Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

YÖK 100/2000 BURSU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: “AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR”

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 2, 146 - 164, 31.12.2021

Öz

Bu çalışma, YÖK tarafından öncelikli alanlar için verilen YÖK 100/2000 bursunun avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmek için hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı, bu burs programının devletimiz için önemini ve gerekliliğini vurgulamak, ayrıca göze çarpan bazı eksikliklerini belirterek projenin daha iyi yerlere gelmesine aracı olmaktır. Çünkü bir ülkedeki doktoralı insan kaynağının artması, o ülkenin gelişimine ve diğer ülkelerle olan rekabetine doğrudan etki edecektir. Dolayısıyla, YÖK 100/2000 bursundan yararlanan bursiyerlerin motivasyonlarını yüksek tutmak önemlidir. Çalışmada, farklı alanlarda doktora eğitimi alan 18 bursiyerle yazılı yapılandırılmış derinlemesine görüşme yapılmıştır. Bu Görüşmelere göre; geri ödemesiz bir burs olmasına rağmen miktarın yeterli olması, büyük ve gelişmiş üniversitelerde doktora eğitimi alma fırsatı, doktora süresince başka bir işte çalışmadan doktoraya odaklanabilme ve hocalarla yakın ilişki içinde olup ortak çalışma yapabilme bursun getirdiği avantajlar olarak belirtilmiştir. Bursiyerlerin sağlık güvencelerinin olmaması ve genel sağlık sigortasına tabi olmaları, doktora sonrası için istihdam konusunun belirsiz olması ve maddi yetersizlikten dolayı sempozyum ve kongrelere katılamamak dezavantajlar olarak ortaya çıkmıştır. Kuşkusuz bu sonuçlar 18 kişinin görüşleri doğrultusunda ortaya çıkmıştır ve genellenmemelidir.

Kaynakça

  • Akbulut, İ, H., Şahin, Ç. ve Çepni, S. (2013). “Doktora Tez Sürecinde Karşılaşılan Problemlerin Belirlenmesi: Eğitim Fakültesi Örneği.” Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423939725.pdf adresinden 15.04.2020 tarihinde edilinilmiştir.
  • Beydoğan, Ö, H. (2016). Eğitimin İşlevleri, http://pegemindeks.net/index.php/Pati/article/viewFile/2566/2031 15.05.2020 tarihinde edinilmiştir.
  • Çakmak, Ö. (2008). Eğitimin Ekonomiye ve Kalkınmaya Etkisi, https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30505663/884159134_11_03_cakmak.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1550235775&Signature=4KM5kJ%2Fv%2B8%2BAuj%2Bvi055bugdFgo%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DEGITIMIN_EKONOMIYE_ve_KALKINMAYA_ETKISI.pdf adresinden 22.06.2020 tarihinde edinilmiştir.
  • Çıkılı, Y. (2016). Eğitimle İlgili Temel Kavramlar, http://pegemindeks.net/index.php/Pati/article/viewFile/2566/2031 adresinden 17.07.2020 tarihinde edinilmiştir. Demirci, F, S. (2011). Eğitim ve Verimlilik, http://www.vizyon21y.com/documan/Egitim_Ogretim/Egitim/Egitim_ve_Verimlilik/Egitim_ve_Verimlilik.pdf adresinden 15.07.2020 tarihinde edinilmiştir.
  • Karaman, S. ve Bakırcı, F. (2010). “Türkiye’de Lisansüstü Eğitim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri.” Yönetim ve Ekonomi Dergisi, (14) 2, http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423881457.pdf adresinden 24.07.2020 tarihinde edinilmiştir.
  • Özmen, M, Z. ve Güç, F. (2013). “Doktora Eğitimi İle İlgili Yaşanan Zorluklar ve Baş Etme Stratejileri: Durum Çalışması.” Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi, http://acikerisim.giresun.edu.tr/xmlui/handle/123456789/301 adresinden 22.07.2020 tarihinde edinilmiştir.
  • Erişim Tarihi: 18.02.2019. http://www.dildernegi.org.tr/TR,274/turkce-sozluk-ara-bul.html
  • Erişim Tarihi: 19.02.2019. http://www.meb.gov.tr/2023-egitim-vizyonu-aciklandi/haber/17298/tr
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm DERGİNİN TAMAMI
Yazarlar

Ozan Yıldırım 0000-0001-7737-6311

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yıldırım, O. (2021). YÖK 100/2000 BURSU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: “AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR”. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 146-164.
Creative Commons Lisansı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.