Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Russia’s Security Strategy Double Border and the Case of the Russia-Ukraine War

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2, 180 - 203, 31.12.2022

Öz

Russia went through an extremely difficult transformation process after the Cold War. During this period, Russia encountered various political, social and economic crises. The bad course in the Russian economy led to many domestic and foreign policy uncertainties. All these events created a bad image for Russia in the global system. Following pragmatic policies, the Putin administration has developed geographical strategies regarding its near region. Putin has taken some measures to increase the central government's power and develop new security strategies at the borderlands. Thus, while Russia has been becoming stronger at home, it would enable Moscow to pursue an effective foreign policy. In this study, the Russia-Ukraine war will be examined in light of the geographical security elements that are the priorities in the foreign policy understanding of the Putin administration and Dmitri Trenin’s Double Border strategy.

Kaynakça

 • Anadolu Ajansı. (2022). Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı 8. gününde. Erişim: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/rusyanin-ukraynaya-saldirisi-8-gununde-/2521950
 • Bağbaşlıoğlu, A. (2016). The Implications of the Ukraine Crisis for NATO’s solidarity: NATO between cooperative security and collective defence. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 651-664.
 • BBC. (2022). Rusya-Ukrayna: Putin, ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanıdı. Erişim: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-60452304
 • Bebler, A. (2015). Crimea and the Russian-Ukrainian conflict. Romanian Journal of European Affairs, 15(1), 35-54.
 • Cankara, Ö. P. ve Cankar, Y. (2007). Vladimir Putin döneminde Rus dış politikasında yapılan değişiklikler. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (15), 193-212.
 • Degterev, D. ve Kurylev, K. (2019). Foreign Policies of the CIS State: A Comprehensive Reference. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
 • Desai, P. (2005) Russian retrospectives on reforms from Yeltsin to Putin. Journal of Economic Perspectives, 19(1), 87-106.
 • Dimitrios, D. (2015). The geopolitical dimensions of the Ukrainian crisis. Erişim: file:///C:/Users/lenovopc/Downloads/DalaklisUkrainiangeopolitics.pdf
 • Dugin, A. (2014). Rus Jeopolitiği: Avrasyacı Yaklaşım. (Çev.: V. İmanov), 9. Basım, İstanbul: Küre Yayınları.
 • Dünya. (2018). NATO tatbikatında savaş uçağı düştü: 2 ölü. Erişim: https://www.dunya.com/dunya/nato-tatbikatinda-savas-ucagi-dustu-2-olu-haberi-430139
 • Euronews. (2021). Uydu görüntülerine göre Rusya hala Ukrayna sınırına askeri yığınak yapıyor. Erişim: https://tr.euronews.com/2021/12/24/uydu-goruntulerine-gore-rusya-hala-ukrayna-s-n-r-na-askeri-y-g-nak-yap-yor
 • Euronews. (2022). Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgalinin arkasındaki gerçek ne?. Erişim: Https://Tr.Euronews.Com/2022/02/24/Vladimir-Putin-İn-Ukrayna-Y-İsgalinin-Arkas-Ndaki-Gercek-Ne
 • Gorbatschow, M. (1987). Perestroika. München: Droemer Knaur Verlag.
 • Greene, J. (2017). NATO-Ukrayna belirgin ortaklık şartı 20. yaşını doldurdu: Geleceğe taşınacak dersler. NATO. Review. Erişim: https://www.nato.int/docu/review/tr/articles/2017/07/04/nato-ukrayna-belirgin-ortaklik-sarti-20-yasini-doldurdu-gelecege-tasinacak-dersler/index.html
 • Isakova, I. (2005). Russian Governance in the Twenty-First Century. New York: Frank Cass London.
 • İsayeva, L. ve Günlü, R. (2019). Rus siyasal rejiminde Putin dönemi iktidar ve muhalefet ilişkisi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 20(45), 79-92.
 • Katchanovski, I. (2015). Crimea: People and territory before and after annexation. A. Pikulicka-Wilczewska ve R. Sakwa (Ed.). Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives. Bristol: E-International Relations.
 • Kemaloğlu, İ. (2016). 21. yüzyılın başında Rusya Federasyonu. Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 3(2), 1-14.
