Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Tüketiminin Meksika'da Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Bir RALS-EG Eşbütünleşme Testi Yaklaşımı

Yıl 2022, Cilt 17, Sayı 2, 502 - 518, 01.08.2022

Öz

Meksika 1990 yılında enerji ihracatçısı iken, 2019 yılında enerji ithalatçısı olarak 1990 yılına göre enerji ithalatını %1766 oranında artırmıştır. Bu çalışmada 1990-2019 döneminde yıllık verilerle Meksika için yenilenebilir ve yenilenemez enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Bütün değişkenler birinci farkta durağan olduğu için uzun dönemli ilişki Engle-Granger ve literatüre Lee vd. (2015) tarafından kazandırılan RALS-EG eşbütünleşme testiyle araştırılmıştır. Uzun dönem ilişkinin büyüklüğü için tahmin edilen model sonuçlarına göre Yenilenemeyen enerji dışındaki diğer değişkenlerin katsayıları pozitiftir. Granger-Nedensellik testi sonuçlarına göre ise Meksika için büyüme hipotezi geçerlidir.

Kaynakça

 • Akal, M. (2015), “A VARX modelling of energy intensity interactions between China, the United S tates, Japan and EU”, OPEC Energy Review, Vol. 39, No. 1: 103-124.
 • Apergis, N., & Payne, J. E. (2010), “Renewable energy consumption and economic growth: evidence from a panel of OECD countries”, Energy policy, Vol. 38, No. 1: 656-660.
 • Apergis, N., & Payne, J. E. (2011), “The renewable energy consumption–growth nexus in Central America”, Applied Energy, Vol. 88, No. 1: 343-347.
 • Apergis, N., & Payne, J. E. (2012), “Renewable and non-renewable energy consumption-growth nexus: Evidence from a panel error correction model”, Energy economics, Vol. 34, No. 3: 733-738.
 • Bhattacharya, M., Paramati, S. R., Ozturk, I., & Bhattacharya, S. (2016), “The effect of renewable energy consumption on economic growth: Evidence from top 38 countries”, Applied Energy, Vol. 162: 733-741.
 • Bowden, N., & Payne, J. E. (2010), “Sectoral analysis of the causal relationship between renewable and non-renewable energy consumption and real output in the US”, Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, Vol. 5, No. 4: 400-408.
 • Bulavskaya, T., & Reynès, F. (2018), “Job creation and economic impact of renewable energy in the Netherlands”, Renewable Energy, Vol. 119: 528-538.
 • Bulut, U., & Muratoglu, G. (2018), “Renewable energy in Turkey: Great potential, low but increasing utilization, and an empirical analysis on renewable energy-growth nexus”, Energy Policy, Vol. 123: 240-250.
 • Chang, J., Leung, D. Y., Wu, C. Z., & Yuan, Z. H. (2003), “A review on the energy production, consumption, and prospect of renewable energy in China”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 7, No. 5: 453-468.
 • Chang, T., Gupta, R., Inglesi-Lotz, R., Simo-Kengne, B., Smithers, D., & Trembling, A. (2015), “Renewable energy and growth: Evidence from heterogeneous panel of G7 countries using Granger causality”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 52: 1405-1412.
 • Chen, C., Pinar, M., & Stengos, T. (2020), “Renewable energy consumption and economic growth nexus: Evidence from a threshold model”, Energy Policy, Vol. 139, 111295.
 • Chen, Y. E., Fu, Q., Zhao, X., Yuan, X., & Chang, C. P. (2019), “International sanctions’ impact on energy efficiency in target states”, Economic Modelling, Vol. 82: 21-34.
 • Destek, M. A., & Aslan, A. (2017). Renewable and non-renewable energy consumption and economic growth in emerging economies: Evidence from bootstrap panel causality. Renewable Energy, Vol. 111: 757-763.
 • Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987), “Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing”, Econometrica: Journal of the Econometric Society, Vol. 55, No. 2: 251-276.
 • ETKB. (2017), “Dünya ve Türkiye enerji ve tabii kaynaklar görünümü”, Strateji Geliştirme Başkanlığı, 15: 1-74.
