Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Jeytun Culture of Central Asian (Turkestan) Neolithic Age: Ceramic Tradition

Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 2, 133 - 148, 07.07.2017

Öz

Human beings have been produced various wares like pots and pans in order to meet his/her needs and  to live a wealthier life in different periods. These products that are made in a modest way, have been developed both in terms of form and ornamentation, passing through various periods from past to nowadays. Each of these periods have made important contributions to the art of ceramics to reach present level.

In this article, the art of ceramics of Jeytun Culture which had been seen in Southern Turkmenistan in Turkestan region during Neolithic Age was evaluated. Development, production technique, forms and sorts of ornamentation of the art of the ceramics of Jeytun Culture in Neolithic Age were studied through ceramic findings which were obtained as a result of archaeological researches in the settlements that represents the culture.

 


Kaynakça

 • Akkermans, P. M. M. G. (1988). The Soundings At Tell Damishliyya. Hamam Et-Turkman I, Report On The Universty Of Amsterdam’s 1981-84 Excavation İn Syria I/Lxııı, Belgium, S.19-67.
 • “Arkheologiya”, (1996). Neolit Severnoy Yevrazii, Nauk Yayınları Moskova, S.87-93.
 • Avdusin, D. A. (1977). “Arheologia SSSR.”, Vıshaya Shokola Yayınevi, Moskova.
 • Berdiev, O. K. (1963). “Stratigrafiya Bamiyskovo Posilenie”, Sovetskaia Arheologia, Sayı 4, Akademi Nauk Yayınları Moskova, S.188-194.
 • Berdiev, O. K. (1964). “Stratigrafiya Togolok-Depe V Sviazi S Rasseleniem Djeytunskih Plemen”, Sovetskaia Arheologia, Sayı 3, Akademi Nauk Yayınları, Moskova, S.271-277.
 • Berdiev, O. K. (1965a). “Chagıllı-Depe-Noviy Pomiatnik Neoliticheskoi Djeitunskoi Kulturi”, İan Tssr, 1, Akademi Nauk Yayınları Aşkabat, S.26-43.

Orta Asya (Türkistan) Neolitik Çağ Ceytun Kültürü: Seramik Geleneği

Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 2, 133 - 148, 07.07.2017

Öz

 İnsanoğlu günlük hayatta, ihtiyaçlarını karşılamak ve daha refah bir hayat sürmek için çeşitli dönemlerde farklı türlerde kap kacak türü malzemeler üretmiştir. Başlangıçta sade bir şekilde yapılan bu ürünler geçmişten günümüze çeşitli dönemlerden geçerek hem form hem de süsleme açısından gelişme göstermiştir. Bu dönemlerin her biri seramik sanatının bugünlere gelmesinde önemli katkılar sağlamışlardır.

Ele aldığımız makalede Türkistan bölgesinin Neolitik Çağ’ı içerisinde Güney Türkmenistan bölgesinde yayılım göstermiş olan Ceytun Kültürü seramik sanatı değerlendirilmiştir. Kültürü temsil eden yerleşim yerlerinde gerçekleştirilen arkeolojik araştırmalar sonucunda elde edilen seramik buluntularından yola çıkılarak Neolitik Çağ Ceytun Kültürü seramik gelişimi; yapım teknikleri, kültüre ait seramik formları ve bezeme türleri ele alınmıştır.

 


 

  

 


Kaynakça

 • Akkermans, P. M. M. G. (1988). The Soundings At Tell Damishliyya. Hamam Et-Turkman I, Report On The Universty Of Amsterdam’s 1981-84 Excavation İn Syria I/Lxııı, Belgium, S.19-67.
 • “Arkheologiya”, (1996). Neolit Severnoy Yevrazii, Nauk Yayınları Moskova, S.87-93.
 • Avdusin, D. A. (1977). “Arheologia SSSR.”, Vıshaya Shokola Yayınevi, Moskova.
 • Berdiev, O. K. (1963). “Stratigrafiya Bamiyskovo Posilenie”, Sovetskaia Arheologia, Sayı 4, Akademi Nauk Yayınları Moskova, S.188-194.
 • Berdiev, O. K. (1964). “Stratigrafiya Togolok-Depe V Sviazi S Rasseleniem Djeytunskih Plemen”, Sovetskaia Arheologia, Sayı 3, Akademi Nauk Yayınları, Moskova, S.271-277.
 • Berdiev, O. K. (1965a). “Chagıllı-Depe-Noviy Pomiatnik Neoliticheskoi Djeitunskoi Kulturi”, İan Tssr, 1, Akademi Nauk Yayınları Aşkabat, S.26-43.

Ayrıntılar

Konular Arkeoloji
Bölüm MAKALE
Yazarlar

Ahmet KOCAİSPİR>

0000-0003-0682-4150

Yayımlanma Tarihi 7 Temmuz 2017
Başvuru Tarihi 7 Temmuz 2017
Kabul Tarihi 14 Şubat 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kocaispir, A. (2017). Orta Asya (Türkistan) Neolitik Çağ Ceytun Kültürü: Seramik Geleneği . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 7 (2) , 133-148 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/30252/327100

  Bilginin ışığında aydınlanmak dileğiyle....

 ODÜSOBİAD