 • Kenasari, M. B. (2018). ABD Ukrayna’ya silah satacak. Anadolu Ajansı. Erişim: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-ukraynaya-silah-satacak/1077694
 • Keskin, M. (2016). Yakın çevre doktrini bağlamında Rus Dış Politikası: Ukrayna müdahalesi. Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, 3(2), 45-62.
 • Kılıçaslan, E. (2020). Kamu diplomasisi bağlamında siyasal iletişimin önemi (NATO televizyonu 2019 Ukrayna haberleri söylem analizi). Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi Özel Sayı, 368-382.
 • Klotz, M. (2017). Russia and the Ukrainian crisis: A multiperspective analysis of Russian behaviour, by taking into account NATO’s and the EU’s enlargement. Croatian International Relations Review, 23(80), 259-287.
 • Labarre, F. (2001). NATO-Russia relations and NATO enlargement in the Baltic Sea region. Baltic Defence Review, 6(2001), 46-69.
 • Mankoff, J. ve Kuchins, A. (2015). Russia, Ukraine, and U.S. policy options: A briefing memo. Center for Strategic and International Studies. Erişim: https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/150129_Mankoff_RussiaUkraineUSOptions_Web.pdf
 • Mikail, H. E. ve Yilmazchoban, M. (2018). Vladimir Putin era Russian foreign policy. Scientific Research Publishing. Erişim: file:///C:/Users/lenovopc/Downloads/Vladimir_Putin_Era_Russian_Foreign_Policy.pdf
 • Oğuzlu, T. (2019). NATO-Rusya ilişkileri. Güvenlik Yazıları Serisi, No.27. Erişim: https://trguvenlikportali.com/wp-content/uploads/2019/11/NATORusyaIliskileri_TarikOguzlu_v.1.pdf
 • Oldberg, I. K. (2011). Aims and means in Russian foreign policy. R. E. Kanet (Ed.). Russian Foreign Policy in the 21st Century. London: Palgrave Macmillan.
 • Omellcheva, M. (2012). Russıan foreign policy: A quest for great power status in a multipolar world. R. Beasley, J Kaarbo, J. Lantis ve M Snarr (Ed.). Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic and International Influences on State Behavior. Washington DC: CQ Press.
 • Sönmez, S. (2010). Yeni batıcılık ve yeni avrasyacılık akımları bağlamında Yeltsin yönetimi’nin doğu batı politikaları’nın analizi. Akademik Bakış, 3(6), 73-96.
 • Sputnik. (2022). Lavrov: NATO, Rusya'yı çok uzun süre önce düşman ilan etti. Erişim: https://sputniknews.com.tr/20220628/lavrov-nato-rusyayi-cok-uzun-sure-once-dusman-ilan-etti-1058048386.html
 • Sussex, M. (2012). Conflict in the Former USSR. New York: Cambridge University Press.
 • Tarasova, A. Y. (2016). The American aid to the Russian reforms at the end of the twentieth century. Internatıonal Journal of Environmental & Science Education, 11(15), 7703-7714.
 • The Henry M. Jackson School. (2017). Russia in the 1990s: independence and the Yeltsin years. Classroom Country Profiles. Erişim: https://jsis.washington.edu/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/Russia_Yeltsin_Years_ii.pdf
 • Trenin, D. (2001). The End of EURASIA: Russia on the Border Between Geopolitics and Globalization. Washington DC: Carnegie Moscow Center.
 • Trenin, D. (2009). Russia reborn: Reimagining Moscow's foreign policy. Foreign Affairs Journal Article, 88(6),64-78.
 • Trenin, D. (2010). Russian foreign policy: Modernization or marginalization. A. Åslund, S. Guriev ve A. Kuchins (Ed.). Russia After the Global Economic Crisis. Washington DC: Peterson Institute for International Economics.
 • Trenin, D. (2014a). The Ukraine crisis and the resumption of great-power rivalry. Carnegie Moscow Center, 187-200.
 • Trenin, Dmitri. (2014b). Russia’s breakout from the post-cold war system: The drivers of Putin’s course. Carnegie Moscow Center. Erişim: http://carnegie.ru/2014/12/22/russia-s-breakout-from-post-cold-war-system-drivers-of-putin-s-course
 • Woźniak, M. (2016). The Ukraine crisis and shift in US foreign policy. International Studies Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 18(2), 87-102.
 • Yapıcı, M. İ. (2007). NATO-Rusya ilişkilerinin dünü, bugünü ve geleceği. 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), Bildiriler Kitabı, Ankara. ss 1451-1473.
 • Yapıcı, U. (2011). Ukrayna-NATO ilişkilerinin tarihsel analizi. 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), Bildiriler Kitabı, Ankara. ss. 1475-1494.

