Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

OECD ÜLKELERİ’NDE İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 2, 1010 - 1021, 26.06.2021
https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.767247

Öz

Özellikle 1980’li yıllarda yaygınlaşan liberal politikalar sonrasında cari açık ile bütçe açığı arasındaki ilişki tartışma konusu olmuştur. Tartışma, ikiz açık hipotezini yani bütçe açığının cari açığa neden olduğunu savunan Keynesyen görüş ile değişkenler arasında herhangi bir ilişki olmadığını ileri süren Ricardian Denklik Yaklaşımı temeline dayanmaktadır. Çalışmada, 34 OECD ülkesi için ikiz açık hipotezi ampirik olarak test edilmektedir. Veriler 2000-2019 yıllarını kapsamaktadır. Ekonometrik yöntemde ilk olarak serilerin durağanlığı ikinci nesil panel birim kök testleri ile incelenmektedir. Sonuçlar doğrultusunda ikinci nesil panel eşbütünleşme testi yardımıyla ikiz açık hipotezi analiz edilmektedir. Analizin sonucuna göre, OECD ülkelerinde bütçe açığı ile cari açık arasında ilişki bulunmamaktadır. Özetle, incelenen dönemde OECD ülkeleri için ikiz açık hipotezinin geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Elde edilen bulgu, Ricardian görüşü destekler nitelikte olup Keynesyen görüşü reddetmektedir.