 • FAOSTAT. (2021), “Temperature Change”, Food and Agriculture Organization of the United Nations, http://www.fao.org, (Accessed: 2.7.2021).
 • Gürler, A. Z., Budak, D. B., Ayyıldız, B., & Kaplan, U. E. (2020), Enerji Ekonomisi, 1. Baskı, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Hansen, B. (1995), “Rethinking the Univariate Approach to Unit Root Testing”, Econometric Theory, Vol. 11: 1148–1171.
 • Horrace, W., & Sickles, R. (2014), “Festschrift in honor of Peter Schmidt: Econometric methods and applications. More Poverful Unit Root Tests with Non-normal Errors: 315-342.
 • Im, K. S., Lee, J., & Tieslau, M. A. (2014), “More powerful unit root tests with non-normal errors. In Festschrift in honor of Peter Schmidt”, New York: Springer: 315-342,
 • Im, K., & Schmidt, P. (2008), “More Efficient Estimation under Non-normality When Higher Moments Do Not Depend on the Regressors, Using Residual-augmented Least Squares”, Journal of Econometrics, Vol. 144: 219–233
 • Internatıonal Energy Agency (IEA), “Data and Statistics”, http://www.iea.org, (Accessed: 2.7.2021).
 • Lee, H., Lee, J., & Im, K. (2015), “More Powerful Cointegration Tests with Non-Normal Errors”, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, Vol. 19, No. 4: 397-413.
 • Lin, B., & Moubarak, M. (2014), “Renewable energy consumption–economic growth nexus for China”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 40: 111-117.
 • Menegaki, A. N. (2011), “Growth and renewable energy in Europe: A random effect model with evidence for neutrality hypothesis”, Energy economics, Vol. 33, No. 2: 257-263.
 • Miguez, J. L., Lopez-Gonzalez, L. M., Porteiro, J., Paz, C., Granada, E., & Moran, J. C. (2006), “Contribution of renewable energy sources to electricity production in Galicia (Spain) ”, Energy Sources, Part A, Vol. 28, No. 11: 995-1012.
 • Naimoglu, M. (2021), “Fourier Yaklaşımıyla Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Enerji Kayıplarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Almanya Örneği”, Journal of Economics and Research, Vol. 2, No. 1: 59-68.
 • Naimoglu, M., & Mustafa, A. (2021), “Yükselen Ekonomilerde Enerji Etkinliğini Talep Yanlı Etkileyen Faktörler”, Sosyoekonomi, Vol. 29, No. 49: 455-481.
 • Ocal, O., & Aslan, A. (2013), “Renewable energy consumption–economic growth nexus in Turkey”, Renewable and sustainable energy reviews, Vol. 28: 494-499.
 • Ohler, A., & Fetters, I. (2014), “The causal relationship between renewable electricity generation and GDP growth: A study of energy sources”, Energy economics, Vol. 43: 125-139.
 • Omri, A., Mabrouk, N. B., & Sassi-Tmar, A. (2015). Modeling the causal linkages between nuclear energy, renewable energy and economic growth in developed and developing countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 42: 1012-1022.
 • Park, J. Y. (1992), “Canonical Cointegrating Regressions”, Econometrica: Journal of the Econometric Society, Vol. 60, No. 1: 119-143.
 • Payne, J.E. (2009), “On the dynamics of energy consumption and output in the U.S.”, Applied Energy, Vol. 86: 575–577.
 • Payne, J.E. (2011), “On Biomass Energy Consumption and Real Output in the U.S”, Energy Sources, Part B: Economics. Planning, and Policy, Vol. 6: 47–52
 • Phillips, P. & Hansen, B. (1990), “Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes”, Review of Economic Studies, Vol. 57:99-125.
 • Popp, D. (2012), “The Role of Technological Change in Green Growth”, Vol. 18506: 1-58.
 • Robertson, B., Bekker, J., & Buckham, B. (2020), “Renewable integration for remote communities: Comparative allowable cost analyses for hydro, solar and wave energy”, Applied Energy, Vol. 264, 114677.
 • Yılancı, V., & Aydın, M. (2018), “Türkiye’de Kadın Okullaşmasının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: RALS-EG Eşbütünleşme Testi Yaklaşımı”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi: 101-112.