Rusya’nın Güvenlik Stratejisi Çift Sınır Ve Rusya-Ukrayna Savaşı Örneği

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2, 180 - 203, 31.12.2022

Öz

Soğuk Savaş sonrası Rusya, son derece zorlu bir dönüşüm süreci geçirmiştir. Bu dönemde birçok siyasi, sosyal ve ekonomik krizle karşılaşılmıştır. Bu bağlamda ülke ekonomisinin kötü gidişatı iç ve dış politikada pek çok belirsizliğe neden olmuştur. Tüm bu gelişmeler küresel sistemde ülke için kötü bir imaj yaratmıştır. Pragmatik politikalar izleyen Vladimir Putin yönetimi, yakın çevre doktrini geliştirmiştir. Putin merkezi yönetimin gücünü artırmak ve sınırlarda yeni güvenlik stratejilerini geliştirmek için bazı önlemler almıştır. Böylece Rusya içeride güçlenirken, dışarıda da etkin bir dış politika izleyebilecektir. Bu çalışmada, Putin yönetimi Rus dış politikasında ve Dmitri Trenin’in “Çift Sınır” (Double Border) stratejisinde öncelikli olan coğrafi güvenlik unsurları ışığında, Rusya-Ukrayna savaşı incelenecektir.

Kaynakça

 • Anadolu Ajansı. (2022). Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı 8. gününde. Erişim: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/rusyanin-ukraynaya-saldirisi-8-gununde-/2521950
 • Bağbaşlıoğlu, A. (2016). The Implications of the Ukraine Crisis for NATO’s solidarity: NATO between cooperative security and collective defence. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 651-664.
 • BBC. (2022). Rusya-Ukrayna: Putin, ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanıdı. Erişim: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-60452304
 • Bebler, A. (2015). Crimea and the Russian-Ukrainian conflict. Romanian Journal of European Affairs, 15(1), 35-54.
 • Cankara, Ö. P. ve Cankar, Y. (2007). Vladimir Putin döneminde Rus dış politikasında yapılan değişiklikler. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (15), 193-212.
 • Degterev, D. ve Kurylev, K. (2019). Foreign Policies of the CIS State: A Comprehensive Reference. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
 • Desai, P. (2005) Russian retrospectives on reforms from Yeltsin to Putin. Journal of Economic Perspectives, 19(1), 87-106.
 • Dimitrios, D. (2015). The geopolitical dimensions of the Ukrainian crisis. Erişim: file:///C:/Users/lenovopc/Downloads/DalaklisUkrainiangeopolitics.pdf
 • Dugin, A. (2014). Rus Jeopolitiği: Avrasyacı Yaklaşım. (Çev.: V. İmanov), 9. Basım, İstanbul: Küre Yayınları.
 • Dünya. (2018). NATO tatbikatında savaş uçağı düştü: 2 ölü. Erişim: https://www.dunya.com/dunya/nato-tatbikatinda-savas-ucagi-dustu-2-olu-haberi-430139
 • Euronews. (2021). Uydu görüntülerine göre Rusya hala Ukrayna sınırına askeri yığınak yapıyor. Erişim: https://tr.euronews.com/2021/12/24/uydu-goruntulerine-gore-rusya-hala-ukrayna-s-n-r-na-askeri-y-g-nak-yap-yor
 • Euronews. (2022). Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgalinin arkasındaki gerçek ne?. Erişim: Https://Tr.Euronews.Com/2022/02/24/Vladimir-Putin-İn-Ukrayna-Y-İsgalinin-Arkas-Ndaki-Gercek-Ne
 • Gorbatschow, M. (1987). Perestroika. München: Droemer Knaur Verlag.
 • Greene, J. (2017). NATO-Ukrayna belirgin ortaklık şartı 20. yaşını doldurdu: Geleceğe taşınacak dersler. NATO. Review. Erişim: https://www.nato.int/docu/review/tr/articles/2017/07/04/nato-ukrayna-belirgin-ortaklik-sarti-20-yasini-doldurdu-gelecege-tasinacak-dersler/index.html
 • Isakova, I. (2005). Russian Governance in the Twenty-First Century. New York: Frank Cass London.
 • İsayeva, L. ve Günlü, R. (2019). Rus siyasal rejiminde Putin dönemi iktidar ve muhalefet ilişkisi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 20(45), 79-92.
