Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Abant Gölü’ündeki Su Samurunun (Lutra lutra) habitat tercihi

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 2 A, 51 - 56, 24.01.2016
https://doi.org/10.17568/oad.06125

Öz

Bu çalışmanın kapsamı Abant Gölü’ndeki Su samurunun habitat tercihlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Türkiye’de yayılış gösteren Su samuru (Lutra lutra Linnaeus, 1758), IUCN Kırmızı Liste’ye göre NT (Yakın Tehdit) kategorisindedir. Dünyada yayılış gösterdiği bütün ülkelerde koruma altındadır. Koruma çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için tür hakkındaki bilgilerin yeterli düzeyde olması gerekmektedir. Su samurunun habitat tercihlerinin ortaya çıkarılması amacı ile Abant Gölü ile gölü çevreleyen yol arasındaki riparian alanlarda türün kullandığı habitatlar araştırılmıştır. Göl ve kenarındaki sazlık ve çalılık habitatları diğer alanlardan daha fazla tercih ettiği saptanmıştır.

Kaynakça

 • Albayrak, İ., 1995: Su samuru ve Akyaka. Tübitak, Bilim ve Teknik, Ankara, 28 (337): 97.
 • Albayrak, İ., 2002: Kırıkkale Kızılırmak’taki Su Samuru (Lutra lutra L. 1758) Popülasyonu, (Mammalia: Carnivora). 1-14, içinde: Su Samurunun Türkiye’deki Durumu II. Sempozyum, 21-22 Eylül 2002, Beymelek, Antalya (İ. Albayrak, Ed.), TÜBİTAK Matbaası, Ankara, 1-94.
 • Başkaya, Ş., Bilgili, E., Başkaya, E ve Uçarlı, Y., 2005. Doğu Ladini (Picea orientalis)’nin Yayılış Gösterdiği Yüksek Dağ Ormanlarının Gösterge ve Bayrak Türü; Dağ horozu (Tetrao mlokosiewiczi), Ladin Sempozyumu, KTÜ Basımevi, Cilt I, 247-257.
 • Bonesı, L.,Chanın, P. &Macdonald, D. W. 2004: Competition between Eurasian otter Lutra lutra and American mink Mustela vison probed by niche shift. Oikos 106:19–26.
 • Cho, H., Choi, K. and Lee S, Park Y 2009. Characterizing habitat preference of Eurasian river otter (Lutra lutra) in streams using a self-organizing map. Limnology 10: 203–213
 • Erdoğan, A., Öz, M., Sert, H., 2000: su samurunun Antalya yöresinde ve dünyadaki durumu. Tabiat ve İnsan Dergisi, Ankara yıl 34, sayı 1, sayfa 11
 • Erlinge, S., 1968: Territoriality of the Otter Lutra lutra L. Oikos 19:81-98
 • Güven, N., 2000: Türkiye su samuru projesi. Tabiat ve insan dergisi, Ankara, yıl 34 (1), sayfa 32-36
 • Huş, S., 1974 Av hayvanları ve avcılık ders kitabı sayfa 170-173
 • Kayaöz, E., 2002: Türkiye’deki Su samurunun korunmasının önemi ve yaşama alanlarını saptama çalışmaları. Su samurunun Türkiye’deki durumu II. Sempozyumu kitapçığı sayfa 31 Antalya 2002
 • McCafferty, D.2005: Ecology and conservation of otters (Lutra lutra) in Loch Lomond and The Trossachs National Park. Glasgow Naturalist, 24 (3). pp. 29-35. ISSN 0373-241X
 • Özçelik, R.,2006: Biyolojik Çeşitliliği Korumaya Yönelik Yapılan (Planlama Ve Koruma) Çalışmalar ve Türkiye Ormancılığına Yansımaları Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi DergisiSeri: A, Sayı: 2, Yıl: 2006, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 23-36
 • Strachan R. AndJefferies D.J. 1996: Ottersurvey of England 1991-1994. Vincent Wildlife Trust, London, 222 pp.
 • Suseven, B., 2005: Tirebolu İlçesi’ndeki Su samurunu durumu. Su Samurunun Türkiye'deki Durumu 1. Sempozyum 1999 - Antalya
 • Topal, F.,2005: Elazığ ve Malatya yöresi su samurlarının (Lutra lutra) taksonomik incelemesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana bilim dalı Yüksek Lisans tezi
 • Toyran, K., 2010: Kırıkkale Kızılırmak Su Samuru, Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Yayılış Alanlarının Belirlenmesi Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi
 • URL 2015 a: http://www.iucnredlist.org/search (Erişim tarihi: 10.12.2015)
 • URL 2015 b: http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/ sozlesmeler/coktaraflisoz/ak/turkce/104_tur.pdf (Erişim tarihi: 15.12.2015)
 • Uysal, İ., 2002: Balık yetiştiriciliği ve Su samuru ilişkisi, Su samurunun Türkiye’deki durumu II. Sempozyumu kitapçığı sayfa 64, Antalya 2002
 • Veryeri, N.G., Yerli S.V., 2002: Doğu Akdeniz Bölgesi Su samuru çalışması. Su samurunun Türkiyedeki durumu II. sempozyum kitapçığı. s.73-83
 • Veryeri, N.G.,Yerli S.V., 2008: Su samuru araştırmasında kullanılan yöntem ve Doğu Akdeniz örneği. Su samurunun Türkiye’deki durumu IlI. sempozyum kitapçığı. s.27

Habitat preference of Otter (Lutra lutra) in Abant Lake

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 2 A, 51 - 56, 24.01.2016
https://doi.org/10.17568/oad.06125

Öz

The scope of this study is toreveal the habitat preferences of the Otter in Abant Lake, Bolu. Eurasian otter (Lutra lutra Linnaeus, 1758) species in Turkey is in the IUCN Red List based on NT (Near Threatened) category, and it’s protected in all countries where it spreads throughout the world. To achieve the success of conservation efforts, information about the species must be at a sufficient level. With the aim of determining the preferred habitats of the Otters, riperian habitats used by the species in the study area between the Abant Lake and the road surrounding the the lake were investigated. Reeds and bushs at the side of the lake were preferred habitats more than the other areas by the Otter.


