Editöre Mektup
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Gövde analizi çalışmalarında yeni ve kombine bir yöntem

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 208 - 210, 15.12.2021
https://doi.org/10.17568/ogmoad.990904

Öz

Bu çalışmada, ağaç kesitlerinin ve artım kalemlerinin, taranarak bilgisayar ortamına aktarılmasından sonra, bilgisayar program ve yazılımlarının kullanılarak, kesitteki yıllık halka sayılarının ve genişliklerinin çok daha kısa zamanda, daha hassas ve yüksek doğrulukta belirlenebileceği belirtilmektedir. Tek ağaca ait hacim elemanlarının saptanması ve hesaplanması ile gövde analiz çalışmaları için yeni ve kombine bir yaklaşım önerilmektedir.

Kaynakça

  • Özdemir, G. A., Özdemir, E., 2016. Stem analysis program (GOAP) for evaluating of increment and growth data at individual tree. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 66, 659-673.
  • Şahin, A., 2020, Marmara Bölgesindeki Sapsız Meşe (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.) Meşcerelerinin Hasılatı ve Amenajman Esasları. İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Orman Amenajmanı Programı, Doktora Tezi.
  • Şahin, A., Özdemir, E., Aylak Özdemir, G., Biricik, Y., Korkmaz, Ü., Saraçoğlu, Ö. 2021. Macar Meşesi (Quercus frainetto Ten.) Meşcerelerinin Hasılatı (Proje No: 10.3201/2014-2018-2020). Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Araştırma Projesi Sonuç Raporu, 237 sayfa, İstanbul.
  • url1: https://regentinstruments.com/assets/windendro_about.html. (Son erişim tarihi: 01.09.2021). WinDENDRO Tree-rings Analysis Programme. Canada

A new and combined method in stem analysis studies

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 208 - 210, 15.12.2021
https://doi.org/10.17568/ogmoad.990904

Öz

In this study, it is stated that after the tree sections and increment pens are scanned and transferred to the computer, by using computer programs and software, the annual ring count and widths in the cross-section can be determined in a much shorter time, more precisely and with higher accuracy. A new and combined approach is proposed for the detection and calculation of the volume elements of a single tree and stem analysis studies.

Kaynakça

  • Özdemir, G. A., Özdemir, E., 2016. Stem analysis program (GOAP) for evaluating of increment and growth data at individual tree. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 66, 659-673.
  • Şahin, A., 2020, Marmara Bölgesindeki Sapsız Meşe (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.) Meşcerelerinin Hasılatı ve Amenajman Esasları. İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Orman Amenajmanı Programı, Doktora Tezi.
  • Şahin, A., Özdemir, E., Aylak Özdemir, G., Biricik, Y., Korkmaz, Ü., Saraçoğlu, Ö. 2021. Macar Meşesi (Quercus frainetto Ten.) Meşcerelerinin Hasılatı (Proje No: 10.3201/2014-2018-2020). Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Araştırma Projesi Sonuç Raporu, 237 sayfa, İstanbul.
  • url1: https://regentinstruments.com/assets/windendro_about.html. (Son erişim tarihi: 01.09.2021). WinDENDRO Tree-rings Analysis Programme. Canada

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Orman Mühendisliği
Bölüm İşletme
Yazarlar

Abbas ŞAHİN (Sorumlu Yazar)
Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
0000-0002-8609-1235
Türkiye


Gafura AYLAK ÖZDEMİR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0003-2099-5589
Türkiye


Emrah ÖZDEMİR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0001-5051-4753
Türkiye

Teşekkür WinDENDRO yazılım programı ve tarayıcının araştırma çalışmalarımızda kullanılmasını temin eden Orman Genel Müdürlüğü Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne ve Bilgisayar Mühendisi Fatih Alkan’a ise Şahin tarafından geliştirilen program eklentisine yaptığı katkıdan dolayı çok teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 6 Eylül 2021
Kabul Tarihi 10 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Şahin, A. , Aylak Özdemir, G. & Özdemir, E. (2021). Gövde analizi çalışmalarında yeni ve kombine bir yöntem . Ormancılık Araştırma Dergisi , 8 (2) , 208-210 . DOI: 10.17568/ogmoad.990904