Kaynakça

 • Alksvani, M. A. (2000). The Twin Deficit Phenomenon in Petroleum Economy: Evidence From Saudi Arabia, King Saud University Department of Economics, 1-25.
 • Bagnai, A. (2006). Structural Breaks and The Twin Deficit Hypıthesis, International Economics and Economic Policy, 3(2), 137-155.
 • Barro, Robert J. (1974). Are Government Bonds Net Wealth?, Journal of Political Economy, 82(6), 1095-1117.
 • Bernheim, D. B. (1987). Ricardian Equivalence: An Evaluation of Theory and Evidence, NBER Macroeconomics Annual, 2, 263-316.
 • Bilgili, F. ve Bilgili, E. (1998). Bütçe Açığının Cari İşlemler Üzerindeki Etkileri: Teori ve Uygulama, No. 80866, University Library of Munich, Almanya.
 • Boileau, M. and Normandin, M. (2012). Do Tax Cuts Generate Twin Deficits? A Multi-Country Analysis, The Canadian Journal of Economics, 45(4), 1667-1699.
 • Choi, I. (1993). Asymptotic Normality of The Least-Squares Estimates for Higher Order Autoregressive Integrated Processes with Some Applications, Econometric Theory, 9, 263–282.
 • Calderon, C., Chong, A. and Loayza, N. (2002). Determinants of Currents Accounts Deficit in Developing Countries, World Bank Policy Research Working Paper, WPS: 2398.
 • Chinn, M. D. and Prasad, E. S. (2003). Medium-Term Determinants of Current Accounts in Industrial and Developing Countries: An Empirical Exploration, Journal of International Economics, 59, 47-76.
 • Corsetti, G. and Müller, J. G. (2008). Twin Deficits, Openness and The Business Cycle, Journal of The European Economic Association, 6(2/3), 404-413.
 • Chudik, A. and Pesaran, M. H. (2013). Common Correlated Effects Estimation of Heterogeneous Dynamic Panel Data Models with Weakly Exogenous Regressors, Federal Reserve Bank of Dallas Globalization and Monetary Policy Institute, Working Paper No. 146, 61.
 • Daly, V. and Siddiki, J. U. (2009). The Twin Deficits in OECD Countries Cointegration Analysis With Regime Shifts, Applied Economic Letters, 16(11), 1155-1164.
 • Darrat, A. F. (1988). Have Large Budget Deficits Caused Rising Trade Deficits?, Southern Economic Journal, 54(4), 879-887.
 • Enders, W. and Lee, B. S. (1990). Current Account and Budget Deficits: Twins or Distant Cousins?, The Review of Economics and Statistics, 72(3), 373-381.
 • Freund, C. (2005). Current Account Adjustment in Industrial Countries, Journal of International Money and Finance, 24(8), 1278-1298.
 • Fridrmuc, J. (2003) The Feldstein-Horioka Puzzle and Twin Deficits in Selected Countries, Econ Plan, 36, 135-152.
 • Günel T. (2018). Türkiye Maastricht Ekonomik Kriterlerine Yakınsıyor mu? Yapısal Kırılma Altında Ekonometrik Bir Uygulama, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(3), 640-658.
 • Herwartz, H. and Siedenburg, F. (2007). Determinants of Current Account Imbalances in 16 OECD Countries: An Out of Sample Perspective, Review of World Economics, 143(2), 349-374.
 • Hadri, K. and Kurozumi, E. (2012). A Simple Panel Stationarity Test in the Presence of Serial Correlation and a Common Factor, Economics Letter, 115, 31-34.
 • Kesikoğlu, F., Yıldırım, E. ve Çeştepe, H. (2013). Cari Açığın Belirleyicileri: 28 OECD Ülkesi İçin Panel VAR Analizi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 15-34.
 • Mundell, Robert A. (1963), Capital Mobility and Stabilization Policy Under Fixed and Flexible Exchange Rates, The Canadian Journal of Economics and Political Science, 29(4), 475-485.
 • McCoskey, S. and Kao, C. (1998). A Residual-Based Test of The Null of Cointegration in Panel Data, Econometric Reviews 17, 57–84.
 • Misztal, P. (2012). The Link Between Government Budget and Current Account in the Baltic Countries, Central European Review of Economics & Finance, 2(1), 45-62.
 • Nazlıoğlu, Ş. (2010), Makro İktisat Politikalarının Tarım Sektörü Üzerindeki Etkileri: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Karşılaştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, TC Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Obstfeld, M. and Rogoff, K. (1995). The Intertemporal Approach to The Current Account, Hanbook of International Economics, 3, Elsevier, Amsterdam.
 • Özçalık, M. ve Erataş, F. (2014). İkiz Açıklar Hipotezinin Geçerliliği: Yükselen Piyasa Ekonomileri İçin Bir Örnek, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 22, 136-151.
 • Piersanti, G. (2000). Current Account Dynamics and Expected Future Budget Deficits: Some International Evidence, Journal of International Money and Finance, 9 (2), 255-271.
 • Pesaran, H, M. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels, Working Paper No:0435, University of Cambridge.
 • Peseran, H.M. and Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels, Journal of Econometrics, 142, 50–93.
 • Saeed, S. and Khan, M.A. (2012), Twin Deficits Hypothesis: The Case of Pakistan 1972-2008, Academic Research International, 3(2), 155-162.
 • Toda, H.Y. and Yamamoto, T. (1995). Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes, Journal of Econometrics, 66, 225–250.
 • Tanzi, V. and Schuknecht, L. (2000), Public Spending in the 20th Century: a Global Perspective, Cambridge University Press.
 • Trachanas, E., and Katrakilidis, C. (2013). The Dynamic Linkages Offiscal and Current Account Deficits: New Evidence from Five Highly Indebted European Countries Accounting for Regime Shifts and Asymmetries, Economic Modelling, 31, 502-510.
 • Wheeler, Mark (1999). The Macroeconomic Impacts of Government Debt: An Empirical Analysis of the 1980s and 1990s, Atlantic Economic Journal, 27(3), 273-284.
 • Westerlund, J. ve Edgerton, D. L. (2007). A Panel Bootstrap Cointegration Test, Economics Letters, 97, 185–190.
 • Zengin, A. (2000). İkiz Açıklar Hipotezi (Türkiye Uygulaması), Ekonomik Yaklaşım, Gazi Üniversitesi, 2(35), 37-67.
 • WEB_1 (2020) IMF’s web site. https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weoselgr.aspx, (05.03.2020)
 • WEB_2 (2020) OECD’s web site. https://www.oecd.org/countries/, (05.03.2020)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm DERGİNİN TAMAMI
Yazarlar

Mehmet ALTUNTAŞ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2040-3168
Türkiye


Eren ERGEN
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8756-5148
Türkiye


Ersin YAVUZ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2543-3393
Türkiye


Emre KILIÇ (Sorumlu Yazar)
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2900-5123
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 9 Temmuz 2020
Kabul Tarihi 8 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Altuntaş, M. , Ergen, E. , Yavuz, E. & Kılıç, E. (2021). OECD ÜLKELERİ’NDE İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI . Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 11 (2) , 1010-1021 . DOI: 10.30783/nevsosbilen.767247