN Red List kategorisinde yer almaktadır.
Bunlardan
Verbascum maeandri tehlikede (EN), Ranunculus isthmicus subsp. tenuifolius, Liquidambar orientalis var. integriloba, Centaurea polyclada, C. tomentosa, Verbascum vacillans ve Sternbergia
schubertii
türleri ise Zarar görebilir (VU) tehlike kategorilerinde
listelenmektedir. Geri kalan

türlerin çoğu LC (En az endişe verici) kategorisinde yer almaktadır.
 

Kaynakça

 • [3] Gaussen, H., “Theorie Et Classification Des Climats Et Des Microclimats” 8. Congr. Intern, Bot, Paris, Sect. 7, 1954.
 • [5] Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K., “Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Supplement)” Edinburgh Univ. Press, 590s, Edinburgh,10, 1988.
 • [6] Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K.H.C.,“Flora of Turkey and East Aegean Islands (suppl.2)” Edinburgh Univ. Press,vol 11, 656s, Edinburgh, 2000.
 • Akman, Y., Barbero, M., Quezel, P., Contribution a I’etude de Ia vegetation forestiere d’Anatolie mediterraneenne. Phytocoenologia, 5(1): 1-79, 1979.
 • Davis, P. H., “Flora of Turkey and the East Aegean Islands”, Edinburgh Univ. Press, Vol. 1-9, 724s, Edinburgh, 1985.
 • Durmuşkahya, C., “Aşağı Gediz Havzası Vejetasyon Ekolojisi”, Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 179s, Manisa, 2005
 • Bekat, L., “Karaburun-Akdağ Çevresinin Flora ve Vejetasyonu”, Ege Üniv. Fen Fak. Yüksek Lisans tezi, 34s, İzmir, 1980.
 • [13] Pirhan A.F., Gemici, Y., Didim, Milas, Ören Arasında Kalan Bölge Florası, Bağbahçe Bilim Dergisi, 2,2, 68-89, 2015.
 • [14] Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N., Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Press: Barışcan Ofset, Ankara, 2000.
 • [15] IUCN, 2001, IUCN Red list Categories, Version 3.1. Prepared by IUCN Species Survival Commission, Gland & Cambridge.
 • [16] IUCN, 2015, The IUCN Red list of Threatened Species. www. iucnredlist.org.tr/
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular Mühendislik
Bölüm Biyoloji
Yazarlar

Yurdanur Akyol

Yusuf Gemici Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2017
Kabul Tarihi 18 Eylül 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Akyol, Y., & Gemici, Y. (2017). Ege Kıyıları (Edremit Körfezi-Gökova Körfezi Arası)’nın Florası. Nevşehir Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 6(2), 494-517. https://doi.org/10.17100/nevbiltek.295517
AMA Akyol Y, Gemici Y. Ege Kıyıları (Edremit Körfezi-Gökova Körfezi Arası)’nın Florası. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi. Aralık 2017;6(2):494-517. doi:10.17100/nevbiltek.295517
Chicago Akyol, Yurdanur, ve Yusuf Gemici. “Ege Kıyıları (Edremit Körfezi-Gökova Körfezi Arası)’nın Florası”. Nevşehir Bilim Ve Teknoloji Dergisi 6, sy. 2 (Aralık 2017): 494-517. https://doi.org/10.17100/nevbiltek.295517.
EndNote Akyol Y, Gemici Y (01 Aralık 2017) Ege Kıyıları (Edremit Körfezi-Gökova Körfezi Arası)’nın Florası. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 2 494–517.
IEEE Y. Akyol ve Y. Gemici, “Ege Kıyıları (Edremit Körfezi-Gökova Körfezi Arası)’nın Florası”, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, c. 6, sy. 2, ss. 494–517, 2017, doi: 10.17100/nevbiltek.295517.
ISNAD Akyol, Yurdanur - Gemici, Yusuf. “Ege Kıyıları (Edremit Körfezi-Gökova Körfezi Arası)’nın Florası”. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 6/2 (Aralık 2017), 494-517. https://doi.org/10.17100/nevbiltek.295517.
JAMA Akyol Y, Gemici Y. Ege Kıyıları (Edremit Körfezi-Gökova Körfezi Arası)’nın Florası. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2017;6:494–517.
MLA Akyol, Yurdanur ve Yusuf Gemici. “Ege Kıyıları (Edremit Körfezi-Gökova Körfezi Arası)’nın Florası”. Nevşehir Bilim Ve Teknoloji Dergisi, c. 6, sy. 2, 2017, ss. 494-17, doi:10.17100/nevbiltek.295517.
Vancouver Akyol Y, Gemici Y. Ege Kıyıları (Edremit Körfezi-Gökova Körfezi Arası)’nın Florası. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2017;6(2):494-517.

Dergimizin tarandığı indeksler


12300          20980     2097822081