Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 156 - 175 2019-06-30

GÖÇ, KİMLİK VE KÜLTÜR: BOR’DAKİ MÜBADİLLER ÖRNEĞİ

Derya Kahvecioğlu Ağbaba [1] , Mina Furat [2]


Bu çalışma, Bor’da yerleşen mübadillerin, Bor halkıyla iletişim ve bütünleşme biçimlerini, kendilerini bir grup olarak nasıl tanımladıklarını, hangi kültürel özelliklerini taşıyıp, hangilerini geride bıraktıklarını araştırılacaktır. Göç sürecine bağlı olarak kimlik sorunu sadece bir inşaa süreci olarak değil, aynı zamanda sürekliliği olan yeniden inşa sürecini de içermektedir.  Bu kuramsal kabul özellikle örneğimizde incelenen 1923 Balkan Muhacirlerinin ikinci ve üçüncü kuşaklarındaki kimliksel muğlaklığın kaynaklarını anlamamız açısından önemlidir.  Kimlik bileşenlerinin içinde hem sosyal çevreyi hem de kurumsal ve tarihsel çerçeveleri dikkate almak gerekir. Bu çerçeveler, göç sonrası kültürel dönüşüm ve kimlik inşasının, nasıl bir modelle olacağını belirler. Tarihsel çerçeve olarak, 1. Dünya savaşı sonrası tarihsel koşullar kültürel uyum sürecini büyük oranda etkilemiştir. Çalışmada, konunun sosyal hafızadaki izlerini takip edebilmek için ikili görüşmelere ve sözlü tarih çalışmasına başvurulmuştur. Bor’da ikamet eden 1923 Balkan muhacirlerinin ailelerine ulaşılarak, özellikle ailelerin en yaşlılarıyla derinlemesine ikili görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerle, kültürel kimlik ve mirasın, Bor’a göç eden muhacirler tarafından, yerli halkla etkileşim içinde nasıl tanımlandığı ve yeniden inşa edildiği analiz edilecektir.

