Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A Different Approach to the Selection of MCDM Method for Financial Performance Measurement: An Application in Borsa Istanbul

Yıl 2021, Cilt 16, Sayı 3, 664 - 687, 01.12.2021
https://doi.org/10.17153/oguiibf.947593

Öz

The common goal of multi-criteria decision-making (MCDM) methods is to choose the best alternative. On the other hand, it is a fact that MCDM methods can produce different results even though they use the same decision matrix. Although there is no direct criterion proposed for the comparability of these different results, the relative advantages of MCDM methods can be demonstrated over an indirect surrogate criterion. As in the example in this study, the concurrent stock return (SR) of the same firm can be used as an indirect criterion for the financial performance (FP) measured by the MCDM method. In the study, four different methods were compared over the SR criterion. Since the appropriate method provides a higher correlation with HG in all base periods, it is recommended to the decision-maker in these conditions.

Kaynakça

 • Carton, R. B.; Hofer, C. W. (2006), Measuring Organizational Performance - Metrics for Entrepreneurship and Strategic Management Research, Cheltenham UK/Northampton USA: Edward Elgar Publishing Limited.
 • Çınar, Y. (2004), Çok Nitelikli Karar Verme Ve Bankaların Mali Performanslarının Değerlendirilmesi Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Danesh, D.; Ryan, M. J.; Abbasi, A. (2017), “A systematic comparison of multi-criteria decision making methods for the improvement of project portfolio management in complex organisations”, International Journal of Management and Decision Making, Vol. 16, No. 3, 280-320.
 • De Almeida-Filho, A. T.; De Lima Silva, D. F.; Ferreira L.; (2020), “Financial modelling with multiple criteria decision making: A systematic literatüre review”, Journal of the Operational Research Society, DOI: 10.1080/01605682.2020.1772021, 1-19.
 • Feng, C. M.; Wang, R. T. (2000), “Performance evaluation for airlines including the consideration of financial ratios”, Journal of Air Transport Management, Vol. 6, 133–142.
 • Triantaphyllou, E. (2000), Multi Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study, London: Kluwer Academic Publishers.
 • Wang, Z.; Rangaiah, G. P. (2017), “Application and analysis of methods for selecting an optimal solution from the Pareto-Optimal front obtained by multiobjective optimization”, Industrial & Engineering Chemistry Research, No. 56, 560−574.
 • Yaakob, A. M.; Serguieva A.: Gegov A. (2017), “FN-TOPSIS: Fuzzy Networks for Ranking Traded Equities”, IEEE Transactıons On Fuzzy Systems, Vol. 25, No. 2, 315-332.

Finansal Performans Ölçümünde ÇKKV Yöntem Seçimi Problemine Objektif Bir Yaklaşım: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama

Yıl 2021, Cilt 16, Sayı 3, 664 - 687, 01.12.2021
https://doi.org/10.17153/oguiibf.947593

Öz

Çok kriterli karar verme (ÇKKV) paradigmasının amacı en uygun uzlaşık alternatifi seçebilmektir. Oysa aynı karar matrisi kullanıldığında bile ÇKKV yöntemlerinin farklı sonuçlar üretebildiği de bir gerçektir. Bu farklı sonuçların karşılaştırılabilirliği için önerilen doğrudan bir ölçüt olmamasına rağmen dolaylı bir vekil ölçüt üzerinden ÇKKV yöntemlerinin göreceli üstünlükleri objektif olarak ortaya konabilir. Örneğin bir firmanın ÇKKV yöntemi ile ölçülen finansal performansı (FP) için aynı firmanın eşzamanlı hisse senedi getirisi (HG) dolaylı bir doğrulama ölçütü olarak önerilebilir. Çalışmada toplamda dört farklı yöntem HG ölçütü üzerinden karşılaştırılmıştır. Uygun olan yöntem tüm baz dönemlerde HG ile daha yüksek korelasyon sağladığı için bu koşullarda karar vericiye önerilmiştir.

Kaynakça

 • Carton, R. B.; Hofer, C. W. (2006), Measuring Organizational Performance - Metrics for Entrepreneurship and Strategic Management Research, Cheltenham UK/Northampton USA: Edward Elgar Publishing Limited.
 • Çınar, Y. (2004), Çok Nitelikli Karar Verme Ve Bankaların Mali Performanslarının Değerlendirilmesi Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Danesh, D.; Ryan, M. J.; Abbasi, A. (2017), “A systematic comparison of multi-criteria decision making methods for the improvement of project portfolio management in complex organisations”, International Journal of Management and Decision Making, Vol. 16, No. 3, 280-320.
 • De Almeida-Filho, A. T.; De Lima Silva, D. F.; Ferreira L.; (2020), “Financial modelling with multiple criteria decision making: A systematic literatüre review”, Journal of the Operational Research Society, DOI: 10.1080/01605682.2020.1772021, 1-19.
 • Feng, C. M.; Wang, R. T. (2000), “Performance evaluation for airlines including the consideration of financial ratios”, Journal of Air Transport Management, Vol. 6, 133–142.
 • Triantaphyllou, E. (2000), Multi Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study, London: Kluwer Academic Publishers.
 • Wang, Z.; Rangaiah, G. P. (2017), “Application and analysis of methods for selecting an optimal solution from the Pareto-Optimal front obtained by multiobjective optimization”, Industrial & Engineering Chemistry Research, No. 56, 560−574.
 • Yaakob, A. M.; Serguieva A.: Gegov A. (2017), “FN-TOPSIS: Fuzzy Networks for Ranking Traded Equities”, IEEE Transactıons On Fuzzy Systems, Vol. 25, No. 2, 315-332.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mahmut BAYDAŞ (Sorumlu Yazar)
Necmettin Erbakan University
0000-0001-6195-667X
Türkiye


Tevfik EREN
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6674-602X
Türkiye

Destekleyen Kurum yok
Proje Numarası yok
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 3 Haziran 2021
Kabul Tarihi 16 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 16, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Baydaş, M. & Eren, T. (2021). Finansal Performans Ölçümünde ÇKKV Yöntem Seçimi Problemine Objektif Bir Yaklaşım: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 16 (3) , 664-687 . DOI: 10.17153/oguiibf.947593

Cited By