Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The effect of sand dune area plantation on soil aggregation

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 1 A, 12 - 21, 24.12.2014
https://doi.org/10.17568/oad.27617

Öz

To determine the effect on the soil aggregate of stone pine (Pinus pinea L.) plantation on the Turan Emeksiz Forest established to stop wind erosion of the Tarsus-Ortakumluk sand dunes were investigat d under the stone pine canopy. Micromorphological properties, CaCO3, organic matter and mycorrhizae potential were undertaken on soils of each plot. Undisturbed soil aggregate samples were also collected from all plantation plots for SEM/microprobe studies. Undisturbed soil aggregate samples revealed the in-situ humification of plant residues together with the development of fungal hyphae (mycelia) binding mineral surfaces. Thus, CaCO3, organic matter and mycorrhiza hyphae were effected on soil aggregate on the sand dunes

Kaynakça

 • Allison, L. E. and Moodie, C. D., 1965. Carbonate. In: Black, C. A. (Ed.) Methods of Soil Analysis: Chemical and Microbiological Properties, American Society of Agronomy, Madison, WI, U.S.A. 1379-1396.
 • Anonim, 1968. Turan Emeksiz Ormanı için Ön Etüt Raporu, Mersin.
 • Anonim, 1969. Tarsus Okaliptüs Araştırma İstasyonu Güresin Okaliptüs Ormanı, Turan Emeksiz Ağaçlandırma Çalışmaları, Rapor, Mersin.
 • Demiralay, İ., 1982. Erzurum Ovasındaki Bazı Doğal Çayır Alanları Topraklarının Agregasyon Durumu, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (1-2):3-21.
 • Dinç, U., Sarı, M., Şenol, S., Kapur, S., Sayın, M., Derici, R., Çavuşgil, V., Gök, M., Aydın, M., Ekinci, H., Ağca, N., 1989. Çukurova Bölgesi Toprakları, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı No:25, Adana.
 • Dinç, U., Kapur, S., Özbek, H., Şenol, S., 1995. Toprak Genesisi ve Sınıflandırılması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:130, Adana.
 • Gerdemann, J.W., Nicolson, T.H., 1963. Spors of mycorrhizal endogeny species extracted from soil by wet siewing and decanting, Trans. Brit. Mycol. Soc., 46: 235-244.
 • Jackson, M. L., 1967.Soil Chemical Analysis, Prence Hall Inc. Englewood Cliffs, N.J. USA.
 • Johnson, J. R., Michelini, S., 1974. Effect of mycorrhizae on container grown acacia. Proc. Of The Florida State Hort. 87:520-522.
 • Kantarcı, M. D., 2000. Toprak İlmi Ders Kitabı (2.baskı), İ.Ü. Yayın No: 4261, Orman Fakültesi Yayın No: 462, (XII+420), Çantay Basımevi, ISBN: 975-505-588 -7, İstanbul.
 • Kapur, S., İnce, F., Çavuşgil, V., 1985. Toprak Mikromorfolojisi, Dicle üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayın No:9, Diyarbakır.
 • Karataş, Ç., 2004. Doğu Akdeniz kıyı kumul ekosistemindeki bitki süksesyonu ile mikoriza arasındaki ilişkiler üzerine bir çalışma, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Kılcı, M., Sayman, M., Akbin, G., 2000. Batı Anadolu’da Fıstıkçamı (Pinus pinea L.)’nın Gelişmesini Etkileyen Faktörler, Orman Bakanlığı Yayın no: 115, İzmir Orman Toprak Laboratuar Yayın no:09, İzmir.
 • Li, X. L., Marschner, H., George, E., 1991. Phosphorus depletion and pH decreaseat the root-soil and hyphea-soil interfaces of VA mycorrhizal white clover fertilized with ammonium. New Phytologist (119):397-404.
 • Marschner, H., 1995. Mineral Nutrition of Plants, 2nd ed., Acedemic Pres, London, UK.
 • Oakes, H., 1958. Türkiye Toprakları, Türk Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliği Neşriyatı, Sayı:18, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir.
 • Okur, M., 2010: Tarihsel Orta Anadolu arazi kullanım dokusundaki mera bitkilerinin toprak kalitesine etkileri, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Arkeometri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Ortaş, İ., 1996. The influence of use of different rates of mycorrhizal inoculum on root infection, plant growth and phosphorus uptake. Commun. Soil Sci. Plant Anal., 27(18-20): 2935-2946.
 • Ortaş, İ., 1997. Kök Bölgesi Ekosistemi (Rizosfer Biyolojisi), Ders Notları, Adana.
 • Özbek, H., Kaya Z., Gök, M., Kaptan, H., 1993. Toprak Bilimi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın no: 73, Ders Kitapları Yayın no: A-16, Adana.