Kaynakça

 • Albayrak, İ., 1995: Su samuru ve Akyaka. Tübitak, Bilim ve Teknik, Ankara, 28 (337): 97.
 • Albayrak, İ., 2002: Kırıkkale Kızılırmak’taki Su Samuru (Lutra lutra L. 1758) Popülasyonu, (Mammalia: Carnivora). 1-14, içinde: Su Samurunun Türkiye’deki Durumu II. Sempozyum, 21-22 Eylül 2002, Beymelek, Antalya (İ. Albayrak, Ed.), TÜBİTAK Matbaası, Ankara, 1-94.
 • Başkaya, Ş., Bilgili, E., Başkaya, E ve Uçarlı, Y., 2005. Doğu Ladini (Picea orientalis)’nin Yayılış Gösterdiği Yüksek Dağ Ormanlarının Gösterge ve Bayrak Türü; Dağ horozu (Tetrao mlokosiewiczi), Ladin Sempozyumu, KTÜ Basımevi, Cilt I, 247-257.
 • Bonesı, L.,Chanın, P. &Macdonald, D. W. 2004: Competition between Eurasian otter Lutra lutra and American mink Mustela vison probed by niche shift. Oikos 106:19–26.
 • Cho, H., Choi, K. and Lee S, Park Y 2009. Characterizing habitat preference of Eurasian river otter (Lutra lutra) in streams using a self-organizing map. Limnology 10: 203–213
 • Erdoğan, A., Öz, M., Sert, H., 2000: su samurunun Antalya yöresinde ve dünyadaki durumu. Tabiat ve İnsan Dergisi, Ankara yıl 34, sayı 1, sayfa 11
 • Erlinge, S., 1968: Territoriality of the Otter Lutra lutra L. Oikos 19:81-98
 • Güven, N., 2000: Türkiye su samuru projesi. Tabiat ve insan dergisi, Ankara, yıl 34 (1), sayfa 32-36
 • Huş, S., 1974 Av hayvanları ve avcılık ders kitabı sayfa 170-173
 • Kayaöz, E., 2002: Türkiye’deki Su samurunun korunmasının önemi ve yaşama alanlarını saptama çalışmaları. Su samurunun Türkiye’deki durumu II. Sempozyumu kitapçığı sayfa 31 Antalya 2002
 • McCafferty, D.2005: Ecology and conservation of otters (Lutra lutra) in Loch Lomond and The Trossachs National Park. Glasgow Naturalist, 24 (3). pp. 29-35. ISSN 0373-241X
 • Özçelik, R.,2006: Biyolojik Çeşitliliği Korumaya Yönelik Yapılan (Planlama Ve Koruma) Çalışmalar ve Türkiye Ormancılığına Yansımaları Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi DergisiSeri: A, Sayı: 2, Yıl: 2006, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 23-36
 • Strachan R. AndJefferies D.J. 1996: Ottersurvey of England 1991-1994. Vincent Wildlife Trust, London, 222 pp.
 • Suseven, B., 2005: Tirebolu İlçesi’ndeki Su samurunu durumu. Su Samurunun Türkiye'deki Durumu 1. Sempozyum 1999 - Antalya
 • Topal, F.,2005: Elazığ ve Malatya yöresi su samurlarının (Lutra lutra) taksonomik incelemesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana bilim dalı Yüksek Lisans tezi
 • Toyran, K., 2010: Kırıkkale Kızılırmak Su Samuru, Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Yayılış Alanlarının Belirlenmesi Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi
 • URL 2015 a: http://www.iucnredlist.org/search (Erişim tarihi: 10.12.2015)
 • URL 2015 b: http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/ sozlesmeler/coktaraflisoz/ak/turkce/104_tur.pdf (Erişim tarihi: 15.12.2015)
 • Uysal, İ., 2002: Balık yetiştiriciliği ve Su samuru ilişkisi, Su samurunun Türkiye’deki durumu II. Sempozyumu kitapçığı sayfa 64, Antalya 2002
 • Veryeri, N.G., Yerli S.V., 2002: Doğu Akdeniz Bölgesi Su samuru çalışması. Su samurunun Türkiyedeki durumu II. sempozyum kitapçığı. s.73-83
 • Veryeri, N.G.,Yerli S.V., 2008: Su samuru araştırmasında kullanılan yöntem ve Doğu Akdeniz örneği. Su samurunun Türkiye’deki durumu IlI. sempozyum kitapçığı. s.27

Ayrıntılar

Konular Fen
Bölüm Koruma
Yazarlar

İlhami TURAN>


Akif KETEN>

0000-0002-7444-6836


Tarkan YORULMAZ>

0000-0002-9033-7162


Cihangir DOĞAN Bu kişi benim


Fatih BAŞTAR>

0000-0002-8517-993X

Yayımlanma Tarihi 24 Ocak 2016
Başvuru Tarihi 15 Aralık 2015
Kabul Tarihi 31 Aralık 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 2 A

Kaynak Göster

APA Turan, İ. , Keten, A. , Yorulmaz, T. , Doğan, C. & Baştar, F. (2016). Abant Gölü’ündeki Su Samurunun (Lutra lutra) habitat tercihi . Ormancılık Araştırma Dergisi , 1 (2 A) , 51-56 . DOI: 10.17568/oad.06125