Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Karakavakta anaçlık yöntemiyle sırık çeliği üretim tekniğinin belirlenmesi

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 4 A, 100 - 113, 24.12.2016
https://doi.org/10.17568/oad.27141

Öz

Bu çalışmada, kavak dikim materyali üretiminde, en pratik ve ekonomik metot olarak tespit edilen, anaçlık usulü ile “KOCABEY”, “GAZİ” ve “GEYVE” karakavak klonlarında, ağaçlandırmalarda kullanılmak üzere, bir ve iki yaşlı sırık çeliği standart üretim metodu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bir ve iki yaşlı sırık çeliği üretiminde, aralık-mesafenin ve anaçtaki sürgün sayısının etkili olup olmadığını belirlemek amacıyla, rastlantı bloklarında bölünmüş parseller deneme deseni kullanılarak Ankara-Behiçbey Orman Fidanlığında denemeler tesis edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, bir yaşlı sırık çeliği üretiminde, denenen geniş aralık-mesafe grubu (1,6x0,4 m), üretilen miktar açısından daha iyi sonuç vermiştir. Anaçta bırakılacak sürgün adedi sayısının ise önemli olmadığı görülmüştür. İki yaşlı sırık çeliği üretiminde ise; her üç klonda da, denenen işlemlerin etkisinin çok fazla olmadığı kanaatine ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akgül, S., 2015. İzmit yöresindeki kavak ağaçlan-dırmalarında kullanılan dikim materyallerinin irdelenmesi, Ormancılık Araştırma Dergisi, Cilt:1, Sayı: 2, Ankara, 1-6
 • Akgül, S., 2007. Developments of the cultivation technique of poplars, problems and suggestions for solution. Bottlenecks, Solutions And Priorities İn The Context of Functions of Forest Resources, İstanbul, 249-255.
 • Akgül, S., 2008. A study on determination of planting material used for poplar plantations in Turkey. FAO International Poplar Commission 23rd Session, Beijing, China, 27 – 30 October 2008, P.4. Rome, 348.
 • Ayberk, S., Tolay, U., Uludağ, S. 1991. P.x. euramericana ve 45/51 klonları ile fidan üretiminde çelik boyları ve aralık-mesafenin fidan kalitesi üzerindeki etkileri. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No: 151, İzmit.
 • Birler, A.S., Koçer, S., 1993. Kavak Fidanlıkları İle Maliyet Analizleri. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No: 161, İzmit, 25-27.
 • Frison, G. 1999. Propagazione del Pioppo (Kavak Fidanı Üretimi. Çeviren: Necdet GÜLER). Turkish-Italian Cooperation Poplar Development Project in Turkey. Ankara.
 • İktüeren, Ş., 1986. P.x euramericana I-214 Ağaçlan-dırmalarında Fidan Yaşı - Fidan Sınıfı - Fidan Kökü Etmenlerinin Büyüme Üzerine Etkilerinin Araştırılması.
 • Kılıçaslan, H. 1994. Türkiye’de I-214 Ve I-45/51 Kavak klonları ile fidan üretiminde köklü çelik ve gövde çeliği kullanımının çap ve boy gelişmesi, tutma başarısı ve maliyet üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araş. Müd., Araştırma Dergisi No: 21, 54-58.
 • Kılıçaslan, H., 2001. Kavak ağaçlandırmalarında 1 yaşlı fidan ve sırık çeliği kullanımının başarı ve maliyet üzerindeki etkileri. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Dergisi No: 27, 15-26.
 • Kılıçaslan, H., Zoralioğlu, T., Uludağ, S., Karabulut, S., 2005a. Kavak Fidanlıklarında Anaçlık Yöntemiyle Bir ve İki Yaşlı Sırık Çeliği Yetiştirme Standart Metodunun Tespit Edilmesi ve Ağaçlandırmalardaki Başarısı Üzerine Araştırmalar. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No: 201, İzmit, 37-38.
 • Kılıçaslan, H., Uludağ, S., Karabulut, S., 2005b. İzmit Ve Samsun Yöresinde Tesis Edilen Samsun (I–77/51) Klonu Ağaçlandırmalarında Fidan ve Sırık Çeliği Kullanılma Koşul ve Olanakları. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No: 202, İzmit, 35-37.
 • Sarıbaş, M., 1993. Anaçlık Yöntemiyle Köksüz Kavak Fidanı Üretim Tekniklerinin Araştırılması. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yıllık Bülteni No: 164, İzmit, 27-28.
 • Tolay, U., Ayberk, S., Gökçe, O., Ertan, E., Soysaç, G., Gümüşdere İ., Dereli M., 1983. Elverişli Yetişme Ortamlarında P. x euramericana “I–214” ve P. nigra Tr. “Gazi” Kavak Ağaçlandırmalarının Kuruluşlarında 1 ve 2 Yaşlı Köksüz Gövde Sürgünlerinin Kullanılma Koşul ve Olanaklarının Araştırılması. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yıllık Bülteni No: 19, İzmit, 213-215.
 • Uludağ S., Kılıçaslan H., Karabulut S., 2003. Kavak fidanlıklarında yeni üretim teknikleri ve dikim materyali. Türkiye Milli Kavak Komisyonu VII. Olağan Kurulu Tebliğler, 8-9 Nisan, 2003, İzmit, 122-128.
 • Velioğlu, E., Akgül, S., 2016. Poplars and Willows in Turkey: Country Progress Report of the National Poplar Commision. Time period: 2012-2015, Poplar and Fast Growing Forest Trees Research Institute, İzmit/Turkey
 • Zoralioğlu, T. 1993. Melez Kavak Fidanlıklarında Çelik Bahçeleri Kurulması ve İşletilmesi. Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müd., Teknik Bülten No: 165, İzmit, 9-11.