 • Katchanovski, I. (2015). Crimea: People and territory before and after annexation. A. Pikulicka-Wilczewska ve R. Sakwa (Ed.). Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives. Bristol: E-International Relations.
 • Kemaloğlu, İ. (2016). 21. yüzyılın başında Rusya Federasyonu. Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 3(2), 1-14.
 • Kenasari, M. B. (2018). ABD Ukrayna’ya silah satacak. Anadolu Ajansı. Erişim: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-ukraynaya-silah-satacak/1077694
 • Keskin, M. (2016). Yakın çevre doktrini bağlamında Rus Dış Politikası: Ukrayna müdahalesi. Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, 3(2), 45-62.
 • Kılıçaslan, E. (2020). Kamu diplomasisi bağlamında siyasal iletişimin önemi (NATO televizyonu 2019 Ukrayna haberleri söylem analizi). Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi Özel Sayı, 368-382.
 • Klotz, M. (2017). Russia and the Ukrainian crisis: A multiperspective analysis of Russian behaviour, by taking into account NATO’s and the EU’s enlargement. Croatian International Relations Review, 23(80), 259-287.
 • Labarre, F. (2001). NATO-Russia relations and NATO enlargement in the Baltic Sea region. Baltic Defence Review, 6(2001), 46-69.
 • Mankoff, J. ve Kuchins, A. (2015). Russia, Ukraine, and U.S. policy options: A briefing memo. Center for Strategic and International Studies. Erişim: https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/150129_Mankoff_RussiaUkraineUSOptions_Web.pdf
 • Mikail, H. E. ve Yilmazchoban, M. (2018). Vladimir Putin era Russian foreign policy. Scientific Research Publishing. Erişim: file:///C:/Users/lenovopc/Downloads/Vladimir_Putin_Era_Russian_Foreign_Policy.pdf
 • Oğuzlu, T. (2019). NATO-Rusya ilişkileri. Güvenlik Yazıları Serisi, No.27. Erişim: https://trguvenlikportali.com/wp-content/uploads/2019/11/NATORusyaIliskileri_TarikOguzlu_v.1.pdf
 • Oldberg, I. K. (2011). Aims and means in Russian foreign policy. R. E. Kanet (Ed.). Russian Foreign Policy in the 21st Century. London: Palgrave Macmillan.
 • Omellcheva, M. (2012). Russıan foreign policy: A quest for great power status in a multipolar world. R. Beasley, J Kaarbo, J. Lantis ve M Snarr (Ed.). Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic and International Influences on State Behavior. Washington DC: CQ Press.
 • Sönmez, S. (2010). Yeni batıcılık ve yeni avrasyacılık akımları bağlamında Yeltsin yönetimi’nin doğu batı politikaları’nın analizi. Akademik Bakış, 3(6), 73-96.
 • Sputnik. (2022). Lavrov: NATO, Rusya'yı çok uzun süre önce düşman ilan etti. Erişim: https://sputniknews.com.tr/20220628/lavrov-nato-rusyayi-cok-uzun-sure-once-dusman-ilan-etti-1058048386.html
 • Sussex, M. (2012). Conflict in the Former USSR. New York: Cambridge University Press.
 • Tarasova, A. Y. (2016). The American aid to the Russian reforms at the end of the twentieth century. Internatıonal Journal of Environmental & Science Education, 11(15), 7703-7714.
 • The Henry M. Jackson School. (2017). Russia in the 1990s: independence and the Yeltsin years. Classroom Country Profiles. Erişim: https://jsis.washington.edu/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/Russia_Yeltsin_Years_ii.pdf
 • Trenin, D. (2001). The End of EURASIA: Russia on the Border Between Geopolitics and Globalization. Washington DC: Carnegie Moscow Center.
 • Trenin, D. (2009). Russia reborn: Reimagining Moscow's foreign policy. Foreign Affairs Journal Article, 88(6),64-78.
