PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2009, Cilt 4, Sayı 4, 1392 - 1403, 01.05.2009

Öz

-

DEVELOPING A SCALE OF STUDENT SATISFACTION CONCERNING ABOUT EDUCATION AND INSTRUCTION AT HIGHER EDUCATION

Yıl 2009, Cilt 4, Sayı 4, 1392 - 1403, 01.05.2009

Öz

The aim of this study was developed a scale to measure a student satisfaction concerning education and instruction at higher education. Seven stages in the development of the scale were determined. These stages, literature scan and creating an item pool by taking expert opinion, trial scale preparation, scale application, factor analysis and Determination of the scale of the sub-dimensions, Finding the correlation among factors, Calculation of internal consistency. Working group of scale applied was composed of 1156 student who studied at 7 faculties and 29 different programs in Firat University. According to results of statical analysis 30 items were determined. Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale was found as 0.92 and KMO value of the scale was 0.94 and the value of Barlett test was 8321,183 (p

YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ÖĞRETİMLE İLGİLİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Yıl 2009, Cilt 4, Sayı 4, 1392 - 1403, 01.05.2009

Öz

Bu çalışmanın amacı yükseköğretimde eğitim öğretimle ilgili öğrenci memnuniyetlerini ölçecek bir ölçek geliştirmektir. Ölçeğin geliştirilmesinde yedi aşama belirlenmiştir. Bu aşamalar, alanyazın tarama ve uzman görüşü alarak madde havuzu oluşturma, deneme ölçeğini hazırlama, ölçeği uygulama, faktör analizi ve ölçeğin alt boyutlarının belirlenmesi, faktörler arası korelasyonun bulunması, madde toplam korelasyonlarının bulunması, iç tutarlığının hesaplanması. Ölçeğin uygulandığı çalışma grubu, Fırat Üniversitesinde öğrenim gören toplam yedi fakülte ve 27 farklı programda öğrenim gören 1156 öğrenciden oluşmaktadır. Yapılan analizler sonucunda 30 madde belirlenmiştir ve ölçeğin KMO değeri 0.94, Bartlett testi 8321.183 (p

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Eğitim Bilimleri
Yazarlar

Cihad DEMİRLİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2009
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 4, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { nwsaedu212400, journal = {Education Sciences}, issn = {}, eissn = {1308-7274}, address = {}, publisher = {E-Journal of New World Sciences Academy}, year = {2009}, volume = {4}, pages = {1392 - 1403}, doi = {10.12739/10.12739}, title = {YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ÖĞRETİMLE İLGİLİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Demirli, Cihad} }
APA Demirli, C. (2009). YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ÖĞRETİMLE İLGİLİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ . Education Sciences , 4 (4) , 1392-1403 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsaedu/issue/19826/212400
MLA Demirli, C. "YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ÖĞRETİMLE İLGİLİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ" . Education Sciences 4 (2009 ): 1392-1403 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsaedu/issue/19826/212400>
Chicago Demirli, C. "YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ÖĞRETİMLE İLGİLİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ". Education Sciences 4 (2009 ): 1392-1403
RIS TY - JOUR T1 - YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ÖĞRETİMLE İLGİLİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ AU - Cihad Demirli Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Education Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 1392 EP - 1403 VL - 4 IS - 4 SN - -1308-7274 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Education Sciences YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ÖĞRETİMLE İLGİLİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ %A Cihad Demirli %T YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ÖĞRETİMLE İLGİLİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ %D 2009 %J Education Sciences %P -1308-7274 %V 4 %N 4 %R %U
ISNAD Demirli, Cihad . "YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ÖĞRETİMLE İLGİLİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ". Education Sciences 4 / 4 (Mayıs 2009): 1392-1403 .
AMA Demirli C. YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ÖĞRETİMLE İLGİLİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. NWSA. 2009; 4(4): 1392-1403.
Vancouver Demirli C. YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ÖĞRETİMLE İLGİLİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Education Sciences. 2009; 4(4): 1392-1403.
IEEE C. Demirli , "YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ÖĞRETİMLE İLGİLİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ", Education Sciences, c. 4, sayı. 4, ss. 1392-1403, May. 2009, doi:10.12739/10.12739