The determination of production methods of one and two years old rootless saplings with motherness method

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 4 A, 100 - 113, 24.12.2016
https://doi.org/10.17568/oad.27141

Öz

The aim of this study is to determine standart method of available poplar rootless cutting with motherness method for “KOCABEY”, “GAZİ” ve “GEYVE” clones. Factorial experimental design was used to determine whether spaceing and shoothas on effect on the production of one and two years aged rootless cuttings with motherness method in Ankara-Behiçbey Forest Nursery. According to the results taken from research, the best amount of the production of one year aged rootless cuttings with motherness method for “Kocabey”, “Gazi” and “Geyve” clones are given by using 1,6 x 0,9 m ile 1,6 x 0,4 m spacing.

Kaynakça

 • Akgül, S., 2015. İzmit yöresindeki kavak ağaçlan-dırmalarında kullanılan dikim materyallerinin irdelenmesi, Ormancılık Araştırma Dergisi, Cilt:1, Sayı: 2, Ankara, 1-6
 • Akgül, S., 2007. Developments of the cultivation technique of poplars, problems and suggestions for solution. Bottlenecks, Solutions And Priorities İn The Context of Functions of Forest Resources, İstanbul, 249-255.
 • Akgül, S., 2008. A study on determination of planting material used for poplar plantations in Turkey. FAO International Poplar Commission 23rd Session, Beijing, China, 27 – 30 October 2008, P.4. Rome, 348.
 • Ayberk, S., Tolay, U., Uludağ, S. 1991. P.x. euramericana ve 45/51 klonları ile fidan üretiminde çelik boyları ve aralık-mesafenin fidan kalitesi üzerindeki etkileri. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No: 151, İzmit.
 • Birler, A.S., Koçer, S., 1993. Kavak Fidanlıkları İle Maliyet Analizleri. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No: 161, İzmit, 25-27.
 • Frison, G. 1999. Propagazione del Pioppo (Kavak Fidanı Üretimi. Çeviren: Necdet GÜLER). Turkish-Italian Cooperation Poplar Development Project in Turkey. Ankara.
 • İktüeren, Ş., 1986. P.x euramericana I-214 Ağaçlan-dırmalarında Fidan Yaşı - Fidan Sınıfı - Fidan Kökü Etmenlerinin Büyüme Üzerine Etkilerinin Araştırılması.
 • Kılıçaslan, H. 1994. Türkiye’de I-214 Ve I-45/51 Kavak klonları ile fidan üretiminde köklü çelik ve gövde çeliği kullanımının çap ve boy gelişmesi, tutma başarısı ve maliyet üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araş. Müd., Araştırma Dergisi No: 21, 54-58.