Impact of Renewable and Non-Renewable Energy Consumption on Economic Growth in Mexico: A RALS-EG Cointegration Test Approach

Yıl 2022, Cilt 17, Sayı 2, 502 - 518, 01.08.2022

Öz

While Mexico was an energy exporter in 1990, it increased its energy imports by 1766% as an energy importer in 2019 compared to 1990. In this study, the effect of renewable and non-renewable energy consumption on economic growth for Mexico is investigated with annual data for the period 1990-2019. Since all variables are stationary at the first difference, the long-run relationship is found in Engle-Granger, and the literature by Lee et al. (2015) was investigated with the RALS-EG cointegration test. According to the model results estimated for the size of the long-term relationship, the coefficients of the variables other than non-renewable energy are positive. According to the Granger-Causality test results, the growth hypothesis is valid for Mexico.

Kaynakça

 • Akal, M. (2015), “A VARX modelling of energy intensity interactions between China, the United S tates, Japan and EU”, OPEC Energy Review, Vol. 39, No. 1: 103-124.
 • Apergis, N., & Payne, J. E. (2010), “Renewable energy consumption and economic growth: evidence from a panel of OECD countries”, Energy policy, Vol. 38, No. 1: 656-660.
 • Apergis, N., & Payne, J. E. (2011), “The renewable energy consumption–growth nexus in Central America”, Applied Energy, Vol. 88, No. 1: 343-347.
 • Apergis, N., & Payne, J. E. (2012), “Renewable and non-renewable energy consumption-growth nexus: Evidence from a panel error correction model”, Energy economics, Vol. 34, No. 3: 733-738.
 • Bhattacharya, M., Paramati, S. R., Ozturk, I., & Bhattacharya, S. (2016), “The effect of renewable energy consumption on economic growth: Evidence from top 38 countries”, Applied Energy, Vol. 162: 733-741.
 • Bowden, N., & Payne, J. E. (2010), “Sectoral analysis of the causal relationship between renewable and non-renewable energy consumption and real output in the US”, Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, Vol. 5, No. 4: 400-408.
 • Bulavskaya, T., & Reynès, F. (2018), “Job creation and economic impact of renewable energy in the Netherlands”, Renewable Energy, Vol. 119: 528-538.
 • Bulut, U., & Muratoglu, G. (2018), “Renewable energy in Turkey: Great potential, low but increasing utilization, and an empirical analysis on renewable energy-growth nexus”, Energy Policy, Vol. 123: 240-250.
 • Chang, J., Leung, D. Y., Wu, C. Z., & Yuan, Z. H. (2003), “A review on the energy production, consumption, and prospect of renewable energy in China”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 7, No. 5: 453-468.
 • Chang, T., Gupta, R., Inglesi-Lotz, R., Simo-Kengne, B., Smithers, D., & Trembling, A. (2015), “Renewable energy and growth: Evidence from heterogeneous panel of G7 countries using Granger causality”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 52: 1405-1412.
 • Chen, C., Pinar, M., & Stengos, T. (2020), “Renewable energy consumption and economic growth nexus: Evidence from a threshold model”, Energy Policy, Vol. 139, 111295.
 • Chen, Y. E., Fu, Q., Zhao, X., Yuan, X., & Chang, C. P. (2019), “International sanctions’ impact on energy efficiency in target states”, Economic Modelling, Vol. 82: 21-34.
 • Destek, M. A., & Aslan, A. (2017). Renewable and non-renewable energy consumption and economic growth in emerging economies: Evidence from bootstrap panel causality. Renewable Energy, Vol. 111: 757-763.
 • Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987), “Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing”, Econometrica: Journal of the Econometric Society, Vol. 55, No. 2: 251-276.
 • ETKB. (2017), “Dünya ve Türkiye enerji ve tabii kaynaklar görünümü”, Strateji Geliştirme Başkanlığı, 15: 1-74.
 • FAOSTAT. (2021), “Temperature Change”, Food and Agriculture Organization of the United Nations, http://www.fao.org, (Accessed: 2.7.2021).
 • Gürler, A. Z., Budak, D. B., Ayyıldız, B., & Kaplan, U. E. (2020), Enerji Ekonomisi, 1. Baskı, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Hansen, B. (1995), “Rethinking the Univariate Approach to Unit Root Testing”, Econometric Theory, Vol. 11: 1148–1171.
