Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İzmit yöresindeki kavak ağaçlandırmalarında kullanılan dikim materyallerinin irdelenmesi

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 2 A, 1 - 6, 14.02.2016
https://doi.org/10.17568/oad.33428

Öz

Kavak ağaçlandırmalarında çeşitli dikim materyalleri (çelik, sırık çeliği ve fidan) kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında bu materyallerin teknik açıdan kullanımı irdelenmiştir. Bu amaçla, İzmit Orman Fidanlığında, Samsun (77/51) ve I-214 Melez kavak klonlarıyla, altı farklı dikim materyalinin kullanıldığı bir deneme tesis edilmiştir. Sonuç olarak, kullanılan dikim materyallerinin tutma başarısı açısından aralarında bir fark olmadığı belirlenmiştir. Büyüme (çap, boy) açısından ise 2-3 yıl sonunda aralarında bir fark kalmadığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Afocel, 1981. Association Foret Cellulose. La Culture Peuplier. Paris.
 • Akgül S., 2007. Developments of the cultivation technique of Poplars, problems and suggestions for solution. Bottlenecks, Solutions And Priorities İn The Context Of Functions Of Forest Resources, İstanbul, 2249-255.
 • Akgül S., 2008. A study on determination of planting material used for Poplar plantations in Turkey. Fao International Poplar Commission 23rd Session, Beijing, China, 27 – 30 October 2008, P.4. Rome.
 • Akgül S., Tamyüksel, H., Memiş, S., Karahan, A., Özyürek, E., 2013. Karakavak fidanlıklarında anaçlık yöntemiyle gövde çeliği ile bir ve iki yaşlı sırık çeliği yetiştirme standart metodunun tespit edilmesi. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü, 2013-2014 Teknik Kurul Kitapçılığı, Proje Sonuç Raporu, İzmit, 3-4.
 • Birler A.S., Koçer S., 1993. Kavak Fidanlıkları İle Maliyet Analizleri. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No:161, İzmit.
 • Birler A. 2010. Türkiye’de Kavak Yetiştirme (Fidanlık Ağaçlandırma Koruma Hasılat Ekonomi Odun Özellikleri). Kavak Ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü, Çeşitli Yayınlar Serisi No: 22, İzmit.
 • Frison G., 1999. Propagazione Del Pioppo (Kavak Fidanı Üretimi. Çeviren: Necdet Güler). Turkish - Italian Cooperation Poplar Development Project İn Turkey, Ankara, 27.
 • Kılıçaslan, H. 1994/1 : Türkiye’de I-214 Ve I-45/51 Kavak klonları ile fidan üretiminde köklü çelik ve gövde çeliği kullanımının çap ve boy gelişmesi, tutma başarısı ve maliyet üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araş. Müd., Araştırma Dergisi No: 21, 54-58.
 • Kılıçaslan H., 2001. Kavak ağaçlandırmalarında 1 yaşlı fidan ve sırık çeliği kullanımının başarı ve maliyet üzerindeki etkileri. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Dergisi No:27, 15-26.
 • Kılıçaslan H., Zoralioğlu T., Uludağ S., Karabulut S., 2005a. Kavak Fidanlıklarında Anaçlık Yöntemiyle Bir ve İki Yaşlı Sırık Çeliği Yetiştirme Standart Metodunun Tespit Edilmesi ve Ağaçlandırmalardaki Başarısı Üzerine Araştırmalar. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No: 201, İzmit.
 • Kılıçaslan H., Uludağ S., Karabulut S., 2005b. İzmit Ve Samsun Yöresinde Tesis Edilen Samsun(I–77/51) Klonu Ağaçlandırmalarında Fidan Ve Sırık Çeliği Kullanılma Koşul Ve Olanakları. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Ens., Teknik Bülten No: 202, İzmit.
 • Sarıbaş, M., 1993. Anaçlık Yöntemiyle Köksüz Kavak Fidanı Üretim Tekniklerinin Araştırılması. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yıllık Bülteni No:164, İzmit.
 • Tolay U., Ayberk S., Gökçe O., Ertan E., Soysaç G., Gümüşdere İ., Dereli M., 1983. Elverişli Yetişme Ortamlarında P. X Euramericana “I–214” Ve P. Nigra Tr. “Gazi” Kavak Ağaçlandırmalarının Kuruluşlarında 1 ve 2 Yaşlı Köksüz Gövde Sürgünlerinin Kullanılma Koşul Ve Olanaklarının Araştırılması. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yıllık Bülteni No:19, İzmit.
 • Uludağ S., Kılıçaslan H., Karabulut S., 2003. Kavak fidanlıklarında yeni üretim teknikleri ve dikim materyali. Türkiye Milli Kavak Komisyonu VII. Olağan Kurulu Tebliğler, 8-9 Nisan, 2003, İzmit, 122-128.
 • Zoralioğlu, T. 1993-5 : Melez Kavak Fidanlıklarında Çelik Bahçeleri Kurulması ve İşletilmesi. Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müd., Teknik Bülten No: 165, İzmit.