 • Kılıçaslan, H., 2001. Kavak ağaçlandırmalarında 1 yaşlı fidan ve sırık çeliği kullanımının başarı ve maliyet üzerindeki etkileri. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Dergisi No: 27, 15-26.
 • Kılıçaslan, H., Zoralioğlu, T., Uludağ, S., Karabulut, S., 2005a. Kavak Fidanlıklarında Anaçlık Yöntemiyle Bir ve İki Yaşlı Sırık Çeliği Yetiştirme Standart Metodunun Tespit Edilmesi ve Ağaçlandırmalardaki Başarısı Üzerine Araştırmalar. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No: 201, İzmit, 37-38.
 • Kılıçaslan, H., Uludağ, S., Karabulut, S., 2005b. İzmit Ve Samsun Yöresinde Tesis Edilen Samsun (I–77/51) Klonu Ağaçlandırmalarında Fidan ve Sırık Çeliği Kullanılma Koşul ve Olanakları. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No: 202, İzmit, 35-37.
 • Sarıbaş, M., 1993. Anaçlık Yöntemiyle Köksüz Kavak Fidanı Üretim Tekniklerinin Araştırılması. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yıllık Bülteni No: 164, İzmit, 27-28.
 • Tolay, U., Ayberk, S., Gökçe, O., Ertan, E., Soysaç, G., Gümüşdere İ., Dereli M., 1983. Elverişli Yetişme Ortamlarında P. x euramericana “I–214” ve P. nigra Tr. “Gazi” Kavak Ağaçlandırmalarının Kuruluşlarında 1 ve 2 Yaşlı Köksüz Gövde Sürgünlerinin Kullanılma Koşul ve Olanaklarının Araştırılması. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yıllık Bülteni No: 19, İzmit, 213-215.
 • Uludağ S., Kılıçaslan H., Karabulut S., 2003. Kavak fidanlıklarında yeni üretim teknikleri ve dikim materyali. Türkiye Milli Kavak Komisyonu VII. Olağan Kurulu Tebliğler, 8-9 Nisan, 2003, İzmit, 122-128.
 • Velioğlu, E., Akgül, S., 2016. Poplars and Willows in Turkey: Country Progress Report of the National Poplar Commision. Time period: 2012-2015, Poplar and Fast Growing Forest Trees Research Institute, İzmit/Turkey
 • Zoralioğlu, T. 1993. Melez Kavak Fidanlıklarında Çelik Bahçeleri Kurulması ve İşletilmesi. Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müd., Teknik Bülten No: 165, İzmit, 9-11.

Ayrıntılar

Konular Fen, Mühendislik
Bölüm Yetiştirme
Yazarlar

Selda AKGÜL>

0000-0002-5684-4072


Süleyman MEMİŞ>


Faik Alptekin KARAHAN Bu kişi benim


Ercan ÖZYÜREK>

0000-0001-9806-8457

Yayımlanma Tarihi 24 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 17 Kasım 2016
Kabul Tarihi 11 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 4 A

Kaynak Göster

APA Akgül, S. , Memiş, S. , Karahan, F. A. & Özyürek, E. (2016). Karakavakta anaçlık yöntemiyle sırık çeliği üretim tekniğinin belirlenmesi . Ormancılık Araştırma Dergisi , 1 (4 A) , 100-113 . DOI: 10.17568/oad.27141