Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Zakaria Tamer and Children’s Stories

Yıl 2020, Cilt: 20 Sayı: 51, 197 - 214, 27.12.2020

Öz

Zakaria Tamer, who has the titles of journalist, author and short story writer, is one of the important Syrian writers also known in Turkey through some of his stories. It is known that Tamer has recevied many awards because of his works that he presented in the field of literature. He published his first story in 1956. Most of his works has been translated into Turkish, English, German, French, Russian, Italian, Bulgarian, Spanish and Serbian, and he has many collections of stories upon which some academic researches have been made in many Arabic and Europen Universities and also in our country. When looked at these collections, it can be seen that most of them were devoted to adults who have left a trace in his inner world. On the other hand he has three story collections devoted to children, although they are not as much known as the ones which were devoted to adults. These are the collections called “Limâzâ sekete’n-nehr”, “Kâleti’l-verde li’s-sunûnû” and “Nasâih Muhmele”.
In this study, after giving place to Tamer’s life, his works and his literary personality; his above mentioned three short story collections devoted to children who are the assurance of the future will be discusssed. Also through analyzing these stories we consider that the opportunity of seeing values which are tried to be imposed upon children in Syria, especially in Zakaria Tamer’s works, will be found.

Kaynakça

  • Akçay, C. (2008). Zekeriyyâ Tâmir’in rebi’ fi’r-remâd (“Külde bir ilkbahar”) adlı koleksiyonu üzerine bir inceleme”, Ekev Akademi Dergisi. (yıl:12, S.35 Bahar).
  • Bozgöz, F. (2003). Suriyeli öykücü Zekeriyyâ Tâmir ve edebî dünyası”, TSA, (Nisan , S.1.).
  • el-Makâlih, A. (1986). el-Vechu’d-dâi‘ı, 2. Baskı, Irak: Dâru’ş-şunûn es-sekâfiyyeti’l-‘âmme, Vizâretu’s-sekâfe ve’l-a‘lâm.

ZEKERİYA TÂMİR VE ÇOCUK ÖYKÜLERİ

Yıl 2020, Cilt: 20 Sayı: 51, 197 - 214, 27.12.2020

Öz

Modern Arap edebiyatının önemli şahsiyetlerinden gazeteci, edebiyatçı ve kısa öykü yazarı Zekeriya Tâmir, Türkiye’de de bazı öyküleri vesilesiyle tanınan Suriyeli yazarlardan biridir. Büyük bir kısmı Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Bulgarca, İspanyolca ve Sırpçaya aktarılmış ve bazıları ile ilgili de akademik çalışmalar yapılmış birçok öykü koleksiyonu bulunmaktadır. Bunların büyük bir çoğunluğu yetişkinlere yöneliktir. Ancak yetişkinlere yönelik olanlar kadar tanınmasa da çocuklara yönelik de önemli üç öykü koleksiyonu bulunmaktadır. Bunlar; “Limâzâ sekete’n-nehr”, “Kâleti’l-verde li’s-sunûnû” ve “Nasâih Muhmele” dir.
Bu çalışmada Tâmir’in genel olarak hayatı, eserleri ve edebi kişiliğine yer verildikten sonra çocuklara yönelik isimleri zikredilen üç öykü koleksiyonu ele alınacaktır. Bu öykülerin incelenmesi vesilesi ile de Suriye’de çocuklara aşılanmaya çalışılan değerleri ve Tâmir’i okuyan çocukların milli ve manevi açıdan hangi değerler üzerine yetiştirilmelerinin hedeflendiğini görme fırsatı elde edilmiş olacaktır.

Kaynakça

  • Akçay, C. (2008). Zekeriyyâ Tâmir’in rebi’ fi’r-remâd (“Külde bir ilkbahar”) adlı koleksiyonu üzerine bir inceleme”, Ekev Akademi Dergisi. (yıl:12, S.35 Bahar).
  • Bozgöz, F. (2003). Suriyeli öykücü Zekeriyyâ Tâmir ve edebî dünyası”, TSA, (Nisan , S.1.).
  • el-Makâlih, A. (1986). el-Vechu’d-dâi‘ı, 2. Baskı, Irak: Dâru’ş-şunûn es-sekâfiyyeti’l-‘âmme, Vizâretu’s-sekâfe ve’l-a‘lâm.
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat ve Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İbrahim Şaban 0000-0002-8691-5652

Kübra Kilci 0000-0003-4200-2701

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 28 Ağustos 2020
Kabul Tarihi 20 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 20 Sayı: 51

Kaynak Göster

APA Şaban, İ., & Kilci, K. (2020). ZEKERİYA TÂMİR VE ÇOCUK ÖYKÜLERİ. Nüsha, 20(51), 197-214.