Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Relationships between pine nut Production, increment and some of meteorological data in Stone pine (Pinus pinea L.) forest of Kozak Region

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 2 A, 29 - 34, 24.01.2016
https://doi.org/10.17568/oad.89717

Öz

In this study, the relations among annual diameter increment, nut yield and climatic events have been investigated in stone pine stands  in Kozak Watershed.Annual diameter increments for years between 2006-2011, climatic data and nut yield of sample trees have been used to demonsrate these relations. 

According to the results it is not determined any significant relation between nut yield and annual diameter increment. But there are some relations between climatic events and nut yield. Determination coefficents especially between yield of nut with shells and precipiation amount of one year ago and two years ago are R2=0,81 and R2=0,79 respectively. It is guessed that nut yield is more dependent to climatic events occured during one year old conelet growing period rather than mature cone period.

Kaynakça

 • Batur M., Kiracıoğlu Ö., 2014. Fıstıkçamında (Pinus pinea L.) Hasılat ve Planlama, Fıstık Çamı, Ege Or. Arş. Enst. Md. Yayını, Yayın no: 74, Yayını, ISBN: 978-605-4610-59-4, s: 154-177
 • Bilgin F., 2014. Çam Fıstığı Ekonomisi ve Ticareti, Fıstık Çamı, Ege Or. Arş. Enst. Md. Yayını, Yayın no: 74, Yayını, ISBN: 978-605-4610-59-4, s: 198-211
 • Calama R., Tome M., Sanchez M., Miina J., Spanos K., Palahi M., 2011. Modelling non-wood forest products in Europe: a review. forest system. ISSN: 1131-7965, eISSN: 2171-9845.
 • Eltez Z. R., Kaplanoğlu E., Meriç K..M., Eltez S., 2014. Bergama Kozak Yaylası çam fıstığı işleme tesislerinin durumu, sorunları ve çözüm önerileri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN: 1018-8851
 • Güler B. A., 2015. “Kozak Çam Fıstığı Sorunu Araştırma Komisyonu Kurulması Önergesi” TBMM
 • Kılcı M., Sayman, M., Akkaş M.E., Bucak C., Parlak S., Boza Z., 2011. Kozak Havzası Fıstık çamı (Pinus pinea L.) Ormanlarında Kozalak Verimini Etkileyen Ekolojik Faktörler. Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları Çeşitli Yayınlar Serisi No: 5
 • Kılcı M., Akbin G., Sayman M., Özçankaya M. .İ, 2013, Kozak Yöresi Fıstıkçamlarında Gübrelemenin Kozalak Verimine Etkisi, Ege Orm. Arş. Enst. Teknik Bülten No: 52
 • Mutke S., Gordo F.J., Gil L., 2005. Variability of mediterranean Stone Pine cone production: yield loss as response to climatic change. agric for met 132.

Kozak Yöresi Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) ormanlarında fıstık verimi ile artım ve bazı meteorolojik olaylar arasındaki ilişkiler

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 2 A, 29 - 34, 24.01.2016
https://doi.org/10.17568/oad.89717

Öz

Bu çalışmada, Kozak yöresindeki fıstıkçamı ormanlarında fıstık veriminin çap artımı ve meteorolojik olaylarla ilişkileri araştırılmıştır.

İlişkilerin ortaya konması için 2006-2011 yılları arasındaki yıllık çap artım verileri, meteorolojik veriler ve örnek ağaçlara ait fıstık verimleri kullanılmıştır.

Yapılan değerlendirmede; çap artımı ile fıstık verimi arasında önemli bir bulunamamıştır. Ancak, bazı meteorolojik olaylar ile fıstık verimi arasında ilişkilerin olduğu saptanmıştır. Özellikle, kabuklu fıstık verimi ile bir önceki yılın vejetasyon dönemindeki toplam yağış miktarı arasında R2=0,81, iki yıl önceki vejetasyon dönemindeki toplam yağış miktarı arasında R2=0,79 seviyesinde ilişki saptanmıştır. Fıstık veriminin kozalakların olgunlaştığı yıldaki meteorolojik olaylardan daha çok tozlaşma ve kozalakların büyüme dönemlerindeki meteorolojik verilerle ilişkili olduğu tahmin edilmektedir.

Kaynakça

 • Batur M., Kiracıoğlu Ö., 2014. Fıstıkçamında (Pinus pinea L.) Hasılat ve Planlama, Fıstık Çamı, Ege Or. Arş. Enst. Md. Yayını, Yayın no: 74, Yayını, ISBN: 978-605-4610-59-4, s: 154-177
 • Bilgin F., 2014. Çam Fıstığı Ekonomisi ve Ticareti, Fıstık Çamı, Ege Or. Arş. Enst. Md. Yayını, Yayın no: 74, Yayını, ISBN: 978-605-4610-59-4, s: 198-211
 • Calama R., Tome M., Sanchez M., Miina J., Spanos K., Palahi M., 2011. Modelling non-wood forest products in Europe: a review. forest system. ISSN: 1131-7965, eISSN: 2171-9845.
 • Eltez Z. R., Kaplanoğlu E., Meriç K..M., Eltez S., 2014. Bergama Kozak Yaylası çam fıstığı işleme tesislerinin durumu, sorunları ve çözüm önerileri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN: 1018-8851
 • Güler B. A., 2015. “Kozak Çam Fıstığı Sorunu Araştırma Komisyonu Kurulması Önergesi” TBMM
 • Kılcı M., Sayman, M., Akkaş M.E., Bucak C., Parlak S., Boza Z., 2011. Kozak Havzası Fıstık çamı (Pinus pinea L.) Ormanlarında Kozalak Verimini Etkileyen Ekolojik Faktörler. Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları Çeşitli Yayınlar Serisi No: 5
 • Kılcı M., Akbin G., Sayman M., Özçankaya M. .İ, 2013, Kozak Yöresi Fıstıkçamlarında Gübrelemenin Kozalak Verimine Etkisi, Ege Orm. Arş. Enst. Teknik Bülten No: 52
 • Mutke S., Gordo F.J., Gil L., 2005. Variability of mediterranean Stone Pine cone production: yield loss as response to climatic change. agric for met 132.

Ayrıntılar

Konular Fen
Bölüm İşletme
Yazarlar

Mustafa BATUR>

0000-0002-6637-6284

Yayımlanma Tarihi 24 Ocak 2016
Başvuru Tarihi 11 Aralık 2015
Kabul Tarihi 15 Ekim 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 2 A

Kaynak Göster

APA Batur, M. (2016). Kozak Yöresi Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) ormanlarında fıstık verimi ile artım ve bazı meteorolojik olaylar arasındaki ilişkiler . Ormancılık Araştırma Dergisi , 1 (2 A) , 29-34 . DOI: 10.17568/oad.89717