Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 301 - 316 2019-06-30

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDA YER ALAN +lI/+lU ve +sIz/+sUz EKLERİ ÜZERİNE

Tuğba İŞLER [1]


Türkçe, dünya dilleri arasında yapı yönüyle sondan eklemeli diller grubunda; köken bakımından da Ural – Altay dil grubunun Altay dilleri ailesinde yer almaktadır. Türkçede köklere farklı ekler getirilerek yeni sözcükler elde edilir. Bu durum sözcüklerin öğretiminde eklerin incelenmesini kaçınılmaz kılmaktadır.

Bu çalışmada, Yabancılara Türkçe Öğretiminde kullanılan materyallerde +lI/+lU ve +sIz/+sUz eklerinin yokluk bildirme ve sıfat yapma işlevleri incelenmiştir. Giriş bölümünde Yabancılara Türkçe öğretiminde dil bilgisi öğretiminin önemine değinilmiştir. +lI/+lU ve +sIz/+sUz ekleriyle ilgili görüşlere yer verilip bu eklerin işlevlerine değinilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yapılarak Türkçe Öğreniyorum Ders ve Çalışma Kitabı 2, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı A2, Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı A1 A2, Yedi İklim Türkçe A1, İzmir Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı A1, Gazi Tömer Yabancılar İçin Türkçe A1 kitapları içerisindeki etkinliklerde yer alan +lI/+lU ve +sIz/+sUz ekleri örneklerle incelenmiştir.

                Çalışmanın sonuçlarına göre yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan kitaplarda yer alan +lI/+lU ve +sIz/+sUz ekleri konusu yeterli örnek ve etkinliklerle desteklenmemiştir. Yokluk bildirme ve sıfat yapma işlevleri üzerinden verilen örneklerde bazı kaynakların +lI/+lU eki ile yapılan her kelimenin +sIz/+sUz eki ile oluşturulamayacağı kuralına değinmediği görülmektedir. İncelenen altı materyalden sadece İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı A2 de +lI/+lU ve +sIz/+sUz eklerinin zamirle olan ilişkisini örneklendirdiği tespit edilmiştir.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Dil bilgisi Öğretimi
  • İşler, T. (2019).YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDA YER ALAN +lI/+lU ve +sIz/+sUz EKLERİ ÜZERİNE
Birincil Dil tr
Bölüm DERGİNİN TAMAMI
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0923-6602
Yazar: Tuğba İŞLER (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { nevsosbilen561147, journal = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3871}, address = {}, publisher = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {301 - 316}, doi = {}, title = {YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDA YER ALAN +lI/+lU ve +sIz/+sUz EKLERİ ÜZERİNE}, key = {cite}, author = {İŞLER, Tuğba} }
APA İŞLER, T . (2019). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDA YER ALAN +lI/+lU ve +sIz/+sUz EKLERİ ÜZERİNE. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 9 (1) , 301-316 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/46568/561147
MLA İŞLER, T . "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDA YER ALAN +lI/+lU ve +sIz/+sUz EKLERİ ÜZERİNE". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 9 (2019 ): 301-316 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/46568/561147>
Chicago İŞLER, T . "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDA YER ALAN +lI/+lU ve +sIz/+sUz EKLERİ ÜZERİNE". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 9 (2019 ): 301-316
RIS TY - JOUR T1 - YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDA YER ALAN +lI/+lU ve +sIz/+sUz EKLERİ ÜZERİNE AU - Tuğba İŞLER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 301 EP - 316 VL - 9 IS - 1 SN - -2149-3871 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDA YER ALAN +lI/+lU ve +sIz/+sUz EKLERİ ÜZERİNE %A Tuğba İŞLER %T YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDA YER ALAN +lI/+lU ve +sIz/+sUz EKLERİ ÜZERİNE %D 2019 %J Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi %P -2149-3871 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD İŞLER, Tuğba . "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDA YER ALAN +lI/+lU ve +sIz/+sUz EKLERİ ÜZERİNE". Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 9 / 1 (Haziran 2019): 301-316 .
AMA İŞLER T . YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDA YER ALAN +lI/+lU ve +sIz/+sUz EKLERİ ÜZERİNE. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2019; 9(1): 301-316.
Vancouver İŞLER T . YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDA YER ALAN +lI/+lU ve +sIz/+sUz EKLERİ ÜZERİNE. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi. 2019; 9(1): 316-301.