 • Trenin, D. (2010). Russian foreign policy: Modernization or marginalization. A. Åslund, S. Guriev ve A. Kuchins (Ed.). Russia After the Global Economic Crisis. Washington DC: Peterson Institute for International Economics.
 • Trenin, D. (2014a). The Ukraine crisis and the resumption of great-power rivalry. Carnegie Moscow Center, 187-200.
 • Trenin, Dmitri. (2014b). Russia’s breakout from the post-cold war system: The drivers of Putin’s course. Carnegie Moscow Center. Erişim: http://carnegie.ru/2014/12/22/russia-s-breakout-from-post-cold-war-system-drivers-of-putin-s-course
 • Woźniak, M. (2016). The Ukraine crisis and shift in US foreign policy. International Studies Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 18(2), 87-102.
 • Yapıcı, M. İ. (2007). NATO-Rusya ilişkilerinin dünü, bugünü ve geleceği. 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), Bildiriler Kitabı, Ankara. ss 1451-1473.
 • Yapıcı, U. (2011). Ukrayna-NATO ilişkilerinin tarihsel analizi. 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), Bildiriler Kitabı, Ankara. ss. 1475-1494.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Şeyma KALYONCU İLHAN> (Sorumlu Yazar)
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0001-6260-2072
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { novusorbis1206841, journal = {Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi}, eissn = {2687-220X}, address = {Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü No: 2-11, Ortahisar/Trabzon}, publisher = {Özgür TÜFEKÇİ}, year = {2022}, volume = {4}, number = {2}, pages = {180 - 203}, title = {Rusya’nın Güvenlik Stratejisi Çift Sınır Ve Rusya-Ukrayna Savaşı Örneği}, key = {cite}, author = {Kalyoncu İlhan, Şeyma} }
APA Kalyoncu İlhan, Ş. (2022). Rusya’nın Güvenlik Stratejisi Çift Sınır Ve Rusya-Ukrayna Savaşı Örneği . Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi , 4 (2) , 180-203 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/novusorbis/issue/74948/1206841
MLA Kalyoncu İlhan, Ş. "Rusya’nın Güvenlik Stratejisi Çift Sınır Ve Rusya-Ukrayna Savaşı Örneği" . Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi 4 (2022 ): 180-203 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/novusorbis/issue/74948/1206841>
Chicago Kalyoncu İlhan, Ş. "Rusya’nın Güvenlik Stratejisi Çift Sınır Ve Rusya-Ukrayna Savaşı Örneği". Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi 4 (2022 ): 180-203
RIS TY - JOUR T1 - Rusya’nın Güvenlik Stratejisi Çift Sınır Ve Rusya-Ukrayna Savaşı Örneği AU - ŞeymaKalyoncu İlhan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 180 EP - 203 VL - 4 IS - 2 SN - -2687-220X M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi Rusya’nın Güvenlik Stratejisi Çift Sınır Ve Rusya-Ukrayna Savaşı Örneği %A Şeyma Kalyoncu İlhan %T Rusya’nın Güvenlik Stratejisi Çift Sınır Ve Rusya-Ukrayna Savaşı Örneği %D 2022 %J Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi %P -2687-220X %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Kalyoncu İlhan, Şeyma . "Rusya’nın Güvenlik Stratejisi Çift Sınır Ve Rusya-Ukrayna Savaşı Örneği". Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi 4 / 2 (Aralık 2022): 180-203 .
AMA Kalyoncu İlhan Ş. Rusya’nın Güvenlik Stratejisi Çift Sınır Ve Rusya-Ukrayna Savaşı Örneği. Novus Orbis. 2022; 4(2): 180-203.
Vancouver Kalyoncu İlhan Ş. Rusya’nın Güvenlik Stratejisi Çift Sınır Ve Rusya-Ukrayna Savaşı Örneği. Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi. 2022; 4(2): 180-203.
IEEE Ş. Kalyoncu İlhan , "Rusya’nın Güvenlik Stratejisi Çift Sınır Ve Rusya-Ukrayna Savaşı Örneği", Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 180-203, Ara. 2022