Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 25 - 43 2019-06-30

VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ ÇERÇEVESİNDE “TADEO JONES 2: KRAL MİDAS’IN SIRRI” FİLMİ İNCELEMESİ

Ufuk UĞUR [1] , Rıza GÜNAYDIN [2]


Görsel sanatlar, teknolojinin gelişmesiyle seyir dünyamıza yenilikçi deneyimler sunar. Sinemada bu süreçte en etkili aktarım biçimi olmuştur. Animasyon film yapımcıları, mitolojik hikayelerle kurguladıkları senaryolarını büyüleyici görsel efektlerle süsleyip sürükleyici bir anlatı yapısı oluşturmaktalar. İncelediğimiz film olan “Tadeo Jones 2: Kral Midas’ın Sırrı”,  M.Ö. 738 – M.Ö. 696 yılları arasında Gordion kentinde; günümüz Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya şehirlerini kapsayan bölgede krallık sürmüş, efsaneleriyle ünlü Kral Midas’ın hikayesini anlatan başarılı bir animasyon örneğidir. Masalların yapısını inceleyen Rus masal bilimci Vladimir Proop’un Masalın Biçim Bilimi kitabında ortaya koyduğu yapısal çözümleme yöntemi, farklı türlerde birçok metin üzerinde çözümleme yapan çalışmacıların kullandığı bir yöntemdir. Bu çalışmada, Proop’un yapısal çözümleme yöntemi kullanılarak “Tadeo Jones 2: Kral Midas’ın Sırrı” filminin anlatı çözümlemesinin yapılması amaçlanmıştır. Çalışmada ilk olarak filmin olay örgüsü çıkarılıp, Proop’un belirlediği 31 işlevin varlığı incelenmiştir. 

Efsane, Masal, Midas, Tadeo Jones, V. Proop
  • KAYNAKÇA Erdoğan, İ. (2011). İletişimi Anlamak, Ankara: Pozitif MatbaacılıkGüllüoğlu, Ö. (2012). Görsel Metin Çözümleme, Ankara: Ütopya YayıneviKavuran, T. ve Acar, H. M. (2014). Kayıp Balık Nemo’da Masal İşlevleri, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 39 http://iletisimdergisi.gazi.edu.tr/site/index.php/IKAD/article/view/140/118 adresinden 15.04.2018 tarihinde edinilmiştir.Parsa, S. (2008). Film Çözümlemeleri, İstanbul: MultilingualParsa, A. F. (2012). Sinema Göstergebiliminde Yapısal Çözümleme Sinemasal Anlatı Sunumu ve Kodları https://www.academia.edu/5370897/S%C4%B0NEMA_G%C3%96STERGEB%C4%B0L%C4%B0M%C4%B0NDE_YAPISAL_%C3%87%C3%96Z%C3%9CMLEME_S%C4%B0NEMASAL_ANLATI_SUNUMU_VE_KODLAR 10.04.2018 tarihinde edinilmiştir.PROPP, V. (2011). Masalın Biçimbilimi. (Çev. Mehmet Rifat, Sema Rifat), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür YayınlarıLevi-Strauss, C. (2013), Mit ve Anlam. (Çev: G. Yavuz Demir), İstanbul, İthaki Yayınları.Sözen, M. F. (2013). Yapısalcı Yöntem Ve Bir Film Çözümlemesi, International Journal of Social Science (8) 609-624. http://www.jasstudies.com/Makaleler/668018447_30sözenmustafa%20fadıl-609-624.pdf adresinden 10.04.2018 tarihinde edinilmiştir.Yıldırım Artaç, B. ve Ağaç, S. (2016). Yapısal Çözümleme Yöntemiyle Animasyon Karakter Analizi ve Kostüm Tasarımı, International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), 2(2) 2458-9381 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/338412 adresinden 15.04.2018 tarihinde edinilmiştir.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm DERGİNİN TAMAMI
Yazarlar

Yazar: Ufuk UĞUR
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Rıza GÜNAYDIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @sanat ve edebiyat { nevsosbilen427608, journal = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3871}, address = {}, publisher = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {25 - 43}, doi = {}, title = {VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ ÇERÇEVESİNDE “TADEO JONES 2: KRAL MİDAS’IN SIRRI” FİLMİ İNCELEMESİ}, key = {cite}, author = {UĞUR, Ufuk and GÜNAYDIN, Rıza} }
APA UĞUR, U , GÜNAYDIN, R . (2019). VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ ÇERÇEVESİNDE “TADEO JONES 2: KRAL MİDAS’IN SIRRI” FİLMİ İNCELEMESİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 9 (1) , 25-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/46568/427608
MLA UĞUR, U , GÜNAYDIN, R . "VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ ÇERÇEVESİNDE “TADEO JONES 2: KRAL MİDAS’IN SIRRI” FİLMİ İNCELEMESİ". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 9 (2019 ): 25-43 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/46568/427608>
Chicago UĞUR, U , GÜNAYDIN, R . "VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ ÇERÇEVESİNDE “TADEO JONES 2: KRAL MİDAS’IN SIRRI” FİLMİ İNCELEMESİ". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 9 (2019 ): 25-43
RIS TY - JOUR T1 - VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ ÇERÇEVESİNDE “TADEO JONES 2: KRAL MİDAS’IN SIRRI” FİLMİ İNCELEMESİ AU - Ufuk UĞUR , Rıza GÜNAYDIN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 43 VL - 9 IS - 1 SN - -2149-3871 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ ÇERÇEVESİNDE “TADEO JONES 2: KRAL MİDAS’IN SIRRI” FİLMİ İNCELEMESİ %A Ufuk UĞUR , Rıza GÜNAYDIN %T VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ ÇERÇEVESİNDE “TADEO JONES 2: KRAL MİDAS’IN SIRRI” FİLMİ İNCELEMESİ %D 2019 %J Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi %P -2149-3871 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD UĞUR, Ufuk , GÜNAYDIN, Rıza . "VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ ÇERÇEVESİNDE “TADEO JONES 2: KRAL MİDAS’IN SIRRI” FİLMİ İNCELEMESİ". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 9 / 1 (Haziran 2019): 25-43 .
AMA UĞUR U , GÜNAYDIN R . VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ ÇERÇEVESİNDE “TADEO JONES 2: KRAL MİDAS’IN SIRRI” FİLMİ İNCELEMESİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2019; 9(1): 25-43.
Vancouver UĞUR U , GÜNAYDIN R . VLADİMİR PROPP’UN YAPISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ ÇERÇEVESİNDE “TADEO JONES 2: KRAL MİDAS’IN SIRRI” FİLMİ İNCELEMESİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2019; 9(1): 43-25.