Kumul ağaçlandırmalarının toprak agregatlaşmasına (k ırıntılanmasına) etkisi

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 1 A, 12 - 21, 24.12.2014
https://doi.org/10.17568/oad.27617

Öz

Tarsus-Ortakumluk Kıyı Kumulu’nun stabilizasyonu için kurulan Turan Emeksiz Ormanı’ndaki fıstıkçamı (Pinus pinea L.) ağaçlandırma alanlarında toprak agregatlaşmasını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, fıstıkçamı tepe tacı altındaki toprakların mikromorfolojik özellikleri, kireç, organik madde içeriği ve mikorizal potansiyeli saptanmış ve agregatlaşma mikromorfolojik olarak tarama elektron mikroskobu altında incelenmiştir. Fıstıkçamı plantasyonları altında, bitkisel materyallerin yaygın düzeyde yerinde (in-situ) humifikasyona uğradığı, mineral yüzeylerini saran ve onları birbirine bağlayan mantar hiflerinin yaygın olduğu belirlenmiştir. Rüzgâr erozyonunu durdurmak amacıyla ağaçlandırılan kumulda kalsiyum karbonatın, organik madde ve mikoriza hiflerinin bağımsız kum parçacıklarının agregatlaşmasında etkili olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Allison, L. E. and Moodie, C. D., 1965. Carbonate. In: Black, C. A. (Ed.) Methods of Soil Analysis: Chemical and Microbiological Properties, American Society of Agronomy, Madison, WI, U.S.A. 1379-1396.
 • Anonim, 1968. Turan Emeksiz Ormanı için Ön Etüt Raporu, Mersin.
 • Anonim, 1969. Tarsus Okaliptüs Araştırma İstasyonu Güresin Okaliptüs Ormanı, Turan Emeksiz Ağaçlandırma Çalışmaları, Rapor, Mersin.
 • Demiralay, İ., 1982. Erzurum Ovasındaki Bazı Doğal Çayır Alanları Topraklarının Agregasyon Durumu, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 13 (1-2):3-21.
 • Dinç, U., Sarı, M., Şenol, S., Kapur, S., Sayın, M., Derici, R., Çavuşgil, V., Gök, M., Aydın, M., Ekinci, H., Ağca, N., 1989. Çukurova Bölgesi Toprakları, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı No:25, Adana.
 • Dinç, U., Kapur, S., Özbek, H., Şenol, S., 1995. Toprak Genesisi ve Sınıflandırılması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No:130, Adana.
 • Gerdemann, J.W., Nicolson, T.H., 1963. Spors of mycorrhizal endogeny species extracted from soil by wet siewing and decanting, Trans. Brit. Mycol. Soc., 46: 235-244.
 • Jackson, M. L., 1967.Soil Chemical Analysis, Prence Hall Inc. Englewood Cliffs, N.J. USA.
 • Johnson, J. R., Michelini, S., 1974. Effect of mycorrhizae on container grown acacia. Proc. Of The Florida State Hort. 87:520-522.
 • Kantarcı, M. D., 2000. Toprak İlmi Ders Kitabı (2.baskı), İ.Ü. Yayın No: 4261, Orman Fakültesi Yayın No: 462, (XII+420), Çantay Basımevi, ISBN: 975-505-588 -7, İstanbul.
 • Kapur, S., İnce, F., Çavuşgil, V., 1985. Toprak Mikromorfolojisi, Dicle üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayın No:9, Diyarbakır.
 • Karataş, Ç., 2004. Doğu Akdeniz kıyı kumul ekosistemindeki bitki süksesyonu ile mikoriza arasındaki ilişkiler üzerine bir çalışma, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Kılcı, M., Sayman, M., Akbin, G., 2000. Batı Anadolu’da Fıstıkçamı (Pinus pinea L.)’nın Gelişmesini Etkileyen Faktörler, Orman Bakanlığı Yayın no: 115, İzmir Orman Toprak Laboratuar Yayın no:09, İzmir.
 • Li, X. L., Marschner, H., George, E., 1991. Phosphorus depletion and pH decreaseat the root-soil and hyphea-soil interfaces of VA mycorrhizal white clover fertilized with ammonium. New Phytologist (119):397-404.
 • Marschner, H., 1995. Mineral Nutrition of Plants, 2nd ed., Acedemic Pres, London, UK.
 • Oakes, H., 1958. Türkiye Toprakları, Türk Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliği Neşriyatı, Sayı:18, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir.
 • Okur, M., 2010: Tarihsel Orta Anadolu arazi kullanım dokusundaki mera bitkilerinin toprak kalitesine etkileri, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Arkeometri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Ortaş, İ., 1996. The influence of use of different rates of mycorrhizal inoculum on root infection, plant growth and phosphorus uptake. Commun. Soil Sci. Plant Anal., 27(18-20): 2935-2946.
 • Ortaş, İ., 1997. Kök Bölgesi Ekosistemi (Rizosfer Biyolojisi), Ders Notları, Adana.
 • Özbek, H., Kaya Z., Gök, M., Kaptan, H., 1993. Toprak Bilimi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın no: 73, Ders Kitapları Yayın no: A-16, Adana.

Ayrıntılar

Konular Fen
Bölüm Ekoloji
Yazarlar

Osman POLAT>


Sevda POLAT>

0000-0001-8732-8970

Yayımlanma Tarihi 24 Aralık 2014
Başvuru Tarihi 3 Eylül 2014
Kabul Tarihi 22 Aralık 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 1 A

Kaynak Göster

APA Polat, O. & Polat, S. (2014). Kumul ağaçlandırmalarının toprak agregatlaşmasına (k ırıntılanmasına) etkisi . Ormancılık Araştırma Dergisi , 1 (1 A) , 12-21 . DOI: 10.17568/oad.27617