Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Forecasting risky years for forest fires depending on sunspot cycle

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2, 133 - 142, 23.11.2017
https://doi.org/10.17568/ogmoad.338404

Öz

Forest fires are observed in larger scales and more frequently in some years in Turkey and across the world, while some years number of fires and affected areas decreased significantly. When the forest fire statistics are visualized by plotting the number of fires or the total burned area by years, a periodic fluctuation in the form of sinusoidal curves, with different minimum and maximum points are observed. This indicates that the forest fires increase or decrease in number due to an external factor that shows periodic behavior. In this study; it has been revealed that there is a strong relationship between forest fires and the Sunspot Cycle (Solar Radiation Cycle). Findings obtained as a result of this study, can be used to predict the high risk years forest fires. It is thought that it is very important to consider these determinations when medium and long-term programs are conducted for forest fire fighting. It will be appropriate to take these precautions into consideration especially in terms of budget planning and precautionary measures to be taken.

Kaynakça

 • Aguado, I., Chuvıeco, E., Martın, P. and Salas, J., 2002. Assessment of forest fire danger conditions in southern Spain from NOAA images and meteorological indices. International Journal of Remote Sensing, 24: 1664.
 • Bilgili, E., 2003. Stand development and fire behavior. Forest Ecology and Management, 179: 333-339.
 • Cramer, O.P., 2004. Recognizing weather conditions that affect forest fire behavior. Fire Management Today, V.64(1): 29-33.
 • Flannigan, M.D. and Wotton, B.M., 2001. Climate, weather and area burned In: Forest fires. New York Academic Press, NY pp. 351-373.
 • Gomes J.F., Radovanovic M., 2008. Solar activity as a possible cause of large forest fires--a case study: analysis of the Portuguese forest fires. Science of the Total Environment, 394(1):197-205.
 • Küçük Ö., Bilgili E., Sağlam B., 2008. Estimating crown fuel loading for calabrian pine and Anatolian black pine. International Journal of Wildland Fire, 17:147-154.
 • Küçük Ö., Bilgili E., Sağlam B., Başkaya Ş., Dinçdurmaz B., 2007. Some Parameters Affecting Fire Behavior in Anatolian Black Pine Slash. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 32(2): 121-129.
 • OGM (Orman Genel Müdürlüğü), 2017. Orman Yangınları Değerlendirme Raporu, S 26.
 • Rollo, T., 2004. Atmospheric stability forecast and fire control. Fire Management Today, 64(1):56-58.
 • Saglam, B., Bilgili, E., Küçük, Ö., Durmaz, B.D., 2008. Fire behavior in Mediterranean shrub species (Maquis). African Journal of Biotechnology, 7 (22): 4122-4129.
 • Sunspot Numbers | SILSO. (n.d.). Retrieved from http://www.sidc.be/silso/datafiles (Erişim: 01.10.2017).
 • Zhou, X., Mahalingam S., Weise, D., 2007. Experimental study and large eddy simulation of effect of terrain slope on marginal burning in shrub fuel beds. Proceedings of the Combustion Institute, 31: 2547-2555.
 • https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/gallery/april2013-ssn_predict_l.html. Erişim : (01.10.2017).

Orman yangınları açısından riskli yılların güneş leke döngüsüne bağlı olarak önceden tahmin edilebilmesi

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2, 133 - 142, 23.11.2017
https://doi.org/10.17568/ogmoad.338404

Öz

Ülkemizde ve dünya genelinde, bazı yıllar daha çok sayıda ve büyük ölçekte orman yangınları görülmekte iken, bazı yıllarda orman yangını sayısı ve büyüklüğü azalmaktadır. Orman yangını istatistikleri yangın adedi ve yanan alan olarak zamana bağlı grafik haline dönüştürüldüğünde, minimum ve maksimum noktaları farklı sinüzoidal eğriler şeklinde periyodik bir dalgalanma görülmektedir. Bu durum, orman yangınlarının bir dış etkene bağlı olarak artıp azaldığını gösterebilir. Bu çalışmamızda; adet ve alan olarak orman yangınları ile Güneş Leke Döngüsü (Güneş Radyasyon Döngüsü) karşılaştırılmış ve aralarında güçlü bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, orman yangını açısından riski yüksek yılların tahmininde kullanılabilecektir. Orman yangınları ile mücadelede orta ve uzun vadeli programlar yapılırken bu tespitlerin göz önünde bulundurulmasının büyük önem arz ettiği düşünülmektedir. Özellikle bütçe planlamaları ve önceden alınacak tedbirler açısından bu öngörülerin dikkate alınması uygun olacaktır.

Kaynakça

 • Aguado, I., Chuvıeco, E., Martın, P. and Salas, J., 2002. Assessment of forest fire danger conditions in southern Spain from NOAA images and meteorological indices. International Journal of Remote Sensing, 24: 1664.
 • Bilgili, E., 2003. Stand development and fire behavior. Forest Ecology and Management, 179: 333-339.
 • Cramer, O.P., 2004. Recognizing weather conditions that affect forest fire behavior. Fire Management Today, V.64(1): 29-33.
 • Flannigan, M.D. and Wotton, B.M., 2001. Climate, weather and area burned In: Forest fires. New York Academic Press, NY pp. 351-373.
 • Gomes J.F., Radovanovic M., 2008. Solar activity as a possible cause of large forest fires--a case study: analysis of the Portuguese forest fires. Science of the Total Environment, 394(1):197-205.
 • Küçük Ö., Bilgili E., Sağlam B., 2008. Estimating crown fuel loading for calabrian pine and Anatolian black pine. International Journal of Wildland Fire, 17:147-154.
 • Küçük Ö., Bilgili E., Sağlam B., Başkaya Ş., Dinçdurmaz B., 2007. Some Parameters Affecting Fire Behavior in Anatolian Black Pine Slash. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 32(2): 121-129.
 • OGM (Orman Genel Müdürlüğü), 2017. Orman Yangınları Değerlendirme Raporu, S 26.
 • Rollo, T., 2004. Atmospheric stability forecast and fire control. Fire Management Today, 64(1):56-58.
 • Saglam, B., Bilgili, E., Küçük, Ö., Durmaz, B.D., 2008. Fire behavior in Mediterranean shrub species (Maquis). African Journal of Biotechnology, 7 (22): 4122-4129.
 • Sunspot Numbers | SILSO. (n.d.). Retrieved from http://www.sidc.be/silso/datafiles (Erişim: 01.10.2017).
 • Zhou, X., Mahalingam S., Weise, D., 2007. Experimental study and large eddy simulation of effect of terrain slope on marginal burning in shrub fuel beds. Proceedings of the Combustion Institute, 31: 2547-2555.
 • https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/gallery/april2013-ssn_predict_l.html. Erişim : (01.10.2017).

Ayrıntılar

Konular Fen
Yayınlanma Tarihi 2017
Bölüm İşletme
Yazarlar

Uğur BALTACI> (Sorumlu Yazar)
Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı
0000-0001-8379-7040
Türkiye


Feriha YILDIRIM Bu kişi benim
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0003-4938-3922
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Kasım 2017
Başvuru Tarihi 15 Eylül 2017
Kabul Tarihi 21 Kasım 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Baltacı, U. & Yıldırım, F. (2017). Orman yangınları açısından riskli yılların güneş leke döngüsüne bağlı olarak önceden tahmin edilebilmesi . Ormancılık Araştırma Dergisi , 4 (2) , 133-142 . DOI: 10.17568/ogmoad.338404