Görüş Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Western Models Don’t Work Here Co-design and Co-production: Social work in community development with indigenous village communities in Sierra Leone/Batı Modelleri Burada Çalışmıyor Ortak tasarım ve ortak üretim: Sierra Leone'deki yerel köy topluluklarıyla topluluk geliştirmede sosyal hizmet

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 166 - 181, 31.12.2020

Öz

The article is based on a workshop presentation at the IFSW (International Federation of Social Workers) World Conference in July 2020. It describes joint work between two social workers, one in Sierra Leone, the other in Scotland sharing skills, knowledge and expertise across continents. The UNCRC is unequivocal that the best place for children to be brought up is in their family. Our work is based on the reality that in social work we meet and work with many families who are separated. We started talking about how we worked in reuniting families after separation that has lasted several years. In the case of Sierra Leone during and in the aftermath of a ten-year civil war. In Scotland we examined what happens when the state, through social workers, have looked after children when their families have not been able to meet their needs. The African proverb ‘it takes a whole village to bring up a child’, encompasses the indigenous culture and philosophy of ubuntu, our interdependence with each other. This contrasts with the western style of social work that concentrates on the individual. We discovered a paradox which led to the vision that we might be able together to create a new social work paradigm built on our collective knowledge in working towards prevention of family separation. Co-building social protection with our communities is key to this next phase. It is one step in putting into practice the important resource of indigenous knowledge into our work, as promoted in the revised International Definition of Social Work in 2014.

Kaynakça

  • Humphreys, Margaret Empty Cradles. (1994). Corgi Scot Government Changing Lives (2006) https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20180516235009/http://www.gov.scot/Publications/2006/02/02094718/0
  • IRISS Citizen Leadership https://lx.iriss.org.uk/sites/default/files/resources/Principles%20and%20Standards%20of%20Citizen%20Leadership.pdf
  • Stark, R Social Work Beyond Borders (Vol 1): The Importance of Human Relationships (2019). IFSW www.ifsw.org/shop Volume 2 of Social Work Beyond Borders: Paths through change; the power of social determination. gives the detail of this work, shortly to be published by IFSW and will be free to download from www.ifsw.org/shop

Batı Modelleri Burada Çalışmıyor Ortak tasarım ve ortak üretim: Sierra Leone'deki yerel köy topluluklarıyla topluluk geliştirmede sosyal hizmet/The Western Models Don’t Work Here Co-design and Co-production: Social work in community development with indigenous village communities in Sierra Leone

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 166 - 181, 31.12.2020

Öz

Bu çalışma, Temmuz 2020'de IFSW (Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu) Dünya Konferansı'ndaki bir atölye sunumuna dayanmaktadır. Biri Sierra Leone'de, diğeri İskoçya'da olmak üzere iki sosyal hizmet uzmanı arasındaki ortak çalışmayı kıtalar arasında beceri, bilgi ve uzmanlık paylaşımını anlatmaktadır. UNCRC (Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Antlaşması), çocukların yetiştirilmesi için en iyi yerin aileleri olduğu konusunda kesin. Çalışmalarımız, sosyal hizmette birbirinden ayrılmış birçok aileyle tanıştığımız ve çalıştığımız gerçeğine dayanmaktadır. Sierra Leone’de, on yıllık bir iç savaş sırasında ve sonrasında yıllarca süren ayrılıktan sonra aileleri yeniden birleştirmek için nasıl çalıştığımız hakkında konuşmaya başladık. İskoçya'da, aileleri ihtiyaçlarını karşılayamayan çocuklara sosyal hizmet uzmanları aracılığıyla devlet baktığı zaman neler olduğunu inceledik. Bir Afrika atasözü 'bir çocuğu büyütmek bütün bir köy gerektirir', der. Bu atasözü yerli kültürü ve ubuntu felsefesini, birbirimize olan bağımlılığımızı anlatmaktadır. Bu anlayış ise bireye odaklanan Batı tarzı sosyal hizmet ile tezat oluşturmaktadır. Ailelerin ayrılığının önlenmesine yönelik çalışma konusundaki kolektif bilgimiz üzerine inşa edilmiş yeni bir sosyal hizmet paradigması yaratabileceğimize ilişkin bir paradoks keşfettik. Sosyal korumayı topluluklarımızla birlikte inşa etmek, bu aşamanın anahtarıdır. Bu çalışma, 2014 yılında gözden geçirilen Uluslararası Sosyal Hizmet Tanımında da vurgulandığı gibi, yerel bilgiyi çalışmalarımızda uygulamaya başlamanın bir adımıdır.

Kaynakça

  • Humphreys, Margaret Empty Cradles. (1994). Corgi Scot Government Changing Lives (2006) https://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20180516235009/http://www.gov.scot/Publications/2006/02/02094718/0
  • IRISS Citizen Leadership https://lx.iriss.org.uk/sites/default/files/resources/Principles%20and%20Standards%20of%20Citizen%20Leadership.pdf
  • Stark, R Social Work Beyond Borders (Vol 1): The Importance of Human Relationships (2019). IFSW www.ifsw.org/shop Volume 2 of Social Work Beyond Borders: Paths through change; the power of social determination. gives the detail of this work, shortly to be published by IFSW and will be free to download from www.ifsw.org/shop

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal Çalışma
Bölüm Görüş Makalesi
Yazarlar

George MANSARAY Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
President Sierra Leone Social Work Association
Sierra Leone


Ruth STARK> (Sorumlu Yazar)
IFSW
United Kingdom

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Mansaray, G. & Stark, R. (2020). The Western Models Don’t Work Here Co-design and Co-production: Social work in community development with indigenous village communities in Sierra Leone/Batı Modelleri Burada Çalışmıyor Ortak tasarım ve ortak üretim: Sierra Leone'deki yerel köy topluluklarıyla topluluk geliştirmede sosyal hizmet . Nitel Sosyal Bilimler , 2 (2) , 166-181 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nsb/issue/57671/820549