Evaluation of the planting materials used in poplar plantations in İzmit region

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 2 A, 1 - 6, 14.02.2016
https://doi.org/10.17568/oad.33428

Öz

Various planting materials (cutting, rooted and rootless saplings) are used in poplar plantations. In the study, the usage of these materials was evaluated in terms of technical. For this purpose, an experimental area was established with different planting material for Samsun (77/51) and I-214 hybrid poplar clones in the İzmit Forest Nursery. As a result, it was determined that no difference between planting materials for survival rate and growth (d1.30, height) performances at the end of 2-3 years between planting materials.

Kaynakça

 • Afocel, 1981. Association Foret Cellulose. La Culture Peuplier. Paris.
 • Akgül S., 2007. Developments of the cultivation technique of Poplars, problems and suggestions for solution. Bottlenecks, Solutions And Priorities İn The Context Of Functions Of Forest Resources, İstanbul, 2249-255.
 • Akgül S., 2008. A study on determination of planting material used for Poplar plantations in Turkey. Fao International Poplar Commission 23rd Session, Beijing, China, 27 – 30 October 2008, P.4. Rome.
 • Akgül S., Tamyüksel, H., Memiş, S., Karahan, A., Özyürek, E., 2013. Karakavak fidanlıklarında anaçlık yöntemiyle gövde çeliği ile bir ve iki yaşlı sırık çeliği yetiştirme standart metodunun tespit edilmesi. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü, 2013-2014 Teknik Kurul Kitapçılığı, Proje Sonuç Raporu, İzmit, 3-4.
 • Birler A.S., Koçer S., 1993. Kavak Fidanlıkları İle Maliyet Analizleri. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No:161, İzmit.
 • Birler A. 2010. Türkiye’de Kavak Yetiştirme (Fidanlık Ağaçlandırma Koruma Hasılat Ekonomi Odun Özellikleri). Kavak Ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü, Çeşitli Yayınlar Serisi No: 22, İzmit.
 • Frison G., 1999. Propagazione Del Pioppo (Kavak Fidanı Üretimi. Çeviren: Necdet Güler). Turkish - Italian Cooperation Poplar Development Project İn Turkey, Ankara, 27.
 • Kılıçaslan, H. 1994/1 : Türkiye’de I-214 Ve I-45/51 Kavak klonları ile fidan üretiminde köklü çelik ve gövde çeliği kullanımının çap ve boy gelişmesi, tutma başarısı ve maliyet üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araş. Müd., Araştırma Dergisi No: 21, 54-58.
 • Kılıçaslan H., 2001. Kavak ağaçlandırmalarında 1 yaşlı fidan ve sırık çeliği kullanımının başarı ve maliyet üzerindeki etkileri. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Dergisi No:27, 15-26.
 • Kılıçaslan H., Zoralioğlu T., Uludağ S., Karabulut S., 2005a. Kavak Fidanlıklarında Anaçlık Yöntemiyle Bir ve İki Yaşlı Sırık Çeliği Yetiştirme Standart Metodunun Tespit Edilmesi ve Ağaçlandırmalardaki Başarısı Üzerine Araştırmalar. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No: 201, İzmit.
 • Kılıçaslan H., Uludağ S., Karabulut S., 2005b. İzmit Ve Samsun Yöresinde Tesis Edilen Samsun(I–77/51) Klonu Ağaçlandırmalarında Fidan Ve Sırık Çeliği Kullanılma Koşul Ve Olanakları. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Ens., Teknik Bülten No: 202, İzmit.
 • Sarıbaş, M., 1993. Anaçlık Yöntemiyle Köksüz Kavak Fidanı Üretim Tekniklerinin Araştırılması. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yıllık Bülteni No:164, İzmit.
 • Tolay U., Ayberk S., Gökçe O., Ertan E., Soysaç G., Gümüşdere İ., Dereli M., 1983. Elverişli Yetişme Ortamlarında P. X Euramericana “I–214” Ve P. Nigra Tr. “Gazi” Kavak Ağaçlandırmalarının Kuruluşlarında 1 ve 2 Yaşlı Köksüz Gövde Sürgünlerinin Kullanılma Koşul Ve Olanaklarının Araştırılması. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yıllık Bülteni No:19, İzmit.
 • Uludağ S., Kılıçaslan H., Karabulut S., 2003. Kavak fidanlıklarında yeni üretim teknikleri ve dikim materyali. Türkiye Milli Kavak Komisyonu VII. Olağan Kurulu Tebliğler, 8-9 Nisan, 2003, İzmit, 122-128.
 • Zoralioğlu, T. 1993-5 : Melez Kavak Fidanlıklarında Çelik Bahçeleri Kurulması ve İşletilmesi. Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müd., Teknik Bülten No: 165, İzmit.

Ayrıntılar

Konular Fen
Bölüm Yetiştirme
Yazarlar

Selda AKGÜL>

0000-0002-5684-4072

Yayımlanma Tarihi 14 Şubat 2016
Başvuru Tarihi 24 Mart 2015
Kabul Tarihi 29 Haziran 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 2 A

Kaynak Göster

APA Akgül, S. (2016). İzmit yöresindeki kavak ağaçlandırmalarında kullanılan dikim materyallerinin irdelenmesi . Ormancılık Araştırma Dergisi , 1 (2 A) , 1-6 . DOI: 10.17568/oad.33428