Kültürel kimlik, kültürel miras
 • Berry, J. W., Kalin, R., & Taylor, D. (1977). Multiculturalism and ethnic attitudes in Canada. Ottawa: Supply & Services.
 • Berry, J. W., & Kalin, R. (1995). Multicultural and ethnic attitudes in Canada. Canadian Journal of Behavioural Science, 27, 310–320.
 • Berry, J. W., Kim, U., Power, S., Young, M., & Bujaki, M. (1989). Acculturation attitudes in plural societies. Applied Psychology, 38, 185–206.
 • Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology: An International Review, 46, 5–34.
 • Berry, J. W. (2005). Acculturation: Living successfully in two cultures. International Journal of Intercultural Relations, 29, 697–712.
 • Bhugra D, Becker MA. Migration, cultural bereavement and cultural identity. World Psychiatry 2005,4, 18–24.
 • Bourhis, R., Moise, C., Perrault, S., & Senecal, S. (1997). Towards an interactive acculturation model: A social psychological approach. International Journal of Psychology, 32, 369–386.
 • Castles, S. (2003). Towards a sociology of forced migration and social transformation. Sociology, 37(1), 13-34.
 • Deaux, K. (1993). Reconstructing social identity. Personality and social Psychology Bulletin, 19 (1), 4–12.
 • Deniz, O. (2009). Mülteci Hareketleri Açısından Van Kentinin Durumu Ve Kentteki Mültecilerin Demoğrafik Profili/Van City in Terms of Refuge Mobilitıes and The Demographic Profile of Refugees. Doğu Coğrafya Dergisi, 14(22), 187-204.
 • Eisenbruch, M. (1990). The cultural bereavement interview: A new clinical research approach for refugees. Psychiatric Clinics of North America, 13(4), 715-735.Göregenli M, Karakuş P (2014). Göç araştırmalarında mekân boyutu: kültürel ve mekânsal bütünleşme. Türk Psikoloji Yazıları, 17, 101-115.
 • İçduygu A., Toktaş Ş ve Soner B. A. (2008). The politics of population in a nation-building process: emigration of non-Muslims from Turkey, Ethnic and Racial Studies Vol. 31(2), 358-389.
 • Jenkins, R. (2008). Social identity. London: Taylor & Francis.
 • Karakaşoğlu, Y. (2003). Custom tailored Islam? Second generation female students of TurkoMuslim origin in Germany and their concept of religiousness in the light of modernity and education. Içinde R. Sackmann, B. Peters & T. Faist (Eds.), Identity and Integration: Migrants in Western Europe (107–125). Aldershot: Ashgate Publishing.
 • Mahmud S. H., Scholmerich A. (2011). Acullturation and Life Satisfaction: Immigrants in Germany. Psychology Research, 1, 278-286.
 • Murphy, H. B. M. (1965). Migration and the major mental disorders. İçinde M. B. Kantor (Eds.), Mobility and mental health (221–249). Springfield: Thomas.
 • Redfild R, Linton R, Herkovits MJ (1936) Memorandum on the study of acculturation. American Anthropologist, 38, 149–152.
 • Robinson L. (2009). Cultural Identity and acculturation process among South Asian Adolescents in Britain: an exploratory study. Child Soc, 23, 442-454.Saygın S. ve Hasta D. (2018). Göç, kültürleşme ve uyum. Psikayatride Güncel Yaklaşımlar, 10(3), 302-323.
 • Sam, D., & Berry, J. W. (Eds.). (2006). Cambridge handbook of acculturation psychology. Cambridge: Cambridge University Press.Schwartz, S. J., Zamboanga, B. L., & Weisskirch, R. S. (2008). Broadening the study of the self: Integrating the study of personal identity and cultural identity. Social and Personality Psychology Compass, 2, 635–651.
 • Simon, B. (2004). Identity in modern society. A social-psychological perspective. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Stryker, S., & Serpe, R. (1994). Identity salience and psychological centrality: Equivalent, overlapping or complementary concepts? Social Psychology Quarterly, 57(1), 16–35.
 • Swann, W. B. (1987). Identity negotiation: Where two roads meet. Journal of Personality and Social Psychology, 53,(1), 1038–1051.
 • Tekeli İlhan (2008). Göç ve Ötesi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Yeğenoğlu, M. (1998). Colonial fantasies: Towards a feminist reading of orientalism. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Zürcher E.J. (2003). Greek and Turkish refugees and deportees 1912-1924.http://www.let.leidenuniv.nl/tcimo/tulp/Research/ejz18.htm Erişim tarihi: 08.10.2018.
Birincil Dil tr
Bölüm DERGİNİN TAMAMI
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5532-9079
Yazar: Derya Kahvecioğlu Ağbaba
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1743-8589
Yazar: Mina Furat (Sorumlu Yazar)
Kurum: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { nevsosbilen554454, journal = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3871}, address = {}, publisher = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {156 - 175}, doi = {}, title = {GÖÇ, KİMLİK VE KÜLTÜR: BOR’DAKİ MÜBADİLLER ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Kahvecioğlu Ağbaba, Derya and Furat, Mina} }
APA Kahvecioğlu Ağbaba, D , Furat, M . (2019). GÖÇ, KİMLİK VE KÜLTÜR: BOR’DAKİ MÜBADİLLER ÖRNEĞİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 9 (1) , 156-175 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/46568/554454
MLA Kahvecioğlu Ağbaba, D , Furat, M . "GÖÇ, KİMLİK VE KÜLTÜR: BOR’DAKİ MÜBADİLLER ÖRNEĞİ". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 9 (2019 ): 156-175 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/46568/554454>
Chicago Kahvecioğlu Ağbaba, D , Furat, M . "GÖÇ, KİMLİK VE KÜLTÜR: BOR’DAKİ MÜBADİLLER ÖRNEĞİ". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 9 (2019 ): 156-175
RIS TY - JOUR T1 - GÖÇ, KİMLİK VE KÜLTÜR: BOR’DAKİ MÜBADİLLER ÖRNEĞİ AU - Derya Kahvecioğlu Ağbaba , Mina Furat Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 156 EP - 175 VL - 9 IS - 1 SN - -2149-3871 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi GÖÇ, KİMLİK VE KÜLTÜR: BOR’DAKİ MÜBADİLLER ÖRNEĞİ %A Derya Kahvecioğlu Ağbaba , Mina Furat %T GÖÇ, KİMLİK VE KÜLTÜR: BOR’DAKİ MÜBADİLLER ÖRNEĞİ %D 2019 %J Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi %P -2149-3871 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Kahvecioğlu Ağbaba, Derya , Furat, Mina . "GÖÇ, KİMLİK VE KÜLTÜR: BOR’DAKİ MÜBADİLLER ÖRNEĞİ". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 9 / 1 (Haziran 2019): 156-175 .
AMA Kahvecioğlu Ağbaba D , Furat M . GÖÇ, KİMLİK VE KÜLTÜR: BOR’DAKİ MÜBADİLLER ÖRNEĞİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2019; 9(1): 156-175.
Vancouver Kahvecioğlu Ağbaba D , Furat M . GÖÇ, KİMLİK VE KÜLTÜR: BOR’DAKİ MÜBADİLLER ÖRNEĞİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2019; 9(1): 175-156.