PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÜNİVERSİTELERDE BANKACILIK VE FİNANS LİSANS EĞİTİMİ’NİN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYİNE KATKISI VE SEKTÖR TALEP ANALİZİ

Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 3, 33 - 58, 28.07.2016

Öz

Öz

 

Yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde verilen bankacılık ve finans eğitim-öğretiminin ilgili sektör beklentilerini ne düzeyde karşıladığını ölçmeyi amaçlayan bu çalışmada, bu sektörlerde çalışmaya aday mezunların sahip olması gereken temel nitelikler ile ilgili bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu bağlamda, Niğde, Konya ve Kayseri illerindeki bankacılık ve finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile yüz yüze mülakat ve anketleri içeren bir saha araştırması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı yardımı ile frekans analizine tabi tutulmuştur. Sonuç olarak, bankacılık ve finans bölümü lisans eğitiminin ders içerik ve öğretim metotları tartışılmakta ve lisans düzeyi derslerinin sektör talebi ile uyumlu kılınması için bazı önerilerde bulunulmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Bankacılık ve Finans, Sektör Talebi, Üniversitelerde Lisans Eğitimi

JEL Sınıflaması: G21, G22, I21

Öz

 

Yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde verilen bankacılık ve finans eğitim-öğretiminin ilgili sektör beklentilerini ne düzeyde karşıladığını ölçmeyi amaçlayan bu çalışmada, bu sektörlerde çalışmaya aday mezunların sahip olması gereken temel nitelikler ile ilgili bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu bağlamda, Niğde, Konya ve Kayseri illerindeki bankacılık ve finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile yüz yüze mülakat ve anketleri içeren bir saha araştırması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı yardımı ile frekans analizine tabi tutulmuştur. Sonuç olarak, bankacılık ve finans bölümü lisans eğitiminin ders içerik ve öğretim metotları tartışılmakta ve lisans düzeyi derslerinin sektör talebi ile uyumlu kılınması için bazı önerilerde bulunulmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Bankacılık ve Finans, Sektör Talebi, Üniversitelerde Lisans Eğitimi

JEL Sınıflaması: G21, G22, I21

Kaynakça

 • Ayan, E.,(2012),“Türk Bankacılık Sektöründe İstihdam Analizi ve İstihdamın Arttırılması Olanakları”, Business and Economics Research Journal. Cilt 3, Sayı 1.
 • BDDK, (2014). Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü. Sayı 2014/2 Mart. Web: https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/13131tbs_genel_gorunu mu_2014. pdf Erişim Tarihi: 20.06.2015
 • Bumin, M., (2007), “The Determinants of Foreign Banks Entry to the Turkish Banking Sector”, Banks and Bank Systems, Volume 2, Issue 4
 • Resmi Gazete (5 Haziran 2014, 29021 sayılı). Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları. 2014/10 sayılı Başbakanlık Genelgesi.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi. Detay Yayıncılık.
 • http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/FinansalTuketicininKorunmasiStratejisiveEylemPla nlari.pdf(Erişim Tarihi: 07.08.2015).

Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 3, 33 - 58, 28.07.2016

Öz

Kaynakça

 • Ayan, E.,(2012),“Türk Bankacılık Sektöründe İstihdam Analizi ve İstihdamın Arttırılması Olanakları”, Business and Economics Research Journal. Cilt 3, Sayı 1.
 • BDDK, (2014). Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü. Sayı 2014/2 Mart. Web: https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/13131tbs_genel_gorunu mu_2014. pdf Erişim Tarihi: 20.06.2015
 • Bumin, M., (2007), “The Determinants of Foreign Banks Entry to the Turkish Banking Sector”, Banks and Bank Systems, Volume 2, Issue 4
 • Resmi Gazete (5 Haziran 2014, 29021 sayılı). Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları. 2014/10 sayılı Başbakanlık Genelgesi.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi. Detay Yayıncılık.
 • http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/FinansalTuketicininKorunmasiStratejisiveEylemPla nlari.pdf(Erişim Tarihi: 07.08.2015).

