Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 44 - 68 2019-06-30

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YATIRIM ALGILARI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VE ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Dr. Kasım Can IŞIK [1] , Ayşegül AYIK [2] , Doç.Dr.Selahattin KOÇ [3]


Bu çalışmada geleceğin potansiyel yatırımcıları olan üniversite öğrencilerinin yatırıma yönelik bakış açıları ve algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Farklı üniversitelerde ve bölümlerdeki öğrencilerin yatırıma bakış açısı ve ilgisi; ekonomi ve finans, bireysel bankacılık, emeklilik ve sigortacılık, yatırım, vergi ve mevzuat, matematik ve faiz alanlarındaki temel bilgi düzeyleri açısından incelenmiş ve anlamlı farklılıklar belirlenmiş; Ayrıca finansal davranışlarının hangi doğrultuda olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin alt grup başarıları ile okudukları üniversiteler arasında homojen bir dağılım bulunmuştur. Öğrencilerin okudukları bölüm ile başarı puanları arasında homojen bir dağılım bulunmuştur. İktisat, işletme ve maliye bölümüm öğrencilerinin en başarılı oldukları alan finansal tablolar, en başarısız oldukları ise yatırım alanı olmuştur. Sonuç olarak üniversiteler ve bölümler açısından öğrencilerin yatırım algısı konusunda benzer bakış açıları ve bilgi düzeylerine sahip olduğu görülmüş olup, finansal davranışlar konusunda ise anlamlı farklılıklara rastlanmıştır.

Üniversite Öğrencileri, Yatırım Algısı, Finansal Davranışlar
 • Alkaya A.ve Yağlı İ.(2015). Finansal Okuryazarlık – Finansal Bilgi Davranış ve Tutum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research, 8(40), 585-599.
 • Bayram, S. S. (2010). Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi Davranışları: Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Uygulama. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Beal, D.J., Delpachitra, S.B. (2003). Financial Literacy Among Australian University Students. Economic Papers, 22 (1), 65-78.
 • Boakye-Oppang P.K., Kansanba, R. (2013). An Assessment Of Financial Literacy Levels Among Undergraduate Business Students in Ghana. Research Journal of Finance and Accounting, 4 (8), 36-49.
 • Chen, H.,Volpe, R.P. (1998). An Analysis of Personal Finance Literacy Among College Students. Financial Services Review, 7 (2), 107-128.
 • Çam A. V. ve Barut A. (2015). Finansal Okuryazarlık Düzeyi ve Davranışları: Gümüşhane Üniversitesi Ön Lisans Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, 4(7), 63-72.
 • Ergün, B., Şahin, A. Ve Ergin, E. (2014). Finansal Okuryazarlık: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (34), 847-864.
 • Hilgerth, M.A.; Hogarth, J.M.; Sondra, G.B. (2003). Household Financial Management: The Connection Between Knowledge and Behavior. Federal Reserve Bulletin, 89 (7), 309-322.
 • Karan, M.B.(2011). Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Kılıç, Yunus - Ata, H. Ali- Seyrek, İbrahim H. (2015). Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 66, 129-150.
 • Kieschnick, D. A. (2006). Financial Knowledge Levels and Savings Behaviors of Bermudian High School Seniors at Cedar Bridge Academy. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Iowa State University, Iowa.
 • NFCC (National Foundation for Credit Counselling), (2007). Financial Literacy Survey Summary Report.
 • Robb, C.A. (2007). College Students and Credit Card Use: The Effect of Personal Financial Knowledge on Debt Behavior. Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of Missouri-Columbia, Missouri.
 • Özdemir, A., Temizel, F., Sönmez, H. ve Er, F. (2015). Financial Literacy of University Students: A Case Study for Anadolu University, Turkey. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(24), 97-110.
 • Sabri, M. F., Macdonald, M., Masud, J. P., Laily, H., Tahira K., Othman, M.A. (2010). Savings Behavior and Financial Problems Among College Students: The Role of Financial Literacy in Malaysia. Cross-Cultural Communication, 6 (3), 103-110.
 • Sarıgül, H.(2015). Finansal Okuryazarlık Tutum ve Davranış Ölçeği: Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1, 200-218.
 • Sohn, S.H., Joo, S.H., Grable, J.E., Lee, S., Kim, M. (2012). Adolescents’ Financial Literacy: The Role Of Financial Socialization Agents, Financial Experiences, And Money Attitudes İn Shaping Financial Literacy Among South Korean Youth. Journal of Adolescence, 35, 969-980.
 • Temizel, F., Bayram, F. (2011). Finansal Okuryazarlık: Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(1), 73-86.
 • Türko, M. (1999). Finansal Yönetim. Alfa Basın Yayın Dağıtım, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm DERGİNİN TAMAMI
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9637-8889
Yazar: Dr. Kasım Can IŞIK
Kurum: SİVAS SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1175-7629
Yazar: Ayşegül AYIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİVAS NUMUNE HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4285-5632
Yazar: Doç.Dr.Selahattin KOÇ
Kurum: İŞLETME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { nevsosbilen533502, journal = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3871}, address = {}, publisher = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {44 - 68}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YATIRIM ALGILARI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VE ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {IŞIK, Dr. Kasım Can and AYIK, Ayşegül and KOÇ, Doç.Dr.Selahattin} }
APA IŞIK, D , AYIK, A , KOÇ, D . (2019). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YATIRIM ALGILARI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VE ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 9 (1) , 44-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/46568/533502
MLA IŞIK, D , AYIK, A , KOÇ, D . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YATIRIM ALGILARI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VE ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 9 (2019 ): 44-68 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/46568/533502>
Chicago IŞIK, D , AYIK, A , KOÇ, D . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YATIRIM ALGILARI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VE ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 9 (2019 ): 44-68
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YATIRIM ALGILARI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VE ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Dr. Kasım Can IŞIK , Ayşegül AYIK , Doç.Dr.Selahattin KOÇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 68 VL - 9 IS - 1 SN - -2149-3871 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YATIRIM ALGILARI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VE ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Dr. Kasım Can IŞIK , Ayşegül AYIK , Doç.Dr.Selahattin KOÇ %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YATIRIM ALGILARI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VE ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi %P -2149-3871 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD IŞIK, Dr. Kasım Can , AYIK, Ayşegül , KOÇ, Doç.Dr.Selahattin . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YATIRIM ALGILARI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VE ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 9 / 1 (Haziran 2019): 44-68 .
AMA IŞIK D , AYIK A , KOÇ D . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YATIRIM ALGILARI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VE ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2019; 9(1): 44-68.
Vancouver IŞIK D , AYIK A , KOÇ D . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YATIRIM ALGILARI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VE ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2019; 9(1): 68-44.