 • Horrace, W., & Sickles, R. (2014), “Festschrift in honor of Peter Schmidt: Econometric methods and applications. More Poverful Unit Root Tests with Non-normal Errors: 315-342.
 • Im, K. S., Lee, J., & Tieslau, M. A. (2014), “More powerful unit root tests with non-normal errors. In Festschrift in honor of Peter Schmidt”, New York: Springer: 315-342,
 • Im, K., & Schmidt, P. (2008), “More Efficient Estimation under Non-normality When Higher Moments Do Not Depend on the Regressors, Using Residual-augmented Least Squares”, Journal of Econometrics, Vol. 144: 219–233
 • Internatıonal Energy Agency (IEA), “Data and Statistics”, http://www.iea.org, (Accessed: 2.7.2021).
 • Lee, H., Lee, J., & Im, K. (2015), “More Powerful Cointegration Tests with Non-Normal Errors”, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, Vol. 19, No. 4: 397-413.
 • Lin, B., & Moubarak, M. (2014), “Renewable energy consumption–economic growth nexus for China”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 40: 111-117.
 • Menegaki, A. N. (2011), “Growth and renewable energy in Europe: A random effect model with evidence for neutrality hypothesis”, Energy economics, Vol. 33, No. 2: 257-263.
 • Miguez, J. L., Lopez-Gonzalez, L. M., Porteiro, J., Paz, C., Granada, E., & Moran, J. C. (2006), “Contribution of renewable energy sources to electricity production in Galicia (Spain) ”, Energy Sources, Part A, Vol. 28, No. 11: 995-1012.
 • Naimoglu, M. (2021), “Fourier Yaklaşımıyla Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Enerji Kayıplarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Almanya Örneği”, Journal of Economics and Research, Vol. 2, No. 1: 59-68.
 • Naimoglu, M., & Mustafa, A. (2021), “Yükselen Ekonomilerde Enerji Etkinliğini Talep Yanlı Etkileyen Faktörler”, Sosyoekonomi, Vol. 29, No. 49: 455-481.
 • Ocal, O., & Aslan, A. (2013), “Renewable energy consumption–economic growth nexus in Turkey”, Renewable and sustainable energy reviews, Vol. 28: 494-499.
 • Ohler, A., & Fetters, I. (2014), “The causal relationship between renewable electricity generation and GDP growth: A study of energy sources”, Energy economics, Vol. 43: 125-139.
 • Omri, A., Mabrouk, N. B., & Sassi-Tmar, A. (2015). Modeling the causal linkages between nuclear energy, renewable energy and economic growth in developed and developing countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 42: 1012-1022.
 • Park, J. Y. (1992), “Canonical Cointegrating Regressions”, Econometrica: Journal of the Econometric Society, Vol. 60, No. 1: 119-143.
 • Payne, J.E. (2009), “On the dynamics of energy consumption and output in the U.S.”, Applied Energy, Vol. 86: 575–577.
 • Payne, J.E. (2011), “On Biomass Energy Consumption and Real Output in the U.S”, Energy Sources, Part B: Economics. Planning, and Policy, Vol. 6: 47–52
 • Phillips, P. & Hansen, B. (1990), “Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes”, Review of Economic Studies, Vol. 57:99-125.
 • Popp, D. (2012), “The Role of Technological Change in Green Growth”, Vol. 18506: 1-58.
 • Robertson, B., Bekker, J., & Buckham, B. (2020), “Renewable integration for remote communities: Comparative allowable cost analyses for hydro, solar and wave energy”, Applied Energy, Vol. 264, 114677.
 • Yılancı, V., & Aydın, M. (2018), “Türkiye’de Kadın Okullaşmasının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: RALS-EG Eşbütünleşme Testi Yaklaşımı”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi: 101-112.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa NAİMOĞLU> (Sorumlu Yazar)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0001-9684-159X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2022
Başvuru Tarihi 20 Şubat 2022
Kabul Tarihi 25 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 17, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Naimoğlu, M. (2022). Impact of Renewable and Non-Renewable Energy Consumption on Economic Growth in Mexico: A RALS-EG Cointegration Test Approach . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 17 (2) , 502-518 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/oguiibf/issue/70614/1076289