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayberk Nuri BERKMAN>


Zeki DOĞAN Bu kişi benim


Fatma Nur YORGANCILAR>

0000-0002-0016-9899


Seçkin ARSLAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 28 Temmuz 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 9, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { niguiibfd260070, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {}, publisher = {Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {9}, number = {3}, pages = {33 - 58}, title = {ÜNİVERSİTELERDE BANKACILIK VE FİNANS LİSANS EĞİTİMİ’NİN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYİNE KATKISI VE SEKTÖR TALEP ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Berkman, Ayberk Nuri and Doğan, Zeki and Yorgancılar, Fatma Nur and Arslan, Seçkin} }
APA Berkman, A. N. , Doğan, Z. , Yorgancılar, F. N. & Arslan, S. (2016). ÜNİVERSİTELERDE BANKACILIK VE FİNANS LİSANS EĞİTİMİ’NİN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYİNE KATKISI VE SEKTÖR TALEP ANALİZİ . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (3) , 33-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/niguiibfd/issue/24557/260070
MLA Berkman, A. N. , Doğan, Z. , Yorgancılar, F. N. , Arslan, S. "ÜNİVERSİTELERDE BANKACILIK VE FİNANS LİSANS EĞİTİMİ’NİN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYİNE KATKISI VE SEKTÖR TALEP ANALİZİ" . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2016 ): 33-58 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/niguiibfd/issue/24557/260070>
Chicago Berkman, A. N. , Doğan, Z. , Yorgancılar, F. N. , Arslan, S. "ÜNİVERSİTELERDE BANKACILIK VE FİNANS LİSANS EĞİTİMİ’NİN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYİNE KATKISI VE SEKTÖR TALEP ANALİZİ". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2016 ): 33-58
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTELERDE BANKACILIK VE FİNANS LİSANS EĞİTİMİ’NİN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYİNE KATKISI VE SEKTÖR TALEP ANALİZİ AU - Ayberk NuriBerkman, ZekiDoğan, Fatma NurYorgancılar, SeçkinArslan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 58 VL - 9 IS - 3 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ÜNİVERSİTELERDE BANKACILIK VE FİNANS LİSANS EĞİTİMİ’NİN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYİNE KATKISI VE SEKTÖR TALEP ANALİZİ %A Ayberk Nuri Berkman , Zeki Doğan , Fatma Nur Yorgancılar , Seçkin Arslan %T ÜNİVERSİTELERDE BANKACILIK VE FİNANS LİSANS EĞİTİMİ’NİN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYİNE KATKISI VE SEKTÖR TALEP ANALİZİ %D 2016 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD Berkman, Ayberk Nuri , Doğan, Zeki , Yorgancılar, Fatma Nur , Arslan, Seçkin . "ÜNİVERSİTELERDE BANKACILIK VE FİNANS LİSANS EĞİTİMİ’NİN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYİNE KATKISI VE SEKTÖR TALEP ANALİZİ". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 3 (Temmuz 2016): 33-58 .
AMA Berkman A. N. , Doğan Z. , Yorgancılar F. N. , Arslan S. ÜNİVERSİTELERDE BANKACILIK VE FİNANS LİSANS EĞİTİMİ’NİN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYİNE KATKISI VE SEKTÖR TALEP ANALİZİ. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 9(3): 33-58.
Vancouver Berkman A. N. , Doğan Z. , Yorgancılar F. N. , Arslan S. ÜNİVERSİTELERDE BANKACILIK VE FİNANS LİSANS EĞİTİMİ’NİN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYİNE KATKISI VE SEKTÖR TALEP ANALİZİ. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016; 9(3): 33-58.
IEEE A. N. Berkman , Z. Doğan , F. N. Yorgancılar ve S. Arslan , "ÜNİVERSİTELERDE BANKACILIK VE FİNANS LİSANS EĞİTİMİ’NİN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYİNE KATKISI VE SEKTÖR TALEP ANALİZİ", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 9, sayı. 3, ss. 33-58, Tem. 2016